Επιστροφή στο χώρο ΕΣΠΑ

Θυμάμαι ακόμη πόσο με είχε επηρεάσει μια ανάρτηση/αφιέρωμα του Θ. Γεωργακόπουλου (με αναφορές ανάμεσα σε άλλα και στην ΕΥΣΣΕΠ, χωρίς όμως να την αναφέρει ρητά) στην απόφασή μου να ανταποκριθώ σε μια πρόσκληση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να βρεθώ στο «χώρο του ΕΣΠΑ». Αλλά και πόσο διαφορετική ήταν η πραγματικότητα που συνάντησα εκεί.

Παρά το ..άδοξο τέλος της, αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω να «επιστρέψω» στο χώρο μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα (χμ, όχι και τόσο ευκαταφρόνητο όταν αλλάζει τελείως το περιεχόμενο της εργασίας τώρα που το ξανασκέφτομαι) ανταποκρινόμενος αυτή τη φορά σε ανοιχτή πρόσκληση της ΕΥΔ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Έτσι, διάβασα με διπλό ενδιαφέρον και την πολύ πρόσφατη αναφορά του στην ανάρτηση με τίτλο ΕΣΠΑ: Μια Περίεργη, Πολύτιμη, Πολύπλοκη Ιστορία (προοίμιο μιας πιο ολοκληρωμένης αναφοράς/μελέτης).

Πιθανόν να είμαι ο λιγότερο κατάλληλος  (καθώς είμαι από τους πιο «καινούριους» και μάλιστα με ένα «αναγκαστικό διάλειμμα») αλλά έχοντας πρόσφατη την επιστροφή στο «χώρο ΕΣΠΑ» (ως αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος σε μια Διαχειριστική Αρχή), δεν κατάφερα να αποφύγω μια απόπειρα ανατροφοδότησης (κυρίως συγκέντρωση παλιότερων σχολίων) στο πνεύμα της ελπίδας ότι τα ακόλουθα θα απαντηθούν στην, υπό διαμόρφωση όπως παρατηρώ, ολοκληρωμένη παρέμβαση:

 • Θα είχε ιδιαίτερη αξία ο εντοπισμός των αρχικών οδηγιών της ΕΕ που μπορεί να έχουν συμβάλει/οδηγήσει και στις ελληνικές στρεβλώσεις. Για παράδειγμα, στους «σεμιναριάκηδες» (στους οποίους θα μπορούσε να συμπεριλάβει κι άλλες κατηγορίες π.χ. αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων κλπ), έχω την αίσθηση ότι μόλις στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, δίνεται έμφαση στον εντοπισμό πολλαπλών ωφελειών του ίδιου φυσικού προσώπου από το σύστημα παρακολούθησης δεικτών. Άλλο σημείο «τριβής» είναι  η ύπαρξη πολλαπλών Ταμείων/Κανονισμών και αντίστοιχα υπεύθυνων Γενικών Διευθύνσεων (DG) της Επιτροπής.
 • Ενώ αναδεικνύεται επαρκώς το εύρος του διαφορετικού τύπου έργων/παρεμβάσεων που εντάσσονται στις χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, δεν γίνεται το ίδιο με τον όρο «μελέτες»: μελέτες ωρίμανσης, συμβουλευτικές μελέτες, τεχνικές μελέτες (απαραίτητες πριν από κάθε τεχνικό έργο), μελέτες εφαρμογής (που στα έργα πληροφορικής «συνηθίζεται» να περιλαμβάνονται στο ίδιο το έργο) κ.α.
 • Δεν παρατήρησα κάποια ρητή αναφορά στο ξεχωριστό (και όχι αμελητέο) Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια (ή Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής), που είναι πηγή χρηματοδότησης πολλών από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται.
 • Χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση το κομμάτι της «επικοινωνίας» (βλ. υλικό, ημερίδες κλπ) καθώς στον όγκο (βλ. προϋπολογισμό), στις προδιαγραφές και τον έλεγχό του δίνει παραδοσιακά ιδιαίτερη βαρύτητα η Ε.Ε.
 • Αφήνεται να εννοηθεί σε διάφορα σημεία ότι η αρχή και το τέλος μιας προγραμματικής περιόδου είναι κάτι ευέλικτο ή/και διαφορετικό σε κάθε χώρα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες πότε ενεργοποιούνται οι δυνατότητες ένταξης, επιλεξιμότητας, πληρωμής δαπανών κλπ, που δύσκολα παρακάμπτονται
 • Η παρέμβαση του κου Αντώνη Γκόλτσου, πρώην επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, σχετικά με το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που «θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό πρότυπο για το ΕΣΠΑ», μου θύμισε μια πρόταση (κάπου στα μέσα του 2012, αν δεν κάνω λάθος) του κ. Γ. Βαρουφάκη για «outsourcing των αδιάθετων πόρων του ΕΣΠΑ στην ΕΤΕπ». Θα ρωτούσα λεπτομέρειες για τη σχετικά πρόσφατη συνεργασία με ΕΤΕπ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 (και όχι μόνο; ).

