Πληροφορική υποστήριξη και ΚΥ Υπουργείου Παιδείας

Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της τυπικής εκπαίδευσης αφού μια σειρά από γενικές γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς ασχολούνται με τα υπόλοιπα πεδία (ΔΒΜ, νεολαία, κατάρτιση, έρευνα, θρησκεύματα κλπ για να μην πάμε στα «συγγενή» πεδία του πολιτισμού, αθλητικού κλπ). Ευκαιρία, λοιπόν, να διαπιστώσω και εκ των έσω αν έχουν υπάρξει εξελίξεις σε σχέση με την κατάσταση που είχα αντιμετωπίσει στο χώρο της υποστήριξης των διαδικασιών της τυπικής εκπαίδευσης αρκετό καιρό πριν.

Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση του γενικότερου πλαισίου όπως πρόλαβα να το αντιληφθώ στο σύντομο διάστημα που βρίσκομαι εδώ:

 • Το φαινόμενο των ομάδων πληροφορικής υποστήριξης εντός των διάφορων τμημάτων (ή «πληροφορικός της μονάδας», όπως το ονομάζω) (και άρα των αιτημάτων για κατανομή πληροφορικών σε αυτά) δεν έχει εξαφανιστεί παρόλο που υπάρχουν δύο ξεχωριστές σχετικές διευθύνσεις («Λειτουργικής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων» και  «Λειτουργικών υποδομών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών»).
 • Προχωρά με …γοργούς ρυθμούς η μετάβαση από workgroup σε υιοθέτηση πολιτικών διαχείρισης domain/Active Directory  (εντάξει, στην ομάδα που βρέθηκα μόνο η δικιά μου θέση εργασίας είχε ενταχθεί στο νεό domain αλλά πού θα πάει; )
 • Η ανάπτυξη των εφαρμογών που σχετίζονται με τις πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται να είναι από τις τελευταίες δραστηριότητες που γίνονται αμιγώς εντός Υπουργείου και, εννοείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή.
 • Όπως είχα αναφέρει, βρέθηκα στην ομάδα του ΠΣ ΟΠΣΥΔ. Το ΠΣ αυτό ανήκει στην κατηγορία της διαχείρισης προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, είχε αρχικά σχεδιαστεί να καλύψει τις ανάγκες της επιλογής διοριστέων μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ενώ στην πορεία «κάλυψε» και την επιλογή ωρομισθίων. Όμως, ακόμη και σήμερα, εξακολουθεί να αξιοποιείται και για τις αποσπάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών παρόλο που, θεωρητικά, το ΠΣ eDataCenter θα έπρεπε να είχε αναλάβει αυτό τον ρόλο.
 • Το ΠΣ eDataCenter (Γ’ ΚΠΣ), το οποίο είχε σχεδιαστεί για να καλύψει μεγάλο μέρος των διοικητικών διαδικασιών (από υπηρεσιακές αλλαγές μέχρι και διακίνηση εγγράφων) σε πανελλαδική κλίμακα (βλ. περιφερειακές μονάδες και σχολ. μονάδες) ενώ προέβλεπε ως κατηγορία τελικών χρηστών και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αξιοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τη διαδικασία των μεταθέσεων των μονίμων και για κάποιες σχετικές αναφορές και μητρώο (μέσω χειριστών της εφαρμογής και όχι απευθείας από τους εκπαιδευτικούς). Για την ανάπτυξή του είχε αξιοποιηθεί η πλατφόρμα  Microsoft Sharepoint αλλά το κομμάτι της διακίνησης εγγράφων τελικά είχε ανατεθεί στο Μodus ΠΑΠΥΡΟΣ, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διασύνδεση μεταξύ τους (ουτε καν σε επίπεδο πιστοποίησης χρηστών αφού το πρώτο αξιοποιεί την υπηρεσία πιστοποίησης του ΠΣΔ ενώ το δεύτερο αξιοποιείται για την ώρα μόνο εσωτερικά/δοκιμαστικά) . Δυστυχώς, δεν κατάφερα να μάθω τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η επιλογή αφού έχω την αίσθηση ότι από τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας Sharepoint είναι ακριβώς η διαχείριση εγγράφων.  Μάλιστα, η συντήρηση των δύο κομματιών του αρχικού ΠΣ τείνει πια να διαχωριστεί πλήρως.
 • Το ΠΣ eSchool (Γ’ ΚΠΣ), που είχε σχεδιαστεί για την γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων, το βρήκα να έχει ήδη μπει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «καραντίνας» μετά από κάποιες παρεμβάσεις της ΑΠΔΠΧ.

Πέρα από τις συμβάσεις συντήρησης των ΠΣ eDataCenter και eSchool, η ανάπτυξη και υποστήριξη των υπόλοιπων ΠΣ (μαζί με κάποια συμβουλευτικά υποέργα) καλύπτεται από μια σύμβαση που έχει ιστορία πάνω από δεκαετία (ναι, εκεί θα έπρεπε να έχει «προωθηθεί» το γενικότερο θέμα της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών) και ανανεώνεται κάθε χρόνο με αντικείμενο «Yποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα» (χρηματοδοτούμενα όλα από τον τακτικό προϋπολογισμό ή/και ΠΔΕ). (Εδώ η σχετική ανάθεση για το 2012). Άλλωστε, μετά την ψήφιση του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118), το ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αποτελεί και επίσημα τον «τεχνικό και επιστημονικό σύμβουλο» του Υπ. Παιδείας για τα θέματα αυτά ενώ στο πεδίο κυρίως της τριτοβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχο ή/και συμπληρωματικό ρόλο διεκδικεί το ΕΔΕT επικουρούμενο σε κάποιες περιπτώσεις και από το ΕΚΤ. Δίνεται, όμως, στο Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα να έχει άποψη για την παραλαβή καθώς για την αποπληρωμή των υποέργων είναι απαραίτητη η σχετική έγκριση μετά την εισήγηση από επιτροπή παραλαβής (εδώ η απόφαση συγκρότησης επιτροπών για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2012, με την οποία ορίζεται και η δική μου συμμετοχή στο υποέργο για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).

