Δίκτυο Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση

(Το παρόν αρθράκι αρχικά είχα προσπαθήσει να το συνδυάσω με αυτό που αναφέρεται στην ΟΔΕ Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΠΕΘ σε μια ενιαία ανάρτηση μια και εκ πρώτης όψεως διέκρινα ομοιότητες στον τρόπο λειτουργίας τους («δίκτυα» με απόπειρα αποφυγής ιεραρχικής προσέγγισης), παρά τις διαφοροποιήσεις σε στόχο και εύρος, ενώ παράλληλα συνέπεσαν χρονικά ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής μου. Εκ των υστέρων αποφάσισα να «σπάσουν» σε δύο αναρτήσεις.)

Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (Public Administration and Governance)

Πρόκειται για μια από τις Κοινές Θεματικές/Δίκτυα κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας του ΕΚΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχετικό έργο έχει ανατεθεί από την ΕΕ σε εξωτερικό ανάδοχο (την AEIDL) και η έμφαση δίνεται τόσο στη μάθηση/διάχυση/ανταλλαγή καλών πρακτικών όσο και στην έκδοση κοινών (έστω τμημάτων) προσκλήσεων για έργα από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Περισσότερα για το πλαίσιο αυτό μπορεί να διαβάσει κανείς στο σχετικό εισαγωγικό οδηγό (εδώ το ακόμη πιο σύντομο φυλλάδιο από τον ανάδοχο). Στην Ελλάδα, συντονιστής για όλα τα Δίκτυα είναι η ΕΥΣΕΚΤ ενώ για τη συγκεκριμένη θεματική ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επισημοποίησης των διάφορων ρόλων των συμμετεχόντων (με δυναμική παρουσία και της ΕΥΔ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» πάντα μαζί με τον αρμόδιο Φορέα Πολιτικής, βλ ΥπΔΑ) με έμφαση κυρίως στον πυρήνα του Δικτύου καθώς γενικά ενθαρρύνεται η πιο ευέλικτη μορφή της ανά πάσα στιγμή συμμετοχής ή/και αποχώρησης. Από την αρχική του σύνθεση διακρίνεται η διάθεση να συνεχιστεί η δουλειά που είχε γίνει στο πλαίσιο προηγούμενων δικτύων με θέμα το Results-based Management (RBM) ενώ ηγετικό ρόλο (lead) έχει η αποστολή της Τσεχίας.  Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η επίσημη πλατφόρμα (website κλπ) από τον ανάδοχο του έργου με στόχο τόσο την υποβοήθηση της διάχυσης της μέχρι τώρα γνώσης/πληροφορίας όσο και τον εντοπισμό αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Εγώ είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω για πρώτη φορά στην ελληνική αποστολή για τη 2η Συνάντηση στη Σόφια (18 και 19 Μαΐου), όπου, πέρα από την άριστη φιλοξενία, θα σημείωνα:

 • Τις τάσεις συνεργασίας και καλύτερης επικοινωνίας με το δίκτυο EUPAN για συμπληρωματικότητα και αποφυγή επικαλύψεωνIMG_20160518_085502
 • Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των παρουσιάσεων αφορούσε τη μεθοδολογία Vanguard για ανάπτυξη σχέσης με τον εξυπηρετούμενο πολίτη (και εντοπισμό ή υποβοήθηση έκφρασης αναγκών του και της οπτικής του) με στόχο την αλλαγή της τρέχουσας κουλτούρας έμφασης στις «σκέτες» αλληλεπιδράσεις με τις διάσπαρτες υπηρεσίες (με απώτερο στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των αλλαγών). Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να αναζητήσει περισσότερα για τη μεθοδολογία Vanguard (και τη σχέση της με το Toyota Production System) σε μια αναφορά της τσέχικης ομάδας με την εμπειρία τους από την εφαρμογή της προσέγγισης.
 • Την αξιοποίηση διαδραστικών συζητήσεων (τεχνική world café) με θέμα τους τρόπους διάχυσης της –όποιας- γνώσης και τον πιο ενεργό ρόλο των συμμετεχόντων στον πολλαπλασιασμό της
 • Την ανάγκη για εντοπισμό ατόμων/ρόλων (εντός δημόσιου τομέα, όχι συμβούλων) που ενδιαφέρονται αλλά και έχουν δυνατότητες στρατηγικής παρέμβασης (policy making)
 • Τις αρκετές προτάσεις και διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στα συμμετέχοντα Κράτη-Μέλη αλλά με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος να καταλάμβανουν οι σχετικές με τη διαχείριση/ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. depoliticization, performance management, recruitment, career paths, mobility)
 • IMG_20160518_142651
 • Την έμφαση στην κατάστρωση πλάνου δράσεων (personal planning), την ομαδική (με άλλους συναδέλφους) συμμετοχή σε online μαθήματα σχετικά με service design αλλά και τον εντοπισμός θεματικών που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν περισσότερους συναδέλφους στο τοπικό (βλ. εθνικό) Δίκτυο.

 

 

Τέλος, στο πεδίο της εξυπηρέτησης του πολίτη (service delivery), η αποστολή της Σλοβακίας παρουσίασε τις ενέργειές τους για one-stop shops βασισμένα σε υποδομές μοντελοποίησης και παρακολούθησης εκτέλεσης των διαδικασιών (π.χ. χρόνοι εκτέλεσης) στο πλαίσιο του προγράμματος ESO ενώ γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να εμβαθύνουν και να το συνδυάσουν* με τη μεθοδολογία Vanguard στο πλαίσιο της επόμενης συνάντησης του Δικτύου. Μάλιστα, έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για την υποδομή του ΕΡΜΗ/eΚΕΠ όσο και για την προσέγγιση του LGAF για την αυτοματοποίηση/παρακολούθηση εκτέλεσης διαδικασιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προσπάθησα να τους περιγράψω. Προσωπικά, θεωρώ ότι το πεδίο αυτό (της αυτοματοποίησης πέρα από τη μοντελοποίηση) των ήδη απλουστευμένων διαδικασιών (σαφώς με αποφυγή της «ηλεκτρονικοποίησης της γραφειοκρατίας») θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου ιδιαίτερα στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων δράσεων απλούστευσης. (Να σημειώσω, όμως, εδώ ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να ενστερνίζεται επίσημα από τους αρμόδιους Φορείς Πολιτικής).

