Μητρώο εδώ, μητρώο εκεί …μητρώο παραπέρα

Τα τελευταία χρόνια εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς τον «βομβαρδισμό» μας από μητρώα κάθε ..τύπου (στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανάρτησης αναφέρομαι κυρίως στους καταλόγους φυσικών ή/και νομικών προσώπων). Όχι ότι δεν υπήρχαν βέβαια πιο πριν αλλά η ευκολία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων και του αντίστοιχου -συνήθως web- interface για την εισαγωγή των -βασικών τουλάχιστον- στοιχείων, έχει οδηγήσει στην έκρηξη του αριθμού τους (αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι προτιμώ τις …παραδοσιακές καρτέλες,ε; 🙂 )

Κάθε φορέας φτιάχνει το δικό του ακόμη και για παραπλήσιες ανάγκες. Και παρόλο που καταρχήν είναι ανοιχτά σε όλους για αιτήσεις, τελικά παραμένουν «κλειστά» και στον απόλυτο έλεγχο του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως προς το ποιοί τελικά συμμετέχουν, με ποιον τρόπο αντλούνται/αξιοποιούνται οι συμμετέχοντες κλπ.
Ενδεικτικά αναφέρω:

 • μητρώα αξιολογητών (π.χ. των έργων της ΚτΠ και μια πρόσφατη πρόσκληση για ανανέωσή του, του ΕΟΜΜΕΧ (ο οποίος διατηρεί κι άλλα μητρώα βέβαια)
 • μητρώα εμπειρογνωμόνων (π.χ. αυτό του ΙΚΥ),
  για να μην επεκταθώ σε μητρώα που δεν -φαίνεται να- έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων (βλ. μητρώα μελετητών, κατασκευαστών, εργοληπτών κλπ κλπ κλπ).

  Πίσω από τη «λύση» κάθε προβλήματος φαίνεται να κρύβεται και η δημιουργία ενός μητρώου, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το κόστος διατήρησής του σε ενήμερη κατάσταση, η ανταλλαγή στοιχείων/διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα ώστε να μην επαλαμβάνεται ο έλεγχος (π.χ. δικαιολογητικών), η αποφυγή επανυποβολής στοιχείων και πάει λέγοντας.

  Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα μεγάλα μητρώα προσόντων του ΑΣΕΠ, το Πληροφοριακό Σύστημα του οποίου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαλειτουργεί με τα μητρώα πτυχιούχων των Πανεπιστημίων ή με το Εθνικό Δημοτολόγιο για διασταύρωση στοιχείων εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης κλπ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά παρόλο που είχε ανακοινωθεί ο στόχος να αποφεύγεται τουλάχιστον η επανυποβολή των δικαιολογητικών ως μια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο ιστοτόπος http://www.asep.gr, έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει μόνο για τους διαγωνισμούς και όχι για τις προκηρύξεις θέσεων από φορείς.

  Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι εξαγγελίες για νέα μητρώα να συνοδεύονται με δέσμευση μεγάλου αριθμού προσωπικού (για τους ελέγχους), αναπόφευκτες καθυστερήσεις ενεργοποίησης (π.χ. η έναρξη λειτουργίας Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας έχει ήδη ανασταλεί δύο φορές) ενώ ακόμη και η τεχνογνωσία που απαιτεί η διατήρηση ενός μητρώου δεν φαίνεται να διαχέεται από φορέα σε φορέα με αποτέλεσμα να «ανακαλύπτονται» ανάγκες και διαδικασίες εκ των υστέρων…

  Ως προς την επανάληψη υποβολών στοιχείων, θα είχε, πιστεύω, ενδιαφέρον να δούμε πόσες κοινές «εγγραφές» υπάρχουν στο αντίστοιχο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΕΕΚ (κάθε ΙΕΚ φαίνεται να έχει το δικό του), πόσοι από τους παραπάνω μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών της ΚτΠ μετά την πρόσφατη πρόσκληση ενδιαφέροντος, και πόσες εγγραφές είναι εν δυνάμει «ενεργές» (είπαμε, το πώς αξιοποιούνται τα μητρώα και σε ποιό βάθος χρόνου είναι άλλο θέμα…)