 • Ως προς την παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΣΕΣΜΑ, κατά καιρούς έχω αναρωτηθεί για τις πρωτοβουλίες του συγκεκριμένου χώρου (που ευρύτερα, όπως καταλαβαίνω, αναφέρεται ως «ΕΣΠΑτζήδες»), όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ως προς την «αυτοπροστασία» του (π.χ. μέσω μητρώου μελετών, διαφάνειας στα θέματα των μελών του κ.α.) καθώς ακούγεται αρκετά οξύμωρο να χρειάζεται ακόμη κι εδώ η κρατική «ρύθμιση».

  Πέρα από την άποψή του για τους πολλούς ιδιώτες μη μέλη του, θα ήθελα και άποψη για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, όπως «μελετητές του δημοσίου» (π.χ. Πανεπιστήμια) αλλά και τη διεθνοποίηση, τελευταία, του σχετικού «ανταγωνισμού» (π.χ. απευθείας ανάθεση διάφορων μελετών στον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, με παρέμβαση και από την Task Force (νυν SRSS)). Και εννοείται θα ήθελα και τις απόψεις των τελευταίων. Νομίζω είναι ευνόητη η έμφαση στο σημείο αυτό καθώς τίθενται θέματα «σύγκρουσης συμφερόντων», αφού όσο πιο απλοποιημένο είναι ένα πλαίσιο ή όσο περισσότερη τεχνογνωσία μεταφερθεί στις ίδιες τις δομές τόσο λιγότερη εξωτερική βοήθεια θα χρειαστεί στην πορεία.

  Ενδεικτικό αντικείμενο έργου, στο οποίο θα επικέντρωνα: το νέο ΣΔΕ (=Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων) και το αντίστοιχο εγχειρίδιο διαδικασιών, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών έργων αλλά και νομοθετικών παρεμβάσεων τόσο για τη διαμόρφωσή του όσο και για την απλοποίησή του κατά καιρούς. Στο αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου έργου για την προσαρμογή του στη νέα περίοδο (βλ. Εξέλιξη προετοιμασίας νέου ΕΣΠΑ) θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει τόσο τον σαφώς εγγραφοκεντρικό προσανατολισμό (ενώ υπάρχει Πληροφοριακό Σύστημα που το υποστηρίζει (βλ. ΟΠΣ/Εργόραμα, που θα έπρεπε να ακολουθεί τις οδηγίες για #eCohesion*) όσο και τις χρονικές αποκλίσεις μέχρι την επίσημη παράδοσή του. Προοπτικές ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών, που βασίζονται στα παραδοτέα των έργων αυτών, εννοείται υπάρχουν. Για παράδειγμα, στο κείμενο του ΕΠ. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ():

  Κεφάλαιο 10 (σελ. 361) Μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους
  (…)
  Με βάση την αποτίμηση της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2007-2013, οι ελληνικές αρχές θεωρούν το υφιστάμενο ΣΔΕ αξιόπιστο και λειτουργικό.
  (…)
  Έχει αναπτυχθεί η επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» που αποτελεί τον αποκλειστικό χώρο δημοσιοποίησης και διαβούλευσης εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών για την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης προς τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  (…)
  Η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαδικασιών του ΣΔΕ τοποθετείται αρχές του 2016*.

  Αλλά αυτό απέχει λίγο από την πραγματικότητα (όπως, τουλάχιστον, την αντιλαμβάνομαι εγώ εδώ και λίγο καιρό) ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορώ να εντοπίσω πώς αντιμετωπίζονται άλλα βασικά θέματα όπως π.χ. θέματα συντονισμού από την -πολύ κρίσιμη για μένα- φάση ακόμη της εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε δράσεις, έργα κλπ.:

  8.1 (Σελ. 289 του παραπάνω κειμένου για το Ε.Π. ΜΔΤ) Γενικές λειτουργίες συντονισμού
  Σε επίπεδο ΕΠ, η ΔΑ κάθε ΕΠ θα διασφαλίσει την συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια με τις παρεμβάσεις άλλων ΕΠ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ΔΑ, στοχεύοντας στον συγχρονισμό υλοποίησης και στις οικονομίες κλίμακας, στη μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων και την αποφυγή «ανταγωνιστικής» λειτουργίας τους.