Σημειώσεις:
α) Η ανάδειξη των παραπάνω προβληματισμών φαίνεται να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για διερεύνηση των σχέσεων και των διαφορών των πολλαπλών προσεγγίσεων που έχουν πέσει τελευταία στο ..ραντάρ μου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η -περισσότερο συστημική- μεθοδολογία Vanguard που αναφέρθηκε πιο πάνω, η BPM(S) με τις επεκτάσεις της ως προς την πιο ευέλικτη διαχείριση υποθέσεων για την αντιμετώπιση του τμήματος δουλειάς που δεν είναι άμεσα αυτοματοποιήσιμο (π.χ. στην κατεύθυνση της συσχέτισης υποθέσεων βλ. case management)  αλλά και τελευταία όλο και πιο δημοφιλής #DevOps με τις πάμπολλες επιρροές της από το χώρο του lean/agile μάνατζμεντ, όπως αποτυπώνεται και στο The Phoenix Project. Έχω την αίσθηση ότι είναι παραπάνω από προφανής η σχέση με την κλασική θεωρία της βελτιστοποίησης, όπου ένα από τα βασικότερα προβλήματα ήταν η αποφυγή να «κολλήσεις» σε κάποιο τοπικό βέλτιστο (ας αφήσουμε στην άκρη το αν αυτό γνωρίζεις ή όχι για αυτό). Από τη διαπίστωση ότι δεν πας πουθενά προσπαθώντας να βελτιώσεις κάτι που εξαρχής είναι λάθος, ξεπήδησαν προσεγγίσεις προς lean management και ανάμεσά τους η μεθοδολογία Vanguard  που εστιάζει στις υπηρεσίες προσεγγίζοντας κάπως αιρετικά το κλασικό μάνατζμεντ (που έχει «εμπνεύσει» και το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ δίνοντας «τυφλή» έμφαση σε στοχοθεσία/KPIs κλπ).  Να σημειώσω, ακόμη, ότι στον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (ο οποίος έχει πολλές αναφορές στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς), βρίσκονται πολύ περισσότερα ψήγματα απαίτησης ανατροφοδότησης από τους υπαλλήλους από ότι θα ανέμενε κανείς. Ενδεικτικά: στην κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων, της γνώσης του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας της -εκάστοτε- υπηρεσίας, της υποβολής προτάσεων βελτίωσης κ.α.
β) Ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση των εργαλείων/πολιτικών ΤΠΕ από το Δίκτυο αλλά και γενικότερα από το ΕΚΤ, καθώς συχνά πυκνά αναδεικνύεται αντιπαράθεση με τον τρόπο αντιμετώπισης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ με έντονη την επικάλυψη αρμοδιοτήτων σε επίπεδο οργάνων της Ε.Ε. μέχρι και θεματικών στόχων των πολυταμειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ένα από τα οποία είναι και το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με έναν άξονα να καλύπτει θεματικό στόχο (τον Θ.Σ. 2) του ΕΤΠΑ και τους υπόλοιπους τον ΘΣ 11 του ΕΚΤ). Προσωπική μου άποψη ότι εκεί ακριβώς φαίνεται να εντοπίζεται μια καλή πηγή «κακοδαιμονίας» των «έργων πληροφορικής» στο χώρο του Δημόσιου Τομέα, γενικότερα.
γ) Άλλο χαρακτηριστικό ζήτημα που έτεινε να αναδεικνύεται σχεδόν σε κάθε συνάντηση, πέρα από την απαίτηση να παρίστανται και ιεραρχικά υψηλά ιστάμενα στελέχη για την εξασφάλιση και της top-down προσέγγισης ως συμπληρωματικής της γενικά bottom-up προσέγγισης του Δικτύου, ήταν η αναζήτηση των λεγόμενων «policy maker», οι οποίοι σε αρκετά πεδία πολιτικής (σε όλη την Ένωση και όχι μόνο στην Ελλάδα) τείνουν να είναι διαφορετικοί και συνήθως να λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τους χρηματοδότες των πολιτικών (βλ. διαρθρωτικά Tαμεία και κατ’ επέκταση Διαχειριστικές Αρχές). Γι’ αυτό και ο ρόλος των Επιτελικών Δομών υπό την παρούσα συγκυρία κρίνεται κρίσιμος για τη γεφύρωση των διαφορετικών αντιμετωπίσεων).
UPDATE Νοέμβριος 2016
Στη θεματολογία της 3ης Συνάντησης του Δικτύου στην Μπράτισλάβα κυριάρχησε η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας Vanguard, που πλαισιώθηκε με παρουσιάσεις από τον συνεργάτη της ομώνυμης εταιρείας συμβούλων Jeremy Cox αλλά και σχετικό workshop στο χώρο της «φυσικής συνεγκατάστασης» πολλών σημείων εξυπηρέτησης με υποδειγματική διαχείριση του χρόνου και των ουρών αναμονής αλλά με χαμηλό βαθμό απλούστευσης/συγχώνευσης σχετικών διαδικασιών.
UPDATE Σεπτέμβριος 2017
Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, είχα την ευκαιρία να βρεθώ και στην 5η Συνάντηση του Δικτύου στο Ταλίν, (εδώ τα επίσημα σημεία/πρακτικά της συνάντησης) όπου δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της καινοτομίας και του πειραματισμού στο Δημόσιο Τομέα. Στις καλές πρακτικές περιλαμβανόταν και η περίπτωση της αναδιοργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είχε τύχει καλών κριτικών και βραβείων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EPSA.

 

Σχετικά tweet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Νέοι οργανισμοί Υπουργείων

Πρόσφατα και μετά από μεγάλη περίοδο αναμονής (και όχι εξαιτίας ανοικτών διαδικασιών, διαβουλεύσεων κλπ) δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Προεδρικά Διατάγματα με τους νέους Οργανισμούς των κύριων Υπουργείων (συνολικά για 13 από αυτά).

Οι συνάδελφοι του συλλόγου των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΣΥΚΥΠ) του ΥπΠΑΙΘ (όπου είναι η οργανική μου θέση) έχουν ήδη αναρτήσει τις απόψεις τους για τον αντίστοιχο Οργανισμό ενώ το ίδιο έχει κάνει και ο πανελλήνιος σύλλογος των υπαλλήλων του Υπουργείου (δεν βρήκα, όμως, το σχετικό Δελτίο Τύπου στον ιστοτόπο τους αλλά εδώ), ο οποίος επαυξάνει ως προς τον προβληματισμό για χαμηλή συμμετοχή/άγνοια για τις διαδικασίες διαμόρφωσής του αλλά και στην απουσία κάλυψης των αντίστοιχων αναγκών για τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Τα δικά μου σχόλια περιορίζονται στα εξής:

 • Η ανάδειξη ξεχωριστής Γενικής Διεύθυνσης σχετικής με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, διά βίου κλπ) και των δραστηριοτήτων και των υπόλοιπων Γενικών Γραμματειών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση μιας και προσπαθεί να άρει μια χρόνια τάση εσωστρέφειας/προσήλωσης στα εσωτερικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (στρέβλωση ταύτισης Υπουργείου=Κεντρική Υπηρεσία), δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχει στην Κεντρική Υπηρεσία η γνώση αλλά και το περιθώριο/υποχρέωση οριζόντιου συντονισμού όλων περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο (ενώ μέχρι τώρα οι σχετικές με αυτά τα θέματα διευθύνσεις περιορίζονταν σε κάποια από τα θέματα της τυπικής εκπαίδευσης και μάλιστα «κάτω» από διακριτές διευθύνσεις) μαζί με τη δυνατότητα «συνομιλίας» με ένα ευρύ φάσμα συμβούλων/συνεργατών/αναδόχων και ισορρόπησης της τάσης για πλήρες outsourcing.
 • Από την άλλη, οι ρητές και αναλυτικές αναφορές σε δομές (ειδικές υπηρεσίες) ΕΣΠΑ έρχονται σε αντίθεση με την αντίστοιχη αποφυγή αναφοράς από οργανισμούς άλλων Υπουργείων και -κυρίως- από αυτόν του ΥπΔιΜΗΔ (που προσδοκά κανείς να είναι ο πιο …προσεγμένος). Η αίσθησή μου είναι ότι τα τμήματα αυτά δεν επικαιροποιήθηκαν εγκαίρως ενόψει, μάλιστα, της νέας προγραμματικής περιόδου που είναι (ακόμη) υπό σχεδιασμό.