  Η διασύνδεσή τους δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να ακολουθεί τη γενικότερη τάση για …αυτονομία και ..ανεξαρτησία, όπως και με τις υπόλοιπες νησίδες δεδομένων στο Ελληνικό Δημόσιο, κάτι που έχει γίνει αντιληπτό εδώ και καιρό:

  Πέραν της αποτελεσματικότητας, της σωστής ή όχι σχεδίασης των προαναφερθέντων αλλά
  και άλλων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, είναι φανερό ότι δεν αρκεί οι
  δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών να αξιοποιούνται σε
  «νησίδες» ή κατά τόπους «οάσεις πληροφορικής τεχνολογίας», αλλά απαιτείται ενιαία
  αντιμετώπιση, σχεδίαση και διάταξη. Διάταξη που θα πρέπει όχι μόνο να εξυπηρετεί, αλλά και
  να σέβεται τον πολίτη, τα ατομικά του δικαιώματα και, ασφαλώς, την αξιοπρέπεια και τον
  χρόνο του. Στα λόγια, βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν και στολίζουν τις εξαγγελίες και τις
  ανακοινώσεις. Δεν είναι, όμως, έτσι και στην πράξη, όπου ο πολίτης καλείται συνεχώς να
  βεβαιώνει και να «δηλώνει» επανειλημμένως πράγματα που η Πολιτεία οφείλει και πράγματι
  γνωρίζει, μόνο που είναι τοποθετημένα στη διπλανή «πληροφορική όαση» και όχι εκεί που
  απευθύνεται η δήλωση και δεν υπάρχει διαδικασία αυτόματης διαπίστευσης.

  Β.Βεσκούκης – OPEN Newsletter – 2001

  Αν τα διάσπαρτα μητρώα είναι τελικά ο μόνος τρόπος καταπολέμησης του «φακελώματος» και των φαινομένων «Μεγάλου Αδελφού» τότε ναι!, είμαστε σε καλό δρόμο…

  Για να μην φαίνονται τα παραπάνω σαν γκρίνια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες για ενοποίηση κάποιων από αυτά, κυρίως προς την κατεύθυνση της μοναδικής εγγραφής/πρόσβασης (single sign-in) π.χ.

 • για την αξιοποίηση της υπηρεσίας Πιθος του ΕΔΕΤ δεν χρειάζεται νέα εγγραφή αλλά αξιοποιείται η ήδη υπάρχουσα στον LDAP server του Πανεπιστημίου και από εκεί αντλούνται και τα στοιχεία επικοινωνίας
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει αρχίσει να τα ενοποιεί τα δικά του μητρώα, δίνοντας καταρχήν τη δυνατότητα για πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες με μοναδικό ζευγάρι ονόματος χρήστη/κωδικού (έχει ακόμη δρόμο προς την πλήρη αξιοποίηση στοιχείων του eDataCenter για το πού υπηρετεί ο εκπαιδευτικός: στο registry.sch.gr μπορείς να δηλώσεις ότι θες …).
 • Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τα υπό σχεδιασμό Πληροφοριακά Συστήματα δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την αναγκαιότητα διασύνδεσης. Χαρακτηριστικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του ΟΠΣ του ΟΕΕΚ, που πολύ πρόσφατα δόθηκαν για διαβούλευση, ενώ προβλέπουν τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών δεν λαμβάνουν υπόψη τους (παρά τις σχετικές επισημάνσεις) την ύπαρξη άλλων μητρώων (όπως το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Υπουργείου Παιδείας) και την αναγκαιότητα ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ τους (αλλά ούτε και το τελευταίο προβλέπει κάτι τέτοιο).