Στο σημείο αυτό θα σημείωνα την πρώτη μου επαφή με διαδικασίες ελέγχου από ευρωπαϊκό όργανο (αξίζει, νομίζω, διερεύνησης το κατά πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση). Παρά τη διαβεβαίωση στην απευθείας επικοινωνία μου με την ECA:

The ECA, including the auditors are able to accept, verify and treat digital signed documents. In addition, the ECA itself has since 2010 a PKI infrastructure in place and is also able to digitally sign documents

η καθημερινή πρακτική απείχε πολύ:

Στην αναφορά για «ελλιπή κεντρικό σχεδιασμό/παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και την αναγκαιότητά του, τέλος, θα συμπλήρωνα την ευρύτερη συζήτηση για το μέχρι ποιό σημείο φτάνει η ευθύνη μετά την όποια παραλαβή των συμβουλευτικών έργων (μιας και χαρακτηρίζονται συχνά ως απλά γνωμοδοτικά ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται διορθώσεις ή/και άλλες παρεμβάσεις) και αν το βάρος μεταφέρεται αποκλειστικά στους αναθέτοντες. Το τελευταίο σαφώς είναι σημάδι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η διαδικασία των παραλαβών. Κατ’ επέκταση, το ίδιο ερώτημα μπορεί να τεθεί και για την ευθύνη των υπηρεσιών της ΕΕ όταν εγκρίνουν τα συγκεκριμένα σχέδια/προτάσεις τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τον τρόπο υλοποίησής τους.

* Ο διαγωνισμός για την «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» «τρέχει» εδώ και λίγο καιρό (από τα μέσα Δεκ 2015) και βάσει των τεχνικών προδιαγραφών δημιουργούνται ελπίδες για:

 • Πλήρη μοντελοποίηση του συνόλου των διαδικασιών (αναφέρεται ως κρίσιμος παράγοντας, θα γίνει από τον Τεχνικό Σύμβουλο) στις οποίες χρησιμοποιείται το ΟΠΣ βάσει του ΣΔΕ (η διατύπωση αυτή σε συνδυασμό με την εγγραφοκεντρική προσέγγιση του ΣΔΕ κάπως με προβληματίζει αλλά ας είναι)
 • Την υποστήριξη εκτέλεσης των ροών εργασιών από το περιβάλλον λειτουργίας τους (μάλιστα στο πρότυπο  BPMN 2.0, χωρίς μετάφραση σε άλλη κλειστή τεχνολογία)

Αλλά αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για «εμπλουτισμό» της ανάρτησης για τα έργα με μοντελοποίηση/εκτέλεση διαδικασιών οπότε δε θα επεκταθώ περισσότερο.

Advertisements

Πληροφορική υποστήριξη και ΚΥ Υπουργείου Παιδείας (2)

Με την κατάργηση της ΕΥΣΣΕΠ/ΥπΔιΜΗΔ, η επιστροφή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας έδινε μια καλή ευκαιρία να δει κανείς αν η εφαρμογή του νέου Οργανισμού είχε επιφέρει κάποιες αλλαγές σε σχέση με όσα είχα παρατηρήσει όχι πολύ καιρό πριν. Άλλωστε, η οργανική μου θέση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας επέτρεπε τη διερεύνηση εξελίξεων στο συγκεκριμένο τομέα, αφού κατά τη θεώρησή μου έχει κομβικό ρόλο στην προσέγγιση ροών εργασιών/διαδικασιών ανάθεσης/γενικότερης αυτοματοποίησης εκτέλεσης διαδικασιών κλπ ιδιαίτερα κατά το μεταβατικό στάδιο συνύπαρξης έγχαρτων και – των όποιων – ηλεκτρονικοποιημένων διαδικασιών αλλά και ως προς την προοπτική αξιοποίησής του στην κατεύθυνση της διαχείρισης γνώσης. Παράλληλα, η ενασχόληση με τις υποδομές αποστολής θεμάτων εξετάσεων* καθώς και η εξοικείωση με τις ανάγκες διαχείρισης ενός μεγάλου και διάσπαρτου φυσικού αρχείου είχαν τη δική τους αξία ως προς την εμπειρία IMG_20150318_135826673που προσέφεραν.

Από τη μια οι μεγάλες προσδοκίες για τον οριζόντιο/εξωστρεφή/συντονιστικό ρόλο της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού (παρά το σύντομο χρόνο από την εφαρμογή του και τα εμφανή χωροταξικά ζητήματα) κι από την άλλη η επικείμενη λήξη της περιόδου πληρωμών ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά και το γεγονός ότι δε συμμεριζόμουν τη διάχυτη «βεβαιότητα» τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης όσο και ενδοϋπηρεσιακά ότι για όλα (εν προκειμένω για την ολοκλήρωση της λειτουργίας και τη βιωσιμότητα των έργων) θα «φροντίσει το νέο ΕΣΠΑ», με οδήγησαν σε μια προσπάθεια εξάντλησης των όποιων περιθωρίων για διερεύνηση έργων και παραδοτέων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, που ήταν σχετικά με το αντικείμενο το Tμήματος, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και τη συνεργασία τους με εφαρμογές ήδη σε λειτουργία (όπως, ενδεικτικά, η – αυτονόητη για μένα – συνεργασία του υπό παράδοση αποθετηρίου αποστολής εγκυκλίων με την υπάρχουσα εφαρμογή διακίνησης εγγράφων). Στις ευκαιρίες που «χάθηκαν» θα συμπεριλάμβανα (διασταλτικά; δεν ξέρω) την (αμιγώς εγγραφοκεντρική) εφαρμογή παρακολούθησης αδειών eΣΤΙΑ (εσωτερική ανάπτυξη), το έργο της απλούστευσης διαδικασιών (του -πρώην- ενιαίου τομέα δοίκησης α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης) που δεν «άγγιξε» καθόλου τον τρέχοντα τρόπο διακίνησης εγγράφων, τη μη ένταξη του «αποθετηρίου εγκυκλίων» (βλ. Αλεξάνδρεια) στη λειτουργικότητα του τελευταίου ακόμη και την – επίσης εγγραφοκεντρική – διαχείριση των πρόσφατα επικαιροποιημένων διαδικασιών του τμήματος ασφάλειας.