Όπως ίσως να διαφάνηκε και παραπάνω, ενδιαφέρον παρουσιάζει για μένα και ο οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αφού βρίσκομαι αποσπασμένος στην ΕΥΣΣΕΠ). Κι εδώ η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκεντρώνει ένα πολύ ενδιαφέρον φάσμα δραστηριοτήτων και δείχνει να υπερκαλύπτει το ρόλο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (χωρίς, όμως, να εντοπίσω σχετικές μεταβατικές διατάξεις που να δείχνουν ρητή «απορρόφησή» της).

Σε αναμονή των εξελίξεων (σε πολλά μέτωπα πλέον), λοιπόν…

UPDATE 2014-09-24  Η κουβέντα σχετικά με το ρόλο της κατανομής εργασίας (ως γενεσιουργού αιτίας των μορφών διοίκησης/οργανισμών/οργανογραμμάτων κλπ) είναι πολύ μεγάλη αλλά η παρουσίαση/ομιλία που μόλις παρακολούθησα (σημ. ας αντικαταστήσουμε τον πελάτη με τον πολίτη) νομίζω συνοψίζει αρκετά καλά τον όλο προβληματισμό αλλά και τη σχέση του με τη διοίκηση διαδικασιών (ειδικά στο χώρο των υπηρεσιών).

UPDATE 2014-09-25 Πριν ακόμα στεγνώσει η μελάνη (χαχα, ωραίο κλισέ), με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ανοιχτά δεδομένα (Άρθρο 31 Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών) έρχονται και οι πρώτες διορθώσεις. Στην περίπτωση του Υπ. Παιδείας, μάλιστα, αυτές εντοπίζονται ακριβώς σε όσα αναφέρω παραπάνω δηλαδή στις ειδικές υπηρεσίες (διαχείρισης και οι δύο της εφαρμογής) και τα σχετικά άρθρα στο ΠΔ διαγράφονται εντελώς.

Το τμήμα του ΣΝ που αφορά σε τροποποιήσεις του ΠΔ για τον Οργανισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το τμήμα του ΣΝ που αφορά σε τροποποιήσεις του ΠΔ για τον Οργανισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

UPDATE 2014-10-15 Ως προς το νέο Οργανισμό του ΥπΔιΜΗΔ (στην ευρύτερη αρμοδιότητα του οποίου είμαι αποσπασμένος), έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του προηγούμενου μήνα και έχει αποτυπωθεί σ’ αυτόν η επιλογή του Υπουργείου να «απορροφήσει» λειτουργίες σχετικές με την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (βλ. μέσω επιτελικών μονάδων αλλά εντός (;) οργανισμού), παρόλο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το σχετικό πλαίσιο για το νέο ΕΣΠΑ και έχει ζητηθεί να δοθεί άμεσα για διαβούλευση). Όμως,  δεν έχει πέσει ακόμη στην αντίληψή μου κάποιος οδικός χάρτης/βήματα μεταβίβασης/μεταφοράς/κλείσιμο κλπ για τις υπηρεσίες του που επηρεάζονται από αυτή την επιλογή (ανάμεσά τους πρώτη πρώτη και η υπηρεσία στην οποία βρίσκομαι, η ΕΥΣΣΕΠ, αλλά και άλλες, όπως η ΥΑΠ, οι υπάλληλοι της οποίας εντάχθηκαν όλοι στο νέο Οργανισμό). Παρόμοια αβεβαιότητα (κυρίως ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων) είχαμε ζήσει και κατά την συγχώνευση του ΕΟΠΠ με το ΕΚΕΠΙΣ και το ΕΚΕΠ -μέσω απορρόφησης- για να προκύψει ο ΕΟΠΠΕΠ, μόνο που τότε ο σχετικός νόμος προέβλεπε βασικές μεταβατικές ενέργειες για λειτουργικά θέματα.

Λίστα προτεραιότητας

Με αφορμή ένα ιδιαίτερα χαρούμενο γεγονός, αυτό της ορκωμοσίας (απόφοιτος Ιατρικής) της αδερφής μου, ήρθα «αντιμέτωπος» με μια -επιεικώς- αναχρονιστική (κατά την άποψή μου) τακτική όπως αυτή εφαρμόζεται από την υποβολή αιτήσεων για ειδικότητα από τους νέους γιατρούς αλλά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική τοποθέτησή τους.
Για να ολοκληρώσω την περιγραφή για το συγκεκριμένο περιστατικό, η βραδιά αμέσως μετά την τελετή ορκωμοσίας συνεχίστηκε με έναν ..αγώνα δρόμου (καθώς και τις σχετικές «αντεγκλήσεις») για τη σειρά αναμονής ώστε να εξασφαλιστεί ο ζητούμενος αριθμός πρωτοκόλλου με την έναρξη της λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφερειακή Δ/νση Υγείας) την επόμενη μέρα το πρωί. Κι αυτό γιατί βάσει του ισχύοντος πλαισίου, γίνεται εγγραφή σε καταλόγους για ειδικότητα και η προτεραιότητα εξασφαλίζεται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης (χωρίς άλλα κριτήρια!).

Λογικό είναι να αναρωτηθεί κανείς αν αυτό είναι γενικευμένη πρακτική, να το επιβεβαιώσει και να αναζητήσει τυχόν σχετικές πρωτοβουλίες άρσης του φαινομένου, όπως προτάσεις που περιλαμβάνουν διαγωνιστική διαδικασία (π.χ. η τελική πρόταση ΚΕΣΥ για το Σχέδιο Νόμου της Ιατρικής Εκπαίδευσης), που γενικά έχουν μείνει μέχρι τώρα «στα χαρτιά». Από την άλλη με ενόχλησε ιδιαίτερα που δεν έχουν εξαντληθεί άλλοι τρόποι πριν την «εύκολη» καταφυγή στη διαδικασία της «καταχώρησης στο πρωτόκολλο» για την εξαγωγή της λίστας προτεραιότητας. Θεωρώ (και το ισχυρίστηκα απέναντι και στον Διευθυντή της Περιφερειακής Δ/νσης Υγείας) ότι το ισχύον πλαίσιο θα επέτρεπε μια ερμηνεία που να δίνει τη δυνατότητα στη Δ/νση να προχωράει σε ορισμό καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής/αίτησης και σύσταση κριτηρίων (όπως βαθμό πτυχίου, βαθμό σχετικών με την ειδικότητα μαθημάτων, εντοπιότητα ή άλλο κριτήριο για την εξασφάλιση υψηλού ποσοστού συνέχισης της υπηρεσίας στην ίδια περιφέρεια και μετά την ειδικότητα ή/και άλλα) και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους πριν καταφύγει:

 • η ίδια η υπηρεσία στο πρωτόκολλο ή -ακόμη και – την κλήρωση (για να μπορέσει να διοχετεύσει την όποια δυσαρέσκεια) και
 • τα πανεπιστήμια στον «αγώνα δρόμου» για το ποιο θα ολοκληρώσει πρώτο τη διαδικασία της ορκωμοσίας/απονομής πτυχίου σε κάθε περίοδο ώστε να δώσει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να δηλώσουν πρώτοι σε σχέση με άλλες σχολές

 