  Αντίστοιχο ζήτημα, τίθεται κατά την άποψή μου, και σε πλατφόρμες όπως αυτή της «(…) ηλεκτρονικής πληροφόρησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τεχνικής κατάρτισης και διασύνδεσης με την αγορά των ΤΠΕ (…)» των μελών της ΕΜηΠΕΕ, η εσωτερική διαβούλευση της οποίας, μαζί με μια αντίστοιχη κουβέντα που ανέδειξε την ίδια αναγκαιότητα για τα μέλη της ΕΠΕ (στην αντίστοιχη mailing list), αποτέλεσαν αφορμή για το παρόν αρθράκι. Εξάλλου, στο Δελτίο 2554/25-10-2009 του ΤΕΕ, υπάρχει ανακοίνωση για τη σύσταση Ο.Ε.(=Ομάδας Εργασίας) για «επέκταση της υπάρχουσας υποδομής του ΤΕΕ με σκοπό την υποστήριξη των απαιτήσεων για μηχανογραφική και διοικητική υποστήριξη του Μητρώου του eTEE».

  Τέτοιες απόπειρες, πιστεύω, θα πρέπει να λάβουν εξαρχής υπόψη τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες διασύνδεσης και κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Linkedin.com) αλλά και τις άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες/βάσεις δεδομένων ανάρτησης βιογραφικών υποψηφίων, θέσεων εργασίας ή πεδίων δραστηριότητας (π.χ. αυτήν εδώ του συνεργατικού σχηματισμού corallia ή του ακόμη πιο γενικού Kariera.gr), ώστε να είναι δυνατόν τόσο να αντλούν όσο και να εξάγουν στοιχεία προς αυτές.

  Και βεβαίως δεν μπορούν να αγνοήσουν τις τάσεις αποτύπωσης των προσόντων σε κοινή -διεθνή- «γλώσσα», όπως:

 • βιογραφικό σε κοινό format (π.χ. Europass στα πλαίσια των e-Portfolios και προτεινόμενα XML format)
 • HR-XML 3.0
 • προσπάθειες που γεφυρώνουν τα παραπάνω με ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όσο για το κομμάτι αυτό καθαυτό της υποβολής των στοιχείων (form filling), σίγουρα υπάρχουν λύσεις που συνδυάζουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης offline, την ευχέρεια επανυποβολής αλλά και τους απαραίτητους ελέγχους ορθότητας τόσο κατά την υποβολή όσο και πιο πριν…(δεν ξεχνάμε βέβαια ούτε σ’αυτό το σημείο τη δυνατότητα υποβολής ΚΑΙ «προγραμματιστικά» μέσω των αντίστοιχων διεπαφών(XML/JSON/WebServices κλπ) – μην την «πατήσουμε» όπως στην περίπτωση του eΤΣΜΕΔΕ που στην πιο αναβαθμισμένη του εκδοχή θα υποστηρίζει αποστολή στοιχείων μέσω form upload αντί για email (!) – ούτε λόγος για αποστολή των στοιχείων απευθείας μέσα από την εφαρμογή μισθοδοσίας! αλλά ..ξεφεύγω από το θέμα…)

  Τέλος, καλούνται να υιοθετήσουν τρόπους διάθεσης των στοιχείων αυτών σε τρίτους μέσω κατάλληλων APIs (π.χ. LiveWork API) αλλά και σε κατάλληλη μορφή προς «κατανάλωση».