Παράλληλα, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο έργα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από το ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, που περιλαμβάνουν σχετικά (έως και κοινά) τμήματα  σχετικά με τις παραπάνω λειτουργίες:

Προσωπική μου άποψη είναι ότι «σκελετός» των μοντέρνων πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση θα πρέπει να είναι ένα σύστημα αυτοματοποίησης και εκτέλεσης διαδικασιών (BPMS) και ιδιαίτερα το πρώτο υποέργο του τελευταίου που προβλέπει μοντελοποίηση των διαδικασιών με έκανε να ελπίζω ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση. (Την ελπίδα αυτή ενίσχυε και το γεγονός ότι στο ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει ενταχθεί και η ομάδα Atlantis/Καβάσαλη που είναι από τις λίγες με hands-on εμπειρία στο θέμα αφού είχε συμμετάσχει σε έργο με BPMN notation και orchestration. Ναι, αναφέρομαι στο LGAF).

Όμως, από τις πληροφορίες που συγκεντρώνω (μια και επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει ακόμη), φαίνεται ότι η πλατφόρμα που ετοιμάζεται είναι συνέχεια των προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό στο πλαίσιο του προϋπάρχοντος έργου της «Υποστήριξης» κάτι που σημαίνει ότι προηγείται της μοντελοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, ας ελπίσουμε ότι με την υλοποίηση των έργων αυτών θα υπάρξει καλύτερη «διασύνδεση» με τα υπόλοιπα έργα στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μέχρι τη διαχείριση σχέσεων) και θα εκλείψει η βασική αίσθηση «απομονωμένης» αντιμετώπισης κάθε ΠΣ  με πρόβλεψη για :

 • ενιαία ομάδα υποστήριξης (μέσα και πολιτικές)
 • ενιαία πολιτική φιλοξενίας των εφαρμογών σε υποδομές και χώρους εντός ΚΥ και στις υποδομές του ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ μαζί με σχετική πολιτική failover
 • ενιαία πολιτική στην αξιοποίηση πόρων τρίτων (π.χ. Okeanos/ΕΔΕΤ, που μάλιστα είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κτήριο)
 • ενιαίο τρόπο διαχείρισης θεμάτων/ helpdesk (είτε με εσωτερική αντιμετώπιση είτε για προώθηση σε εξωτερική υποστήριξη) από κάθε ομάδα υποστήριξης ΠΣ  ή/και τμήμα (π.χ. Γραφείο Επικοινωνίας Πολίτη)
 • περαιτέρω υιοθέτηση του ΠΣ Helpdesk που είχε αναπτυχθεί από το ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και εξακολουθεί να υπάρχει στη σύμβαση συντήρησης
 • CTI/διασύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο (η ΚΥ δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενώ δεν κατάφερα να εντοπίσω κάτι σχετικό με τη σύμβαση υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου από τον ΟΤΕ)
 • ενιαία πολιτική υποστήριξης μέσω λοιπών καναλιών email / mailing list από κάθε ομάδα
 • αυτοματοποίηση στην εκτέλεση διαδικασιών και ευελιξία στον ανασχεδιασμό και την εισαγωγή νέων

Update/Σχετικά tweet:

2013-09-13 Το υποέργο 1 (μοντελοποίηση) της «Απλούστευσης Διαδικασιών» κατακυρώθηκε στην εταιρεία Planet

2013-11-12 Το νέο ΠΣ myschool φαίνεται να είναι το πρώτο «παραγωγικά έτοιμο» προϊόν των παραπάνω έργων.

2014-05-27 Απόφαση ορισμού ΕΠΠΕ για το υποέργο 1 (μοντελοποίηση) της «Απλούστευσης Διαδικασιών»

2014-06-25 Όσα link παρέπεμπαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανανεώθηκαν μιας και δε φαίνεται να διατηρήθηκαν εν ισχύ τα αρχικά url naming conventions (ενώ η προσπάθεια «μετάφρασης» δε φαίνεται -μέχρι στιγμής- να λειτουργεί σωστά/πλήρως)

Advertisements

5 thoughts on “Πληροφορική υποστήριξη και ΚΥ Υπουργείου Παιδείας

 1. Παράθεμα: Αξιοποίηση εργαλείων συνεργασίας | @pgaval

 2. Παράθεμα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως κοινωνικό δίκτυο | @pgaval

 3. Παράθεμα: Αρχική διαβούλευση για «Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» | @pga

 4. Παράθεμα: Εφαρμογές ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων εντός δημοσίου | @pgaval

 5. Παράθεμα: Πληροφορική υποστήριξη και ΚΥ Υπουργείου Παιδείας (2) – @pgaval

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s