UPDATE 2015-01-15 Με ανάρτηση του πολύ δραστήριου στο χώρο της υγείας blog του ιατρού Ηλία Τσέρκη αντιλήφθηκα την πρόσφατη επαναδιατύπωση της διαδικασίας στο ΦΕΚ Β’ 68 – 16/01/15:

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139 (2)
Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της χώρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ 172 τ. Α΄) «περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».
2. Το υπ’ αριθμ. 106/14 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016 τ. Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο».
4. Την υπ’ αριθμ. Δ2β/οικ.65918/10−2−1977 (ΦΕΚ 51 τ. Β΄) υπ. απόφαση «περί διαδικασίας τοποθετήσεως Ιατρών εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς ειδίκευσιν» και την Υ10δ/οικ.6670/9−2−2001 (ΦΕΚ 173 τ. Β΄) υπ. απόφαση τροποποίησης αυτής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία τοποθέτησης ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα για άσκηση για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

1. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τοποθέτηση προς ειδίκευση σε κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, θα απευθύνονται για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν κριθεί κατάλληλα για άσκηση των ιατρών, στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
2. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προς ειδίκευση ιατροί θα αναφέρουν συγκεκριμένο τίτλο ειδικότητας τον οποίον επιθυμούν να αποκτήσουν και το νοσοκομείο ή ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να ασκηθούν.
3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις προς τοποθέτηση, θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σειράς προτεραιότητας (και σε ηλεκτρονική καταχώρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας) που θα τηρείται από την Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, της σειράς λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Δ/νσης. Τα ειδικά αυτά βιβλία (Μητρώα) θα τηρούνται χωριστά κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, αριθμούμενα κατά σελίδες, θα φέρουν μονογραφή και σφραγίδα σε κάθε σελίδα και θεώρηση του προϊσταμένου της Δ/νσης υπηρεσίας στο τέλος του Μητρώου.
4. Εφεξής τα νοσοκομεία υποχρεούνται να στέλνουν με τηλεομοιοτυπία στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, αμέσως με την κένωση της θέσης, το ειδικό έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του αποχωρούντος ιατρού, τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων ιατρών στην ειδικότητα και τους υπηρετούντες σ’ αυτή ειδικευόμενους ιατρούς.
5. Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να αναφέρουν − με τηλεομοιοτυπία (fax) −μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα, στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, τις μέχρι της 30ης ημέρας του ίδιου μήνα κενούμενες θέσεις
ειδικευόμενων ιατρών μαζί με τα στοιχεία των ιατρών που πρόκειται να αποχωρήσουν στο διάστημα αυτό, καθώς και την ημερομηνία αποχώρησής τους.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε κενών θέσεων ως και του αριθμού των υποψηφίων, κάθε ημέρα και ώρα υποδοχής του Κοινού από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες.
7. Η πρόσληψη/τοποθέτηση των ιατρών που έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στις ανωτέρω παραγράφους σειρά προτεραιότητας, μόλις γνωστοποιούνται από τα νοσοκομεία οι κενές θέσεις. Ειδικότερα, οι αρμόδιες Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας − μετά την αντιστοίχηση των κενών θέσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων ειδικευομένων ιατρών και ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών των ιατρών που έχουν προτεραιότητα, θα αποστέλλουν αυτά με σχετική πρόταση στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων − Τμήμα Δ΄ του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκδοθεί η τελική απόφαση πρόσληψης/τοποθέτησης.
8. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς ειδίκευση ιατρών στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, θα συνοδεύονται από τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).
• Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και επίσημη μετάφραση αυτού (για τους έχοντες πτυχίο κράτους−μέλους της Ε.Ε).
• Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ (φωτοτυπία) (για τους έχοντες πτυχίο από τρίτη χώρα).

• Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (φωτοτυπία).
• Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη (για τους υπηκόους κρατών−μελών της Ε.Ε.).
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή υπηκόου κράτους−μέλους της Ε.Ε.).
• Δελτίο Μόνιμης Διαμονής ή Δελτίο Επί Μακρόν Διαμένοντος (για τους υπηκόους τρίτων χωρών).
• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (για τους ομογενείς).
• Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα της προεκπαίδευσης στο νοσοκομείο (εφ’ όσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου).
• Πιστοποιητικό νοσοκομείου για την προϋπηρεσία ειδίκευσης, εφ’ όσον πρόκειται για συνέχιση της ειδικότητας.
• Εφ’ όσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην κύρια ειδικότητα, να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης στο προκαταρκτικό στάδιο.
• Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της ιατρικής ορολογίας της ειδικότητας (για τους υπηκόους κρατών−μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών).
9. Προκειμένου για ιατρούς που επιθυμούν να λάβουν δεύτερο τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η διαδικασία πραγματοποιείται από την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. − Τμήμα Δ΄ και η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
• Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησης ως άμισθων υπεράριθμων, για τους επιθυμούντες την απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής έμμισθης θέσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και περί μη άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εντέλλονται για την πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. Δ2β/οικ.65918/10−1−1977 Υπουργική Απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθμ. Y10δ/OIK.6670/9−2−2001 τροποποιητική αυτής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Φαίνεται πως ο λόγος επικαιροποίησής της είναι απλά η αλλαγή της αυτοδιοικητικής δομής (βλ. «Καλλικράτης») και όχι κάποια άλλη διαπίστωση για την προβληματική λειτουργία της. Στα θετικά της συγκεκριμένης ΥΑ θα μπορούσε να αναφερθεί η επικαιροποίησή της ως προς την (μη) απαίτηση για επικύρωση των διαφορων αντιγράφων αλλά από εκεί και πέρα οι αλλαγές πραγματικά είναι ανεπαίσθητες (ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις προσπάθειες για αλλαγές σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με κάποια «ηλεκτρονικά φτιασίδια». Θα σημείωνα ως αναχρονιστικά τα ακόλουθα:

 • Υποβολή αίτησης, προφανώς αμιγώς έγχαρτη από τα ..συμφραζόμενα
 • Τήρηση πολλαπλών «ειδικών βιβλίων» (με μόνο όπλο κατά της «παραχάραξης» μονογραφές, σφραγίδες, θεωρήσεις κλπ)
 • Συγκέντρωση/αποστολή στοιχείων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)
 • Λήψη γνώσης για κενά κλπ μέσω επιτόπιας παρουσίας (αναφορά σε ημέρα και ώρα υποδοχής του Κοινού)
 • Επιμονή στο «της σειράς λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Δ/νσης» κάτι που δεν αφήνει κανένα περιθώριο στη Δ/νση να ορίσει κριτήρια (και βάρη) για την πρότασή της
 • Και, βέβαια, η Δ/νση απλά υποβάλλει προτάσεις, των οποίων τα ..ίχνη από εκεί και πέρα χάνονται καθώς δεν φαίνεται να λειτουργούν δεσμευτικά.