Η έλλειψη υπηρεσιακής διάχυσης των πληροφοριών αυτών μέχρι το τελευταίο επίπεδο (αυτού των απλών υπαλλήλων), γενικότερα, καθώς και η απροθυμία προώθησης των σχετικών από κάτω προς τα πάνω αιτημάτων συντονισμού ενεργειών ήταν η αφορμή να ανταποκριθώ στην πρόσκληση στελέχωσης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», και τελικά να επιμείνω στην απόσπαση αφού η κίνησή μου αυτή δε λειτούργησε ως μια αφορμή για να συζητηθούν τα θέματα αυτά περισσότερο. Συγκυριακά, μια μέρα μετά την τελική έγκριση απόσπασης αντιλήφθηκα την προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης/επαναστελέχωσης της ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςη …πρόσκληση άργησε μια μέρα, για να παραφράσω και το γνωστό τίτλο της Λιλής Ζωγράφου (εκτός κι αν υπολογίσουμε την επίσημη υπηρεσιακή ενημέρωση οπότε μιλάμε για αρκετές ημέρες 😉 ).

Αλλά ας κλείσω την αναρτησούλα αυτή με τα θετικά βήματα/προοπτικές, όπου θα σημείωνα:

 • Το σχετικά ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μετάβασης στην έκδοση R7 (τα καλά της καθυστέρησης ότι το λογισμικό ..ωριμάζει με τον καιρό) της πλατφόρμας MODUS/Πάπυρος με – επιτέλους – πρόβλεψη ενεργοποίησης της αμιγώς ηλεκτρονικής διακίνησης των εισερχόμενων εγγράφων (με σάρωσή τους και άμεση παρακράτηση/αρχειοθέτησή τους, δηλαδή χωρίς περαιτέρω φυσική** διακίνησή τους στις εσωτερικές μονάδες). Αντίστοιχη λειτουργικότητα για τα εξερχόμενα έγγραφα πήρε, δυστυχώς, νέα αναβολή για επόμενη φάση (πιθανότατα σε νέο έργο «συντήρησης») ενώ το θέμα της ύπαρξης πολλών ανεξάρτητων εγκαταστάσεων (κυρίως στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας) αφέθηκε στην επιτυχή έκβαση της καμπάνιας υιοθέτησης της κεντρικής εγκατάστασης.
 • Μπορεί το κόστος επένδυσης για μια αυτόνομη λύση fax server να είναι μικρό, όμως εξακολουθώ να ελπίζω ότι ακόμη και εκ των υστέρων θα εξαντληθούν οι όποιες δυνατότητες αξιοποίησης της πλατφόρμας openSIPS (με fax-over-ip δυνατότητες) του ΠΣΔ κυρίως ως ένας τρόπος/πιλότος αξιοποίησης υποδομών του ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (που αναπτύσσονται για «λογαριασμό» του ΥπΠΕΘ) για τη λειτουργία και της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών διοικητικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η ενοποίηση όλων των -πολλών- helpdesk «κάτω» από το ΠΣ Helpdesk του ΠΣΔ.
 • Την απόπειρα καταγραφής ιδιοκτητών και διαχειριστών πληροφοριακών συστημάτων (των «εσωτερικών» βέβαια υποδομών). Κι εδώ το θέμα είναι η επέκτασή του μαζί με τις διαδικασίες διαχείρισής του και στις υποδομές των υπόλοιπων συνεργαζόμενων/εποπτευόμενων φορέων.
 • Την (εκ νέου) συγκέντρωση βιογραφικών σημειωμάτων (δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση αλλά υποτίθεται ότι εξετάζεται εσωτερική επανακατονομή των υπαλλήλων, φαντάζομαι στο πλαίσιο της επίτευξης ζητούμενων «βιωσιμότητας» των διάφορων έργων.
 • Και, τέλος, την προοπτική επαναδραστηριοποίησης της ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (Παρά το γεγονός ότι πλέον έχει αλλάξει ο Οργανισμός στην κατεύθυνση των επιταγών του νόμου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν3979/2011), εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να έχει νόημα η εμπλοκή υπαλλήλων τόσο από περιφερειακές υπηρεσίες όσο και από εποπτευόμενους φορείς (αλλά και από τρίτους φορείς/οργανισμούς) με στόχο πάντα την κινητοποίηση και συνεργασία με τις αντίστοιχες αρμόδιες -πια- δομές και όχι την υποκατάστασή τους).