  Υ.Γ. Εννοείται ο κατεξοχήν ενδιαφερόμενος για τέτοια θέματα όπως τα παραπάνω, ιδιαίτερα ως προς τη διαδικασία «αντιστοίχισης» θέσεων και προσφερόμενης εργασίας θα έπρεπε να είναι ο ΟΑΕΔ αλλά μάλλον έχει πιο ..σημαντικά θέματα να ασχοληθεί…

  UPDATE 2009-11-17 Μόλις πριν λίγο αντιλήφθηκα και μια άμεση ερώτηση προς τον ΓΓ της ΓΓΠΣ στο twitter σχετική με τα παραπάνω (ως προς την επανυποβολή στοιχείων), οπότε αναδημοσιεύω:

  hakmem About 2 hours ago
  @DSpinellis Μπορεί να προστεθεί στη φόρμα το LinkedIn URL αντί να συμπληρώνει ο υποψήφιος την εργασιακή εμπειρία ξανά;

  Θα συμπλήρωνα (κυρίως προς την ομάδα υποστήριξης του opengov.gr): Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για όσους κάνουν αιτήσεις για περισσότερες από μια θέσεις που δεν αφορούν στην ίδια πρόσκληση ώστε να μην υποβάλλουν τα ίδια στοιχεία ξανά; Θα ήταν μια καλή πρώτη ώθηση στα όσα σημειώνω παραπάνω…

  Advertisements

  2 thoughts on “Μητρώο εδώ, μητρώο εκεί …μητρώο παραπέρα

  1. Παράθεμα: Ξεθολώνει σιγά σιγά το πεδίο της Επαγγελματικής Κατάρτισης… « Λίγο από όλα

  2. Σχετικό σχόλιο για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ εδώ: http://www.opengov.gr/home/?p=1226

   11 Οκτωβρίου 2010, 14:10 | Πέτρος Γαβαλάκης

   2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πιστοποίησης (προς πολίτες και φορείς) για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου προσόντων και δεξιοτήτων, διαδικασία που θα καταστήσει εφικτή τη δημιουργία μητρώου υποψηφίων ΑΣΕΠ.

   Αν και έχω την αίσθηση ότι η παραπάνω λειτουργικότητα (2) έχει ξανα-προκηρυχθεί στο παρελθόν, θα ήθελα να προτείνω τα ακόλουθα:

   α) Πέρα από τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων «προσόντων», να δοθεί έμφαση και στη δημιουργία/υιοθέτηση προτύπων αναπαράστασής τους (σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, π.χ. Υπ.Παιδείας – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων κλπ) ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή/εξαγωγή των στοιχείων και ο συγχρονισμός με άλλες υπηρεσίες «διάχυσης» προσόντων (που στοχεύουν π.χ. στον ιδιωτικό τομέα)

   β) Διασύνδεση με Φορείς «παροχής» προσόντων (π.χ. Γραμματείες Πανεπιστημίων, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης προσόντων κλπ κλπ) αλλά και Φορείς «σταθερών» στοιχείων (π.χ. Δημοτολόγιο) ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση/επικαροποίηση/επικύρωσή τους χωρίς ενέργειες του χρήστη (βλ. επικύρωση αντιγράφων σε ΚΕΠ κλπ)

   γ) Αφού διευκρινιστεί κατά πόσον υπάρχει «κίνδυνος» τα προσόντα να χαρακτηριστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να διερευνηθεί κατά πόσον το αρχείο προσόντων τρίτων είναι προσβάσιμο και από ποιούς (π.χ. συνυποψηφίους για έλεγχο κλπ).

   δ) Διασύνδεση με άλλα μητρώα (π.χ. Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Υπ. Παιδείας) ή/και παροχή υπηρεσιών ενδιάμεσων (hub) εγγυήσεων/πιστοποίησης προς αυτά ώστε να μην απαιτείται η επανυποβολή τους

   Περισσότερες λεπτομέρειες (π.χ. για πρότυπα περιγραφής βιογραφικού κλπ) αναφέρω σε ανάρτηση εδώ: https://pgaval.wordpress.com/2009/11/15/registries_everywhere/

   Σας ευχαριστώ.

  Σχολιάστε

  Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

  Λογότυπο WordPress.com

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Google+

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Twitter

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Facebook

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  w

  Σύνδεση με %s