Στρατηγικές και σχέδια δράσης ΤΠΕ

university3.indd

Από το Πανεπιστήμιο στη Δημόσια Διοίκηση

Με αφορμή την πρόσφατη Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σκέφτηκα να κάνω μια αναδρομή στα -σχετικά πρόσφατα- κείμενα σχετικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης*.
Όμως, παρατήρησα ότι με είχε προλάβει (ανάμεσα σε αρκετούς άλλους φαντάζομαι) ο κος Σωκράτης Κάτσικας, πρώην ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥπΥποΜεΔι, που τα έχει βιώσει κιόλας οπότε αντιγράφω αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο «Από το Πανεπιστήμιο στη Δημόσια Διοίκηση – ένα ταξίδι με επιστροφή» (σελ. 59-60):

 

(…) Γι’ αυτό και η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που διαμόρφωσε, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το πέρασμα στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», με τον τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις», το οποίο μάλιστα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 1999. Φυσικά, το σχέδιο εκείνο, όπως και τα επόμενα δεν εφαρμόστηκε με συνέπεια, όπως άλλωστε συμβαίνει σην Ελλάδα με κάθε σχέδιο μεγάλης κλίμακας που, αναγκαστικά λόγω της κλίμακάς του, διατρέχει τον χρονικό ορίζοντα περισσότερων της μιας κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας διαμόρφωσε, μέσω της Επιτροπής ΙΙληροφορικής, το 2005 τη δική της «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική» για την περίοδο 2006-2013. Με τη σειρά της, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκπόνησε, μέσω της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012, την «Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Η πρόταση αυτή τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και σε συζήτηση στο πλαίσιο του -για πρώτη φορά συσταθέντος και αδόξως τερματίσαντος τη σύντομη σταδιοδρομία του- Διακομματικού Συμβουλίου Στρατηγικής για την ΚτΠ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Περιττό να σημει­ώσω ότι, έπειτα από πολλές και μακρές συζητήσεις, που διεξή­χθησαν σε πολύ καλό, θετικό και παραγωγικό κλίμα, όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή της λήψης απόφασης επί του σχεδίου, ώστε αυτό να αποτελέσει διακομματική δέσμευση, όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στο Συμβούλιο -πλην, φυσικά, του κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ- αρνήθηκαν να δεσμευθούν. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν θ’ αργήσει να διαμορφώσει τη δική της στρατηγική. Τα παραπάνω εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και την αστοχία μας στους άλλους δείκτες που σχετίζονται με την κυβέρνηση. Η αστοχία αυτή σημειώνεται παρά το γεγονός ότι κάθε στρατηγική για τις ΤΠΕ συνοδευόταν και από καθόλου ευκαταφρόνητα ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων, από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμ­ματα το 1984 μέχρι το σημερινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επομένως, η εύκολη δικαιολογία της ανεπάρκειας των πόρων δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αποδε­κτή· πρόκειται απλά για αστοχία εφαρμογής ενδεχομένως εξαιρετικών στρατηγικών σχεδίων, με αποτέλεσμα υποπολλαπλάσιο του λογικά αναμενόμενου βάσει των διατεθέντων πόρων. (…)

* Όπως προέκυψε από μια συζήτηση με μια φίλη και συνάδελφο (και από τους αφανείς συντελεστές των παραπάνω προσπαθειών) χρειάζεται λίγη προσοχή στην προσπάθεια αποσαφήνισης των διάφορων προσπαθειών καθώς:
– άλλο ‘Ανοικτή Διακυβέρνηση’ (βλ. πχ OGP και σχετική διαβούλευση για το 1ο σχέδιο δράσης), κι άλλο ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’ (και σαν κάτι διαφορετικό αντιμετωπίζεται η ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση (Κείμενο Στρατηγικής 2014-2016)΄ παρόλο που «συνοικούν»)
– άλλο ‘Στρατηγική’ (έχει προηγηθεί αντίστοιχη διαβούλευση για τη Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014-2016 για να ακολουθήσει το τελικό κείμενο), κι άλλο ‘Σχέδιο Δράσης’ (=οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που θέτει η στρατηγική). Κι ας μην επεκταθούμε στο συμπληρωματικό ρόλο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την περαιτέρω εξειδίκευση των τελευταίων σε δράσεις, πράξεις κλπ κλπ.

UPDATE 2015-01: Η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2014 αλλά το σχετικό τελικό κείμενο αναρτήθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2015 (σε προεκλογική περίοδο).

** Πιο αναλυτική καταγραφή (της μέχρι τότε κατάστασης) επιχειρείται στη διπλωματική εργασία (ΜΔΕ) της κας Μουλαλούδη: «Πολιτικές ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα» (2011).

Σχετικά tweet:

Ρόλος μονάδας πληροφορικής σε έναν οργανισμό

Ο ρόλος της μονάδας πληροφορικής σε έναν οργανισμό είναι γενικά ανοικτό ζήτημα. Πολλές οι διαφορετικές αντιμετωπίσεις τόσο ως προς τη λογοδοσία, το σημείο ένταξης στο οργανόγραμμα, την επιχειρησιακή συμμετοχή, του εύρους υποστήριξης αποφάσεων, το βαθμό «εξάρτησης» από εξωτερικούς προμηθευτές κ.α.

Ένα από τα ανοικτά θέματα είναι και το μοντέλο κατανομής των βαρών. Επειδή φαίνεται πως δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, θεώρησα καλό να καταγράψω τη θέση που πήρα προς την κατεύθυνση ενός λιγότερο κατανεμημένου μοντέλου με συγκέντρωση αρμοδιοτήτων, συνολικής/μεγάλης εικόνας, αποφάσεων προδιαγραφών κλπ στην αρμόδια μονάδα και περιγράφω αναλυτικότερα  τα βασικά σημεία μιας παρέμβασής* μου:

(Σημείωση: Το έγγραφο είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται αλλά δεν το αναρτώ αφού θεωρείται «εσωτερικό» έγγραφο παρόλο που ο Οργανισμός έχει καταργηθεί προ πολλού).

 • Στη Δ/νση Οικονομικού του Οργανισμού παρατηρούνταν αρκετές ανάγκες πληροφορικής υποστήριξης (υποδομή, εφαρμογές, αναβαθμίσεις, δικαιώματα πρόσβασης, πολιτική αντιγράφων ασφαλείας κλπ)
 • Η πρακτική στις διαδικασίες του Τμήματος Πληροφορικής εξαντλούνταν στη φιλοξενία των εξυπηρετητών στους χώρους του
 • Την ίδια ώρα στη Δ/νση Οικονομικού δεν υπήρχαν ούτε οι διαδικασίες για να καλυφθεί το παραπάνω κενό (δεν υπήρχε καν η τυπική εξουσιοδότηση για πρόσβαση στον εξυπηρετητή) αλλά ούτε και το απαιτούμενο προσωπικό (μιας και απαιτούνταν μια ομάδα πληροφορικής υποστήριξης εντός της Δ/νσης Οικονομικού) με αποτέλεσμα αυτές να καλύπτονται «άτυπα» ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προσωπικού με κατανόηση των σχετικών αναγκών, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη συνέχεια
 • Συνέπεια του παραπάνω «κενού αρμοδιοτήτων» ήταν ο Οργανισμός να «ζει επικινδύνως» ως προς την ασφάλεια των στοιχείων και το έργο της Δ/νσης Οικονομικού να δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο ενόψει της παραλαβής και παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ή/και λόγω άλλων νέων αναγκών, όπως  ήταν η υποστήριξη της διαδικασίας αποτύπωσης των μισθοδοτικών καταστάσεων τόσο της ΚΥ όσο και των ΙΕΚ στο υπό διαμόρφωση πρότυπο της ΓΓΠΣ/Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 • Παρόμοια θέματα παρουσιάζονταν και στην υποστήριξη των περιφερειακών δομών, με μεγάλο βαθμό αυτενέργειας/πρωτοβουλίας κάθε δομής.