Υ.Γ. Για τα παραπάνω υπήρξε σχετική απόπειρα καταγραφής σε Ενημερωτικό Σημείωμα με έμφαση στη διάχυση (στο πλαίσιο των στοιχειωδών υποχρεώσεων ενός υπαλλήλου, όπως ορίζονται π.χ. στον Κανονισμό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς) με κοινοποίηση τόσο στην ιεραρχία όσο και στο συντονιστή της σχεδιαζόμενης ΟΔΕ.

UPDATE 2016-03-26 Αναρτήθηκε η απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» (υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αρκετά σημεία σε σχέση με τη σύνθεση της προηγούμενης ΟΔΕ αλλά και εμπειρία που διατηρείται). Δεν παρατήρησα συμμετοχή από την Επιτελική Δομή ενώ θα είχε ενδιαφέρον (αφού επρόκειτο για ανοικτή πρόσκληση) μια παράθεση στοιχείων σχετικά με την επιλογή (αιτήσεις, ποσοστό ορισμών κλπ). Το σημαντικότερο σημείο, κατά την άποψή μου, είναι η αναφορά σε «διαδικτυακή πλατφόρμα opengov.minedu.gov.gr», όπου θα καταγράφεται η πορεία εργασιών της ΟΔΕ. Καλή δύναμη!

UPDATE 2016-04-19 Στην «ορθή επανάληψη της απόφασης για συγκρότηση και ορισμό της ΟΔΕ» περιλαμβάνομαι κι εγώ ως μέλος της Υποομάδας Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης. Για να δούμε πώς θα κυλήσουν οι εργασίες. Ευπρόσδεκτες οι όποιες ιδέες και παρατηρήσεις.

Σχετικά tweet:

*

** Τη στιγμή που γράφονται αυτά ακόμη και τα εισερχόμενα που φτάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (=email) εκτυπώνονται για τη διακίνησή τους. Ακόμη, δεν έχουν αποφευχθεί τα φαινόμενα διατήρησης πολλαπλών «τοπικών πρωτοκόλλων» (σε τμήματα ή/και δ/νσεις, σε ms excel/access αλλά και custom εφαρμογές) αλλά και αυτόνομων διαδικασιών διεκπεραίωσης.

Πρόσκληση και απόσπαση στην ΕΥΣΣΕΠ

Μετά από λίγο μόλις καιρό στην ΚΥ του Υπ. Παιδείας, είχα ήδη αποφασίσει να αναζητήσω την «πηγή των σχεδιασμών» σε θέματα που είχαν να κάνουν με ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διάφορες εφαρμογές της στη Δημόσια Διοίκηση.

Δεδομένου ότι βασική πηγή χρηματοδότησης όλη αυτή την περίοδο ήταν το ΕΣΠΑ κι έχοντας υπόψη τις βασικές υπηρεσίες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  θεώρησα ότι η (ανοιχτή*) πρόσκληση απόσπασης στην ΕΥΣΣΕΠ ήταν κοντά στα ενδιαφέροντά μου αφού έμοιαζε να είναι ο χώρος «σύγκλισης» διοικητικής μεταρρύθμισης (ΕΠ ΔΜ) και ψηφιακής σύγκλισης (ΕΠ ΨΣ)  με τα περισσότερα έργα να έχουν μάλλον οριζόντιο χαρακτήρα. (Άσε που ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος είχε περιγράψει με τα καλύτερα λόγια – υπό τον τίτλο «Οι Καλοί Δημόσιοι Υπάλληλοι» – τη δουλειά που γινόταν εκεί. Έπρεπε να το ..διασταυρώσω). Εξάλλου, σε μια μονάδα της υπηρεσίας (Β1) υπήρχαν στελέχη της ΥΑΠ** (που σαφώς είχε ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή, τουλάχιστον σε επίπεδο ΟΔΕ/συντονισμού, στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που με ενδιέφεραν). eyssep_logo

Η άμεση ανταπόκριση σε μια επισήμανσή μου για την απαίτηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (εδώ η ορθή επανάληψη της πρόσκλησης), μου άφησε θετικές εντυπώσεις αφού μου έδωσε τελικά τη δυνατότητα να υποβάλω την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με ψηφιακή υπογραφή με τα -έστω ..soft- πιστοποιητικά της Υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών του ΠΣΔ).

https://twitter.com/pgaval/timelines/458596595765104640

Μετά την υποβολή της αίτησης και του τυποποιημένου (για τη στελέχωση υπηρεσιών ΕΣΠΑ) βιογραφικού σημειώματος ακολούθησε σε διάστημα ενός μήνα (μέσα στον Ιανουάριο του 2013) συνέντευξη από στελέχη της ΕΥΣΣΕΠ και αργότερα (μέσα στον Απρίλιο του 2013) δεύτερη συνέντευξη από επιτροπή της ΜΟΔ ΑΕ, όπως απαιτούνταν από το σχετικό πλαίσιο (Ν. 3614/2007 και Ν.3840/2010).