Επικαλούμενος και το ΦΕΚ 1022/ΥΑ Ε/18920/20-11-1997, όπου ορίζονταν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Γ.2 Αρμοδιότητες Τμήματος Πληροφορικής

 Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκουν τα θέματα που αφορούν:

 1. Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συντήρηση ενός ενιαίου, ασφαλούς και διαβαθμισμένου συστήματος μηχανογραφικής υποστήριξης όλων των λειτουργιών του Ο.Ε.Ε.Κ. και των ΙΕΚ.

 2. Την εγκατάσταση, τη διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ο.Ε.Ε.Κ.

 3. Την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ο.Ε.Ε.Κ.

 4. Τη δημιουργία προτύπων για την ανάπτυξη και συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων

 5. Τη συμμετοχή στην αξιολόγηση επενδύσεων του Ο.Ε.Ε.Κ στο χώρο της Πληροφορικής,

πρότεινα:

 • τον εμπλουτισμό των τρεχουσών αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής σε ομάδες τεχνικής υποστήριξη/υποστήριξης υποδομών (εντός και εκτός ΚΥ) και σε υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών στη λογική καταγραφής των σχετικών αιτημάτων υποστήριξης προς όλους
 • την τεκμηρίωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με τετριμμένη εισαγωγή ή/και επεξεργασία στοιχείων (data entry), που φαίνεται πως κάλυπτε μεγάλο μέρος του προσφερόμενου έργου, στα αρμόδια τμήματα (βλ. επιχειρησιακοί χρήστες)
 • την αναβάθμιση του ρόλου του μέσω και της κατάλληλης στελέχωσής του κατά τη διαδικασία κατανομής προσωπικού από τη Δ/νση Διοικητικού ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών και να αποφευχθεί το φαινόμενου του «ενός πληροφορικού σε κάθε τμήμα για – περιστασιακή και απομονωμένη – λύση προβλημάτων

Εσάς ποιά θα ήταν η άποψή σας;

* Η συγκεκριμένη παρέμβαση θυμάμαι προκάλεσε την άμεση αντίδραση της διοικητικής ιεραρχίας αλλά μάλλον για διαφορετικό λόγο από το περιεχόμενό της, μιας και έγινε επίκληση των ακόλουθων τυπικών αλλά – ουσιαστικών (;) για τη διακίνηση εγγράφων και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – θεμάτων:

 • Είχε τίτλο «Υπηρεσιακό Σημείωμα» (αντί κάτι της μορφής  «αναφορά», «αίτημα» κλπ)
 • Είχε αρ. εισερχόμενου πρωτοκόλλου (ενώ είχα φροντίσει για την έγκριση/υπογραφή του Δ/ντή της Δ/νσης Οικονομικού) και κοινοποιούνταν και στη Διοίκηση

Εν ολίγοις, η σύσταση ήταν ότι θα έπρεπε να υποβληθεί προς την οικεία Δ/νση και από εκεί θα προωθούνταν προς την ιεραρχία.

Υ.Γ. Η συγκεκριμένη κίνηση, πάντως, ήταν η αφορμή για μια συζήτηση (αρκετά αργότερα και με αφορμή την κατάργηση του Οργανισμού) με τον τελευταίο Δ/ντή Οργάνωσης και Πληροφορικής (ο οποίος είχε κληθεί να «χειριστεί» το συγκεκριμένο έγγραφο και να ελέγξει πιθανά θέματα υπέρβασης καθήκοντος), όπου έγινε πιο ξεκάθαρη σε μένα και μια παρεξήγηση που φαίνεται να επικρατούσε για καιρό σχετικά με την ερμηνεία του όρου «σύστημα», καθώς επικαλέστηκε το παραπάνω ΦΕΚ και ισχυρίστηκε την ταυτοσημία «σύστημα = πληροφοριακό σύστημα».

Να ήταν η συγκεκριμένη παρεξήγηση αυτή που είχε οδηγήσει τον Οργανισμό στην τακτική κάθε επιχειρησιακό τμήμα να προδιαγράφει το εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα χωρίς να «συμβουλεύτεται»/εμπλέκει το Τμήμα Πληροφορικής καθώς θεωρούσε ότι είχε την αποκλειστική ευθύνη με αποτέλεσμα την εύκολα παρατηρούμενη ετερογένεια λύσεων/προσεγγίσεων και έλλειψη ανταλλαγής στοιχείων ανάμεσα στα διάφορα ΠΣ (πολλές φορές ακόμη και για την ίδια επιχειρησιακή ανάγκη);

Μοντελοποίηση αναγκών εκπαιδευτικού δυναμικού

dielk

Πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν φαινόμενα διελκυνστίδας που όπως φαίνεται θα αρχίσουν μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και συνδικαλιστών φορέων των εκπαιδευτικών μετά από τις πρόσφατες εκατέρωθεν δηλώσεις (βλ. συνέντευξη Υπουργού Παιδείας, απάντηση ΟΛΜΕ, μετέπειτα συναντήσεις κλπ π.χ. εδώ) σχετικά με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού;

Προσωπική μου άποψη είναι ότι γίνεται προσπάθεια να λυθεί ένα τελείως δυναμικό πρόβλημα κατανομής πόρων (κλασικό όμως για τα δεδομένα της Επιχειρησιακής Έρευνας) με μεθόδους «κολοκυθιάς»: Να μη μένει ο νεοδιόριστος 3 χρόνια στην πρώτη του τοποθέτηση. Αμ πόσο να μένει; Να μένει ένα! Και γιατί να μένει ένα και να μένει x; κ.ο.κ.

Γιατί να μη γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα δεδομένα που για χρόνια συγκεντρώνει το Υπουργείο Παιδείας (δεν συζητάμε τό σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι οι καθηγητές αυτοί που τα συγκεντρώνουν αντί το διοικητικό προσωπικό – αυτό είναι άλλη στρέβλωση), όπως:

 • όσα συγκεντρώνονται μέσω του Survey (και που για την επεξεργασία τους είμαι σίγουρος ότι ξοδεύει κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό για άδειες λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας)
 • τα δημογραφικά δεδομένα (το εθνικό δημοτολόγιο και εθνικό ληξιαρχείο είναι προς ολοκλήρωση, κάποια στοιχεία θα μπορούν να δώσουν προς αυτή την κατεύθυνση — με τους μετανάστες δεν γνωρίζω τι γίνεται…)
 • ο αριθμός των κυήσεων, των εκπαιδευτικών αδειών κλπ
 • τα στοιχεία τρέχουσας τοποθέτησης του εκπαιδευτικού δυναμικού (άραγε το eDataCenter μπορεί να βοηθήσει σ’αυτό ή περιλαμβάνει μόνο τους μετατεθέντες;)
 • οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών (- έστω κι αν οι προτιμήσεις έχουν διαμορφωθεί χρόνια τώρα βάσει των συγκεκριμένων δυνατοτήτων μετακίνησης που παρέχει το τρέχον πλαίσιο – νόμιμων, νομότυπων και ..λοιπών)
 • άλλα στοιχεία που δεν γνωρίζουμε οι απ’ έξω …

Τα στοιχεία αυτά (εννοείται έχοντας αφήσει εκτός όποια από αυτά μπορούν να αποτελούν προσωπικά δεδομένα) θα μπορούσαν να δοθούν προς τρίτους φορείς (ερευνητικές ομάδες, ομάδες ενδιαφερομένων κλπ) ως πρωτόλεια (raw) δεδομένα.

Αφού οριστούν κάποιες συγκεκριμένες μετρικές απόδοσης (π.χ. από την απλή μετρική που χρησιμοποιείται σήμερα του αριθμού αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν μέχρι συνδυαστικών μετρικών με βάρη κλπ.), όλο και κάποιος βελτιωμένος αλγόριθμος κατανομής μπορεί να προκύψει εφαρμόζοντας όλες αυτές τις τεχνικές μοντελοποίησης, τους προηγμένους σχετικούς αλγορίθμους (π.χ. μεθευρετικοί, προσαρμοστικοί, εξελικτικοί και δε ..συμμαζεύεται), με τους οποίους καταπιάνεται η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε πλήθος προβλημάτων παρόμοιας πολυπλοκότητας…

Από μια τέτοια αντιμετώπιση σίγουρα θα έχουν να κερδίσουν και επιμέρους διαδικασίες (αν ακόμη δικαιολογείται η ύπαρξή τους) όπως αυτή των αμοιβαίων μετακινήσεων στην οποία έχω αναφερθεί ξανά.

Βεβαίως, το πόσο …δυναμική μπορεί να είναι η λύση (με την έννοια ότι υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας του προγραμματισμού της ζωής), φαντάζομαι μπορεί να είναι μια από τις παραμέτρους της μοντελοποίησης…

Πόσο μακριά είμαστε άραγε από κάτι τέτοιο;

ΥΓ1. Το Υπουργείο Παιδείας έχει στο οργανόγραμμά του σχετική Διεύθυνση: τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών
ΥΓ2. Ενδεικτικά στοιχεία για το τι είδους δεδομένα διατηρούνται από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα (εν προκειμένω το Βρετανικό) δείτε εδώ

UPDATE 2009-12-04 Τα παραπάνω υποβλήθηκαν στην πρόσφατη Δημόσια Διαβούλευση για Προτάσεις για την Πρόσληψη και τις Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας.

Μητρώο εδώ, μητρώο εκεί …μητρώο παραπέρα

Τα τελευταία χρόνια εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς τον «βομβαρδισμό» μας από μητρώα κάθε ..τύπου (στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανάρτησης αναφέρομαι κυρίως στους καταλόγους φυσικών ή/και νομικών προσώπων). Όχι ότι δεν υπήρχαν βέβαια πιο πριν αλλά η ευκολία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων και του αντίστοιχου -συνήθως web- interface για την εισαγωγή των -βασικών τουλάχιστον- στοιχείων, έχει οδηγήσει στην έκρηξη του αριθμού τους (αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι προτιμώ τις …παραδοσιακές καρτέλες,ε; 🙂 )

Κάθε φορέας φτιάχνει το δικό του ακόμη και για παραπλήσιες ανάγκες. Και παρόλο που καταρχήν είναι ανοιχτά σε όλους για αιτήσεις, τελικά παραμένουν «κλειστά» και στον απόλυτο έλεγχο του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως προς το ποιοί τελικά συμμετέχουν, με ποιον τρόπο αντλούνται/αξιοποιούνται οι συμμετέχοντες κλπ.
Ενδεικτικά αναφέρω:

 • μητρώα αξιολογητών (π.χ. των έργων της ΚτΠ και μια πρόσφατη πρόσκληση για ανανέωσή του, του ΕΟΜΜΕΧ (ο οποίος διατηρεί κι άλλα μητρώα βέβαια)
 • μητρώα εμπειρογνωμόνων (π.χ. αυτό του ΙΚΥ),
  για να μην επεκταθώ σε μητρώα που δεν -φαίνεται να- έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων (βλ. μητρώα μελετητών, κατασκευαστών, εργοληπτών κλπ κλπ κλπ).

  Πίσω από τη «λύση» κάθε προβλήματος φαίνεται να κρύβεται και η δημιουργία ενός μητρώου, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το κόστος διατήρησής του σε ενήμερη κατάσταση, η ανταλλαγή στοιχείων/διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα ώστε να μην επαλαμβάνεται ο έλεγχος (π.χ. δικαιολογητικών), η αποφυγή επανυποβολής στοιχείων και πάει λέγοντας.

  Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα μεγάλα μητρώα προσόντων του ΑΣΕΠ, το Πληροφοριακό Σύστημα του οποίου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαλειτουργεί με τα μητρώα πτυχιούχων των Πανεπιστημίων ή με το Εθνικό Δημοτολόγιο για διασταύρωση στοιχείων εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης κλπ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά παρόλο που είχε ανακοινωθεί ο στόχος να αποφεύγεται τουλάχιστον η επανυποβολή των δικαιολογητικών ως μια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο ιστοτόπος http://www.asep.gr, έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει μόνο για τους διαγωνισμούς και όχι για τις προκηρύξεις θέσεων από φορείς.

  Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι εξαγγελίες για νέα μητρώα να συνοδεύονται με δέσμευση μεγάλου αριθμού προσωπικού (για τους ελέγχους), αναπόφευκτες καθυστερήσεις ενεργοποίησης (π.χ. η έναρξη λειτουργίας Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας έχει ήδη ανασταλεί δύο φορές) ενώ ακόμη και η τεχνογνωσία που απαιτεί η διατήρηση ενός μητρώου δεν φαίνεται να διαχέεται από φορέα σε φορέα με αποτέλεσμα να «ανακαλύπτονται» ανάγκες και διαδικασίες εκ των υστέρων…

  Ως προς την επανάληψη υποβολών στοιχείων, θα είχε, πιστεύω, ενδιαφέρον να δούμε πόσες κοινές «εγγραφές» υπάρχουν στο αντίστοιχο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΕΕΚ (κάθε ΙΕΚ φαίνεται να έχει το δικό του), πόσοι από τους παραπάνω μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών της ΚτΠ μετά την πρόσφατη πρόσκληση ενδιαφέροντος, και πόσες εγγραφές είναι εν δυνάμει «ενεργές» (είπαμε, το πώς αξιοποιούνται τα μητρώα και σε ποιό βάθος χρόνου είναι άλλο θέμα…)

  Η διασύνδεσή τους δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να ακολουθεί τη γενικότερη τάση για …αυτονομία και ..ανεξαρτησία, όπως και με τις υπόλοιπες νησίδες δεδομένων στο Ελληνικό Δημόσιο, κάτι που έχει γίνει αντιληπτό εδώ και καιρό:

  Πέραν της αποτελεσματικότητας, της σωστής ή όχι σχεδίασης των προαναφερθέντων αλλά
  και άλλων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, είναι φανερό ότι δεν αρκεί οι
  δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών να αξιοποιούνται σε
  «νησίδες» ή κατά τόπους «οάσεις πληροφορικής τεχνολογίας», αλλά απαιτείται ενιαία
  αντιμετώπιση, σχεδίαση και διάταξη. Διάταξη που θα πρέπει όχι μόνο να εξυπηρετεί, αλλά και
  να σέβεται τον πολίτη, τα ατομικά του δικαιώματα και, ασφαλώς, την αξιοπρέπεια και τον
  χρόνο του. Στα λόγια, βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν και στολίζουν τις εξαγγελίες και τις
  ανακοινώσεις. Δεν είναι, όμως, έτσι και στην πράξη, όπου ο πολίτης καλείται συνεχώς να
  βεβαιώνει και να «δηλώνει» επανειλημμένως πράγματα που η Πολιτεία οφείλει και πράγματι
  γνωρίζει, μόνο που είναι τοποθετημένα στη διπλανή «πληροφορική όαση» και όχι εκεί που
  απευθύνεται η δήλωση και δεν υπάρχει διαδικασία αυτόματης διαπίστευσης.