Η διαδικασία για μένα ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2013 (μετά από μια …μικρή περιπέτεια αφού χρειαζόταν να γίνει διακοπή απόσπασης πριν την υπογραφή της ΚΥΑ της μετακίνησης κάτι που τελικά με οδήγησε να επιστρέψω για λίγο καιρό στην οργανική μου θέση στο σχολείο).

Γενικότερα, παρόλο που, όπως μου μεταφέρθηκε, το αρχικό ενδιαφέρον ήταν ικανοποιητικό, ο αριθμός των τελικών αποσπάσεων ήταν μικρός. Ελλείψει κινήτρων μιας και  το ειδικό επιμίσθιο των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ έχει καταργηθεί προ πολλού; Εξαιτίας άλλων γραφειοκρατικών θεμάτων; Δεν το γνωρίζω. Θα είχε ενδιαφέρον, όμως, η εξέταση των λόγων από τα αρμόδια τμήματα διαχείρισης προσωπικού ιδιαίτερα ενόψει των σχεδιασμών της νέας προγραμματικής περιόδου (αν και άποψή μου είναι ότι το συγκεκριμένο σύστημα στελέχωσης χρειάζεται ριζική αλλαγή προς μια πιο κεντρική παρακολούθηση στο συγκεκριμένο χώρο).

Για να δούμε, λοιπόν, τι μας επιφυλάσει και η νέα …οπτική 🙂

UPDATE 2013-11-01 Η τελική τοποθέτηση έγινε στη Μονάδα Β2 «Εφαρμογής Πράξεων ως Δικαιούχου στον Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης» αλλά χωρίς να αποκλείεται και η ενασχόληση με θέματα άλλων μονάδων, δεδομένων των «ειδικών» καταστάσεων (υπο)στελέχωσης.

* Το νομικό πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) δεν επέβαλλε ανοιχτές προσκλήσεις αλλά ήδη είχε αρχίσει να θεωρείται καλή πρακτική (π.χ. σχετική πρόσκληση στελέχωσης ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ακόμη και μέσω opengov.gr). Παρόλα αυτά αρκετές ειδικές υπηρεσίες επέμεναν στη μη ανακοίνωση/γνωστοποίηση του ενδιαφέροντός τους για στελέχωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τακτικής αυτής η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να έχει αυξημένη ευαισθησία καθώς είχε εμπλοκή με το ευαίσθητο θέμα των απόσπασεων εκπαιδευτικών (που γενικά υποτίθεται ότι είναι μικρής διάρκειας). Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία…

UPDATE 2016-04 Ως Επιτελική Δομή, η ΕΥΕ έχει αρχίσει να προσαρμόζει την τακτική στελέχωσής της δημοσιεύοντας τις σχετικές προσκλήσεις:

**Δεν γνώριζα τότε ότι υπήρχε ενδιαφέρον στελέχωσης και από την ΥΑΠ. Η σχετική πρόσκληση απόσπασης υπαλλήλων στην ΥΑΠ είναι μεταγενέστερη (μετά κι από τις συνεντεύξεις) και, παρόλο που είχε στοιχεία προσκλησεων opengovαίτηση συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά) αλλά και περιεχόμενο συμβατό με τις αναζητήσεις μου (π.χ. ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού), αποφάσισα να μην πάρω μέρος αφού είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία για την ΕΥΣΣΕΠ).

Σύλλογος Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών ΚΥ Υπ.Παιδείας

Έχοντας βρεθεί στη θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού (σε δύο φορείς, τον ΟΕΕΚ και την Κεντρική Υπηρεσία) τα τελευταία χρόνια και παρατηρώντας ότι τα ίδια προβλήματα τείνουν να εμφανίζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υποδοχής, αποφάσισα πρόσφατα να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με μια προσπάθεια εκπροσώπησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών της ΚΥ Υπ.Παιδείας με πρώτα βήματα την ανάδειξη τόσο των προβλημάτων από τη διαχείριση του προσωπικού όσο και των στρεβλώσεων που πολλές φορές οι πιέσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών δημιουργούν.

Περισσότερα στη σελίδα του Συλλόγου Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών ΚΥ Υπ.Παιδείας.

 

Υ.Γ. Προσωπικά, θέλοντας να είμαι συνεπής με τις παραπάνω απόψεις (με βασικότερη για μένα τη θεώρηση της έννοιας του μακροχρόνια αποσπασμένου εκπαιδευτικού ως στρέβλωση), έχω ήδη εδώ και αρκετό καιρό υποβάλει αίτηση μετάταξης σε διοικητική θέση.

 

Απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας

Στην πρόσκληση αποσπάσεων για το σχολ. έτος 2012-2013 αποφάσισα να κάνω αίτηση για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας (εξάλλου στη σχετική -έντυπη ακόμη- αίτηση δεν υπήρχε η επιλογή διάθεσης στον ΕΟΠΠΕΠ παρά μόνο «νέας» απόσπασης), ώστε να μπορώ να σχηματίσω μια πιο άμεση εικόνα για τη λειτουργία της.