  Β.Βεσκούκης – OPEN Newsletter – 2001

  Αν τα διάσπαρτα μητρώα είναι τελικά ο μόνος τρόπος καταπολέμησης του «φακελώματος» και των φαινομένων «Μεγάλου Αδελφού» τότε ναι!, είμαστε σε καλό δρόμο…

  Για να μην φαίνονται τα παραπάνω σαν γκρίνια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες για ενοποίηση κάποιων από αυτά, κυρίως προς την κατεύθυνση της μοναδικής εγγραφής/πρόσβασης (single sign-in) π.χ.

 • για την αξιοποίηση της υπηρεσίας Πιθος του ΕΔΕΤ δεν χρειάζεται νέα εγγραφή αλλά αξιοποιείται η ήδη υπάρχουσα στον LDAP server του Πανεπιστημίου και από εκεί αντλούνται και τα στοιχεία επικοινωνίας
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει αρχίσει να τα ενοποιεί τα δικά του μητρώα, δίνοντας καταρχήν τη δυνατότητα για πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες με μοναδικό ζευγάρι ονόματος χρήστη/κωδικού (έχει ακόμη δρόμο προς την πλήρη αξιοποίηση στοιχείων του eDataCenter για το πού υπηρετεί ο εκπαιδευτικός: στο registry.sch.gr μπορείς να δηλώσεις ότι θες …).
 • Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τα υπό σχεδιασμό Πληροφοριακά Συστήματα δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την αναγκαιότητα διασύνδεσης. Χαρακτηριστικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του ΟΠΣ του ΟΕΕΚ, που πολύ πρόσφατα δόθηκαν για διαβούλευση, ενώ προβλέπουν τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών δεν λαμβάνουν υπόψη τους (παρά τις σχετικές επισημάνσεις) την ύπαρξη άλλων μητρώων (όπως το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Υπουργείου Παιδείας) και την αναγκαιότητα ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ τους (αλλά ούτε και το τελευταίο προβλέπει κάτι τέτοιο).

  Αντίστοιχο ζήτημα, τίθεται κατά την άποψή μου, και σε πλατφόρμες όπως αυτή της «(…) ηλεκτρονικής πληροφόρησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τεχνικής κατάρτισης και διασύνδεσης με την αγορά των ΤΠΕ (…)» των μελών της ΕΜηΠΕΕ, η εσωτερική διαβούλευση της οποίας, μαζί με μια αντίστοιχη κουβέντα που ανέδειξε την ίδια αναγκαιότητα για τα μέλη της ΕΠΕ (στην αντίστοιχη mailing list), αποτέλεσαν αφορμή για το παρόν αρθράκι. Εξάλλου, στο Δελτίο 2554/25-10-2009 του ΤΕΕ, υπάρχει ανακοίνωση για τη σύσταση Ο.Ε.(=Ομάδας Εργασίας) για «επέκταση της υπάρχουσας υποδομής του ΤΕΕ με σκοπό την υποστήριξη των απαιτήσεων για μηχανογραφική και διοικητική υποστήριξη του Μητρώου του eTEE».

  Τέτοιες απόπειρες, πιστεύω, θα πρέπει να λάβουν εξαρχής υπόψη τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες διασύνδεσης και κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Linkedin.com) αλλά και τις άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες/βάσεις δεδομένων ανάρτησης βιογραφικών υποψηφίων, θέσεων εργασίας ή πεδίων δραστηριότητας (π.χ. αυτήν εδώ του συνεργατικού σχηματισμού corallia ή του ακόμη πιο γενικού Kariera.gr), ώστε να είναι δυνατόν τόσο να αντλούν όσο και να εξάγουν στοιχεία προς αυτές.

  Και βεβαίως δεν μπορούν να αγνοήσουν τις τάσεις αποτύπωσης των προσόντων σε κοινή -διεθνή- «γλώσσα», όπως:

 • βιογραφικό σε κοινό format (π.χ. Europass στα πλαίσια των e-Portfolios και προτεινόμενα XML format)
 • HR-XML 3.0
 • προσπάθειες που γεφυρώνουν τα παραπάνω με ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όσο για το κομμάτι αυτό καθαυτό της υποβολής των στοιχείων (form filling), σίγουρα υπάρχουν λύσεις που συνδυάζουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης offline, την ευχέρεια επανυποβολής αλλά και τους απαραίτητους ελέγχους ορθότητας τόσο κατά την υποβολή όσο και πιο πριν…(δεν ξεχνάμε βέβαια ούτε σ’αυτό το σημείο τη δυνατότητα υποβολής ΚΑΙ «προγραμματιστικά» μέσω των αντίστοιχων διεπαφών(XML/JSON/WebServices κλπ) – μην την «πατήσουμε» όπως στην περίπτωση του eΤΣΜΕΔΕ που στην πιο αναβαθμισμένη του εκδοχή θα υποστηρίζει αποστολή στοιχείων μέσω form upload αντί για email (!) – ούτε λόγος για αποστολή των στοιχείων απευθείας μέσα από την εφαρμογή μισθοδοσίας! αλλά ..ξεφεύγω από το θέμα…)

  Τέλος, καλούνται να υιοθετήσουν τρόπους διάθεσης των στοιχείων αυτών σε τρίτους μέσω κατάλληλων APIs (π.χ. LiveWork API) αλλά και σε κατάλληλη μορφή προς «κατανάλωση».

  Υ.Γ. Εννοείται ο κατεξοχήν ενδιαφερόμενος για τέτοια θέματα όπως τα παραπάνω, ιδιαίτερα ως προς τη διαδικασία «αντιστοίχισης» θέσεων και προσφερόμενης εργασίας θα έπρεπε να είναι ο ΟΑΕΔ αλλά μάλλον έχει πιο ..σημαντικά θέματα να ασχοληθεί…

  UPDATE 2009-11-17 Μόλις πριν λίγο αντιλήφθηκα και μια άμεση ερώτηση προς τον ΓΓ της ΓΓΠΣ στο twitter σχετική με τα παραπάνω (ως προς την επανυποβολή στοιχείων), οπότε αναδημοσιεύω:

  hakmem About 2 hours ago
  @DSpinellis Μπορεί να προστεθεί στη φόρμα το LinkedIn URL αντί να συμπληρώνει ο υποψήφιος την εργασιακή εμπειρία ξανά;

  Θα συμπλήρωνα (κυρίως προς την ομάδα υποστήριξης του opengov.gr): Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για όσους κάνουν αιτήσεις για περισσότερες από μια θέσεις που δεν αφορούν στην ίδια πρόσκληση ώστε να μην υποβάλλουν τα ίδια στοιχεία ξανά; Θα ήταν μια καλή πρώτη ώθηση στα όσα σημειώνω παραπάνω…