Άλλωστε, είχε προηγηθεί ανοικτή πρόσκληση (πολύ θετική κίνηση, κατά την άποψή μου, για όσους δεν είχαν κάποια εικόνα) στη λίστα των εκπαιδευτικών πληροφορικής που γνωστοποιούσε σχετικές ανάγκες αλλά και κάποια στοιχεία των υποδομών:

Από: Λίστα Καθηγητών Πληροφορικής <pe19-20@sch.gr>
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2012 – 1:50 μ.μ.
Θέμα: [pe19-20] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 19 – 20 ΣΤΗ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προς: pe19-20@sch.gr
Κοιν: plinet@sch.gr

Η Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών και Νέων Τεχνολογιών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πρώην Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να αποσπάσει για τις ανάγκες της Κ.Υ. που βρίσκεται στο Μαρούσι (Α. Παπανδρέου 37) από το Σεπτέμβριο του 2012, εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ 20 με τα κάτωθι περιγραφόμενα προσόντα.

A.            2 (Δύο) ειδικοί σε κατασκευή ,εγκατάσταση και διαχείριση Web Applications ( π.χ WordPress, Joomla, limesurvey κ.λ.π) ανοιχτού λογισμικού με τεχνολογίες php, mysql, apache. Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον  ενός χρόνου.

B.            2 (Δύο) ειδικοί στην εγκατάσταση και διαχείριση Linux συστημάτων με εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε λειτουργικά συστήματα Debian και Centos:  Διαχείριση  web server με nginx, apache, mysql, διαχείριση DNS server με BIND 9, διαχείριση mailserver με postfix και διαχείριση  proxy server με squid 3. Γνώση τεχνολογιών virtualization με XEN. Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον  ενός χρόνου.

C.            2 (Δύο) ειδικοί με εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε τεχνολογίες της Microsoft. Διαχείριση Web server (IIS) και Database Server (Ms  Sql Server). Απαραίτητες οι γνώσεις asp και .NET.

D.            2 (Δύο) ειδικοί στην διαχείριση δικτύων. Απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 2  (Δύο) χρόνων.

E.            1 (Ένας) ειδικός σε θέματα ασφάλειας  δικτύων και λειτουργικών συστημάτων (Security expert) που θα ασκεί καθημερινές διαδικασίες ελέγχου της ασφάλειας. Απαιτείτε (σσ. -αι, sic) εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου στο παραπάνω αντικείμενο.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως και 15 Ιουλίου επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους στο e-mail (…)

Η «προσγείωση» ήρθε όταν την πρώτη κιόλας μέρα των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών συνειδητοποιήσαμε ότι:

  • είχε γίνει κάποιο μπέρδεμα και δεν είχε προβλεφθεί τοποθέτηση για όσους τοποθετούνταν για πρώτη φορά στην ΚΥ αλλά εμφανίζονταν ως επαναποσπασθέντες  (δλδ βρίσκονταν πριν αποσπασμένοι στην ΚΥ αλλά χωρίς φυσική παρουσία εκεί αφού ήταν με διάθεση σε άλλους οργανισμούς, όπως στη δική μας περίπτωση στον ΕΟΠΠΕΠ)
  • δεν είχε ληφθεί υπόψη η απάντηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παραπάνω πρόσκληση, παρόλο που είχε υπάρξει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσης του ενδιαφέροντος από τη μεριά μου
  • δεν επρόκειτο για κοινή πολιτική στελέχωσης μεταξύ των «δύο διευθύνσεων Πληροφορικής»
  • το φαινόμενο του «πληροφορικού της μονάδας» καλά κρατούσε, αφού οι διάφορες μονάδες ήθελαν όλες τον ..πληροφορικό τους

Τέλος καλό όλα καλά (;), αφού η τελική τοποθέτηση στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (εδώ το πλήρες οργανόγραμμα) και στην ομάδα υποστήριξης του ΟΠΣΥΔ σαφώς δεν ήταν (εκ πρώτης όψεως) μακριά από τα ενδιαφέροντά μου.

Πρόσκληση μετάταξης στη ΓΓΠΣ

gsis_gr

Όπως είχα γράψει σε προηγούμενη αναρτησούλα σχετικά με τις προσκλήσεις opengov, πριν λίγο καιρό έκανα αίτηση για μετάταξη στη ΓΓΠΣ μετά από ανοιχτή πρόσκληση που δημοσιεύτηκε (και) στην πύλη του opengov.

Στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης περιγραφόταν η διαδικασία:

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα γενικά προσόντα βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή είναι τα εξής.

 • Η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου (δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί).
 • Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων.
 • Η συνάφεια των σπουδών και της εργασιακής εμπειρίας με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών.
 • Η εργασιακή εμπειρία και αριστεία.
 • Η διεθνής εμπειρία.
 • Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.
 • Συστάσεις

Τα ειδικά προσόντα της επιλογής απαριθμούνται στη συνέχεια αυτής της πρόσκλησης.

Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια. Στο στάδιο της προεπιλογής θα επιλεγούν καταρχήν μέσω αξιολόγησης των αιτήσεων το πολύ 160 υποψήφιοι. Αυτοί στη συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η συνέντευξη κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τουλάχιστον τρία στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθούν τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ο κάθε υποψήφιος με απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα στοιχεία της προεπιλογής και της συνέντευξης σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί υπό την
προεδρία του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων με συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών, των προϊσταμένων τμημάτων και των συντονιστών των έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η πρόσκληση και η μετάταξη γίνονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (Α
226/27.10.2011), η οποία προβλέπει τα εξής:

«Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων κατ’ εφαρμογή των νόμων 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και 3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η μετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης. Ο ανώτατος αριθμός των μετατασσόμενων υπαλλήλων ανέρχεται σε σαράντα (40). Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ πληροφορικής ή ΤΕ πληροφορικής. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν την μετάταξη.»
Συνέχεια

Κινητικότητα στο δημόσιο και προσκλήσεις opengov

 

Παρακολουθώ εδώ και καιρό την προσπάθεια γενίκευσης της διαδικασίας γνωστοποίησης/πρόσκλησης και τελικής στελέχωσης μέσω της διαδικασίας opengov και έχω συμμετάσχει με διάφορες αιτήσεις για ομάδες εργασίας (χωρίς να έχω κάποια σχετική ειδοποίηση ακόμη) ή/και feedback σε διάφορες συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με τη διαδικασία.

Στα θετικά ότι καλύπτει ένα σημαντικό κενό αλλά και κατακερματισμό που δημιουργούν οι τρέχοντες τρόποι γνωστοποίησης θέσεων, όπως:

μέχρι τώρα έρχονταν να καλύψουν ιδιωτικές προσπάθειες, όπως το metataxeis.gr και διάφορα fora (π.χ. diorismos.gr).

Ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της διαφάνειας, δείχνει -δυστυχώς σιγά σιγά- να υιοθετείται για διάφορες ανάγκες, όπως π.χ.

 • θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που μέχρι τώρα απλά ορίζονταν από την εκάστοτε Κυβέρνηση  (π.χ. γενικoί γραμματείς, σύμβουλοι κλπ)
 • ομάδες εργασίας
 • τυπικές θέσεις εργασίας (π.χ. μετατάξεις, αποσπάσεις)
 • μέχρι και θέσεις σε ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ (π.χ. αυτή της ΕΥΔ ΔΜ, που αναρτήθηκε και στο opengov.gr)

Δε λείπουν,όμως, και πολλές επισημάνσεις τόσο ως προς την υλοποίηση (π.χ. ως προς την ανάγκη επανυποβολής στοιχείων σε κάθε αίτηση: https://twitter.com/hakmem/status/5795393943) όσο και ως προς τη γενικότερη εφαρμογή (ασαφές νομικό πλαίσιο και αρμοδιότητες, καθορισμός διαδικασιών επιλογής μετά το στάδιο της πρόσκλησης/γνωστοποίησης κλπ).

Προσωπικά, θα ήθελα να δω τη διαδικασία να βελτιώνεται συνεχώς και να καθιερώνεται ως αποκλειστική καλύπτοντας, σε συνεργασία με αντίστοιχες του ΑΣΕΠ για νέες θέσεις και βεβαίως με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όλες τις διαδικασίες κινητικότητας στο δημόσιο εμπλέκοντας και κινητοποιώντας τις διευθύνσεις προσωπικού και τα -όποια- συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων τους.

gsis_gr

 

 

Για την ώρα, θέλοντας να δω πώς λειτουργεί και πέρα από το στάδιο της αίτησης (μιας και επόμενο βήμα είναι αυτό της «ανοιχτής κατάταξης/επιλογής»), αποφάσισα να πάρω μέρος στην πρόσφατη πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας κος Διομήδης Σπινέλλης.

 

UPDATE 2012-02: Τελευταία και μετά την αναδιοργάνωση της σελίδας του ΥπΔιΜΗΔ, μπορεί να δει κανείς στην κατηγορία Προκηρύξεων Προσωπικού συγκεντρωμένες τέτοιου τύπου γνωστοποιήσεις ενώ από την άλλη πολλές προσκλήσεις έχουν αφαιρεθεί (έχουν χαρακτηριστεί κλειστές; ) από την αντίστοιχη κατηγορία αναρτήσεων στο opengov.gr . Δυστυχώς δεν γνωρίζω τη ροή γνωστοποίησης/ανάρτησης και ποιος έχει την ευθύνη ανανέωσης ώστε να γνωρίζω αν περιλαμβάνονται όλες ή μόνο όσες (τυχαίνει (;) να) γνωστοποιούνται στο Υπουργείο…

UPDATE 2015-03: Μετά από αρκετό καιρό από την πρώτη προσπάθεια υιοθέτησης της κουλτούρας αυτής (και των φθορών που επήλθαν από προβληματική υλοποίηση και παράκαμψή της) ίσως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ακόλουθος twitter-o-διάλογος με τον κο Πανάρετο (που ήταν από τους βασικούς εισηγητές) τόσο για τη διαδικασία όσο και -κυρίως- για την κατάχρηση του όρου opengov: