Εκπαιδευτής ενηλίκων (υποψήφιος/wannabe)

Ας δούμε -ενδεικτικά- πού μπορεί να επικεντρώσει κανείς ως εκπαιδευτής στο ευρύ αλλά και θολό πεδίο της κατάρτισης/επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων/δια βίου μάθησης (αφήνοντας για την ώρα το πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα κολλέγια, που με την τρέχουσα αντιμετώπιση εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση):

 • Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οι δομές των ΚΔΒΜ είναι διάδοχες αυτών των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο διάδοχος του ΙΔΕΚΕ στη διαχείρισή τους. Το σχετικό μητρώο εκπαιδευτών εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόνομα (μια προσπάθεια ενοποίησης υπό την αιγίδα της ΓΓΔΒΜ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ) ενώ επιμένει στη μη αξιοποίηση ιστορικού του κάθε εκπαιδευτή (δηλαδή σε κάθε πρόσκληση ζητούσε και ζητά επανακατάθεση δικαιολογητικών). Τουλάχιστον, η αίτηση ένταξης γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Προσωπικά, έγινα μέλος μετά την παρακολούθηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και από τότε είχα την ευκαιρία να προσκληθώ για τρία (3) 50-ωρα μαθήματα. Έκτοτε δεν έχει δοθεί η ευκαιρία μιας και από τις λίγες φορές που προσκλήθηκα από κάποιο ΚΔΒΜ της περιοχής μου είτε δεν βόλευε γεωγραφικά είτε υπήρξε ζήτημα με την έγκαιρη εξασφάλιση της σχετικής άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (που είναι πια αυστηρή προϋπόθεση για δημόσιους υπαλλήλους). Παρόλο που η σχετική κατάταξη (βάσει μορίων) αναρτάται κεντρικά από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υπάρχει ένα ζήτημα με την κατανεμημένη επιλογή εκπαιδευτών από τα τοπικά ΚΔΒΜ (που έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα ΚΕΕ) ενώ παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί το σχετικό ΠΣ («τηλεματικής», όπως έχει ονομαστεί στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο) . Σε σχετικό αίτημά μου (από τα μέσα Ιουνίου) για μια αναφορά της κατανομής τμημάτων (σχετικών με την ειδικότητά μου και την περιοχή που με ενδιέφερε) από την Ομάδα Έργου ΚΔΒΜ αλλά και πληροφορίες (προκήρυξη, προδιαγραφές κλπ) για το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης (τόσο προς την Ομάδα Έργου όσο και προς το ΕΣΥΝ που αναφέρεται ως συνεργάτης στο παραπάνω ΤΔ), δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση. (Μάλιστα, είχα επισημάνει τις ομοιότητες της λειτουργικότητας που απαιτεί ο συγκεκριμένος τρόπος επιλογής εκπαιδευτών με τον αντίστοιχο για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στην τυπική εκπαίδευση ενώ από την άλλη προσπάθησα να παρέμβω ώστε για τις υποδομές των ΚΔΒΜ (τηλεφωνία, πρόσβαση στο internet, web hosting) να «φροντίσει» (με το αζημίωτο, φαντάζομαι) το ΠΣΔ. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα…)

UPDATE Νοέ 2014: Με την πρόσφατη επανενεργοποίηση των ΚΔΒΜ προέκυψε δυνατότητα κάλυψης άλλων δύο (2) 50-ωρων μαθημάτων. Η εμπειρία από τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε προς το καλύτερο.

 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Μητρώο εκπαιδευτών ΕΟΠΠΕΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ (ως διάδοχος φορέας του ΕΚΕΠΙΣ) εξακολουθεί να έχει υπό την επίβλεψή του τη λειτουργία των ΚΕΚ και του αντίστοιχου μητρώου (που λειτουργούσε από την έναρξη λειτουργίας του ανταγωνιστικά ως προς το αντίστοιχο μητρώο του ΙΔΕΚΕ αφού ανήκαν σε διαφορετικά Υπουργεία). Προσωπικά, είχα ενταχθεί στο εισαγωγικό μητρώο αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία συμμετοχής στο προαπαιτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών μιας και δεν υπήρξε νεότερη πρόσκληση για καινούρια σειρά. Τυπικά δεν έχει κάποιος δικαίωμα να εργαστεί ως εισηγητής σε ΚΕΚ αν δεν είναι στο αντίστοιχο κύριο μητρώο αλλά δεν υπήρχε ποτέ μέριμνα για τον τρόπο άντλησης από το μητρώο και την κατανομή έργου στους εκπαιδευτές (το κάθε ΚΕΚ μπορούσε/μπορεί να επιμείνει στους ίδιους εκπαιδευτές).

Πρόσφατα, ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και άρα εμπλουτισμού του μητρώου ενώ η απαίτηση για ένταξη σε αυτό πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης θεωρήθηκε καταλύτης για την εδραίωσή του ως το κεντρικό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων. Προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται να δοθεί στην ύπαρξη ασυμβίβαστων με διάφορες άλλες ιδιότητες (π.χ. αξιολογητές).

UPDATE Ιούλ 2014: Δημοσιεύτηκε η Τράπεζα Θεμάτων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων 2014 (σαν υποβοήθηση στην διαδικασία ένταξης)

UPDATE Σεπτ 2014: Με την ψήφιση του Ν4283 (ΦΕΚ189/10-9-2014, Άρθρο 12 στο τέλος), η προθεσμία έναρξης ισχύος της παραπάνω απαίτησης μετατέθηκε για την 1/9/2015.

 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Μητρώο εκπαιδευτών ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μετά από μια εμπειρία στο ΙΕΚ Χανίων (μάλιστα ως δοκιμή για το χώρο της τυπικής εκπαίδευσης πριν αποδεκτώ το διορισμό μου εκεί) είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και με ΙΕΚ στην Αττική. Μετά την κατάργηση του ΟΕΕΚ, η διαχείριση των αιτήσεων εξακολουθεί να γίνεται για λογαριασμό της ΓΓΔΒΜ από ομάδα έργου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μιας και τα σχέδια για μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας στις περιφέρειες δεν καρποφόρησαν). Η αίτηση γίνεται πλέον ηλεκτρονικά (έστω και με διάφορα προβλήματα κατά καιρούς) ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλονται επί τόπου στο ΙΕΚ ενδιαφέροντος μαζί με την (εκτυπωμένη από την εφαρμογή) αίτηση. Πλέον υπάρχει ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης (αλλά μόνο στα ΙΕΚ και όχι κεντρικά από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ενώ η τελική επιλογή εξακολουθεί να γίνεται από επιτροπή, που περιλαμβάνει το Διευθυντή του ΙΕΚ αλλά και εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή/και της ΓΓΔΒΜ. Να σημειώσω ότι υποτίθεται ότι για μεγάλο κομμάτι του σχετικού εκπαιδευτικού έργου θα αξιοποιούνταν οι εκπαιδευτικοί της τυπικής εκπαίδευσης (όπου υπήρχαν πλεονάσματα).

 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔ

Με το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΔΔ η πρώτη μου «επαφή» ξεκίνησε αρκετά παλιά (το 2006), προς την κατεύθυνση της κάλυψης αναγκών των ΠΙΝΕΠ καθώς και έργων σχετικών με την επιμόρφωση αιρετών κλπ.  Προφανώς, η προσπάθεια ήταν τότε εντελώς διερευνητική μιας και η σχετική εμπειρία μου ήταν μηδενική και η αίτηση εξαντλήθηκε στην αναφορά κάποιων τεχνικών προβλημάτων στην πρωτοποριακή για την εποχή της εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Βέβαια υπήρχαν και εξαιρέσεις (π.χ. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δημιουργία Υλικού Πιστοποίησης), όπου έπρεπε κανείς να υποβάλει το ενδιαφέρον του είτε με το συμβατικό έγχαρτο τρόπο είτε με αποστολή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου.  Η ανταπόκριση σε διάφορες προσκλήσεις για συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών (π.χ. ηλεκτρονικής μάθησης) δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα και κάποια στιγμή στα τέλη του 2010, ενημερωθήκαμε για τη δημιουργία «Νέου Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» με έναρξη λειτουργίας την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνταν από Επιστημονική Επιτροπή του ΕΚΔΔ, η οποία θα έλεγχε τα υποβληθέντα στοιχεία και θα αντιστοιχούσε του υποψηφίους στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού σε θεματικό πεδίο εξειδίκευσης. Ρητά δηλωνόταν ότι «το ΕΚΔΔΑ δε δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση των εντασσόμενων στο Μητρώο«. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ήταν 8ετής (τουλάχιστον) συνολική επαγγελματική εμπειρία ΚΑΙ 5 έτη τουλάχιστον πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία ή 200 ώρες πρόσφατη διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσης. Η αρχική αίτησή μου δεν αξιολογήθηκε θετικά με αποτέλεσμα να επανέλθω μόλις φέτος (αρχές του 2014) με νεότερη αίτηση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά αυτή τη φορά.

Ως προς τη λειτουργία του μητρώου, θα σημείωνα τα ακόλουθα:

 1. Η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας σε μέλη του μητρώου γίνεται κάθε μήνα ενώ κάθε μέλος καλείται  κάθε εξάμηνο να επιλέξει νέες (μέχρι πέντε) θεματικές ενότητες για τις οποίες έχει τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί  ως εκπαιδευτής/τρια ή να διατηρήσει τις παλιότερες επιλογές του/της).
 2. Υπάρχει ανώτατο όριο απασχόλησης (21 ώρες αμειβόμενες/μήνα αλλά μόνο για το διδακτικό έργο, βλ. ΑΔΑ: ΒΛΓΔ4691Φ0-Ξ5Ξ)
 3. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης διαμορφώνεται ένας «βαθμός» εισαγωγής, ο οποίος συνοδεύει τον υποψήφιο εκπαιδευτή και, μαζί με την αξιολόγηση από τις εισηγήσεις, διαμορφώνει και τις πιθανότητες επιλογής/ανάθεσης διδακτικού έργου
 4. Ο καταλόγος των ενταγμένων μελών (~5000!) αναρτάται στο αντίστοιχο σημείο στον ιστοτόπο του ΕΚΔΔ μαζί με τις επιλογές θεματικών ενοτήτων του κάθε υποψήφιου εκπαιδευτή
 5. Ανα τακτά χρονικά διαστήματα αναρτώνται στο αντίστοιχο σημείο στον ιστοτόπο του ΕΚΔΔ εκθέσεις αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (η τελευταία που εντόπισα ήταν για το β’ εξάμηνο του 2011), όπου μπορεί κανείς να εντοπίσει σχετικές αναφορές (για τις επιδόσεις/αξιολόγηση των εισηγητών, τους ρυθμούς ανανέωσης του μητρώου κ.α.).

Προτάσεις για καλύτερη λειτουργία:

 1. Να γίνεται ξεκάθαρο ότι χρειάζεται εξαντλητική παράθεση επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας (ιδιαίτερα ως προς την τελευταία, θεωρώ ότι είναι εύκολο να μείνει κανείς μόνο σε όση είναι αρκετή ώστε να ξεπεράσει το ελάχιστο που απαιτείται για την ένταξη)
 2. Να δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων καθώς σχετική εμπειρία είναι δυνατόν να αποκτάται και εκτός των δομών του ΕΚΔΔ
 3. Να αναρτάται στην απόφαση ένταξης ο «βαθμός ένταξης» και ο τρόπος εξαγωγής του
 4. Να έχει τη δυνατότητα να δει κανείς μέσα από την εφαρμογή τόσο τη σχετική κατάταξή του αλλά και το ενδιαφέρον ανά θεματική ενότητα
 5. Να έχει πρόσβαση στην αξιολόγηση των εισηγήσεών του  (ανατροφοδότηση)
 6. Στο μητρώο των θεματικών ενοτήτων των (υποψήφιων) εκπαιδευτών παρατηρούνται πολλές αποκλίσεις ως προς τον μέγιστο αριθμό θεματικών ενοτήτων που μπορεί να δηλώσει κάποιος (δεν γνωρίζω αν αυτό εξαρτάται από το αντικείμενο)
 7. Σε πολλά σημεία στο site υπάρχουν παραπομπές στην υπηρεσία data.axmag.com, η συνδρομή στην οποία πρέπει να έχει λήξει (π.χ. http://data.axmag.com/data/201205/U43644_F89368/index.html), κάτι που δε βοηθά στο να καταλάβει κάποιος αν τα σχετικά στοιχεία ήταν διαθέσιμα σε κάποια εναλλακτική μορφή.
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  – ΙΕΚΕΜ, Μητρώο εισηγητών

Το ΙΕΚΕΜ οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης (επιδοτούμενα αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενα) και απευθύνεται στους μηχανικούς/μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Advertisements

Πληροφορική ΙΙ στο Κορωπί

Μετά το περσινό τμήμα στην Παλλήνη και το παλιότερο στα Σπάτα, φέτος είχε …σειρά το Κορωπί, όπου μου ανατέθηκε ένα τμήμα Πληροφορικής για ενήλικες με αξιοποίηση του χώρου της δημοτικής βιβλιοθήκης Κορωπίου.

 

Από τις ονομασίες των τελικών εργασιών μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα το συμπέρασμα για το αμείωτο ενδιαφέρον όλων μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

 • Αντωνία Πρίφτη – Σαν Φρανσίσκο
 • Γεωργία Μαρούτσου – ΠΡΕΒΕΖΑ
 • Δημήτρης Θωμάς – ΜΟΥΣΕΙΑ
 • Ειρήνη Κώτση – ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
 • Ελευθερία Αγγελή – ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Ερασμία Λάππα – ΓΟΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΤΟ   INTERNET
 • Ευθυμία Τσοπάνογλου – Πικάσο
 • Ζωή Παπαμιχάλη – Γαλαξίας-πλανήτες
 • Ιωάννα Μασέλα – ΤΟ  ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΣ
 • Μαρία Θεοδοσίου – War
 • Στεφανία Παππά – Ζωγραφική για αρχάριους
 • Χριστίνα Δουρμούση – Walt Disney

Σ’ αυτό σίγουρα έπαιξε ρόλο και το περιβάλλον της βιβλιοθήκης. Πάντως εγώ γράφτηκα μέλος στη δανειστική βιβλιοθήκη και ελπίζω να την επισκέπτομαι συχνά παρά την απόσταση.

Νεότερα από το …μέτωπο του ΕΟΠΠ(ΕΠ)

Παρατηρώντας ότι η αναρτησούλα σχετικά με το χώρο της πιστοποίησης και την «άφιξη» του νέου οργανισμού ΕΟΠΠ (= Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων) είχε μεγάλη απήχηση και μιας και η επίσημη εκκίνηση των μηχανών του νέου φορέα μετράει ήδη ένα μήνα ζωής θα προσπαθήσω να μεταφέρω κάποια νέα από το …μέτωπο.

Το site του -πρώην- ΟΕΕΚ έχει αλλάξει ήδη μιας και η αρμοδιότητα των ΙΕΚ φαίνεται να «περνά» στο -διάδοχο του ΙΔΕΚΕ- νέο φορέα

Φαντάζομαι το -όποιο- κενό ενημέρωσης είναι θέμα ημερών να καλυφθεί με τη «δέσμευση» ονόματος (domain name της μορφής eopp.gov.gr ή eopp.edu.gr) και τη δημιουργία ιστοτόπου για το νέο φορέα. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, ήδη στο site του -πρώην- ΟΕΕΚ (βλ. παραπάνω screenshot) έχουν μπει νέα λογότυπα που ενημερώνουν για τις διαδικασίες που είναι σχετικές με τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ο έλεγχος των οποίων έχει πλέον περάσει μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο ΙΔΕΚΕ.

Συνοπτικά, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον ΕΟΠΠ:

 • 2010-12-22: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 405 Υ.Ο.Δ.Δ./21-12-2010 ο ορισμός του ΔΣ του ΕΟΠΠ. Ο ΟΕΕΚ παύει τη λειτουργία του και τυπικά …
 • 2010-12-23: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1956Β/17-12-2010 και η Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας του ΕΟΠΠ
 • 2011-01-03: Ο ΕΟΠΠ θα έχει σημαίνοντα ρόλο και στην αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (βλ. νομοσχέδιο Υπ Περιφερειακής Ανάπτυξης )
 • 2011-01-11: Συνεδρίαση τoυ 1ου ΔΣ του νέου Οργανισμού.

Ανάμεσα σε άλλα επικυρώθηκε η διάθεση (όπως προβλεπόταν από τον νόμο 3879/2010) των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην ΚΥ του ΟΕΕΚ στο νέο φορέα, ο οποίος ξεκινά τη λειτουργία του με τους αποσπασμένους και έξι (06) μετατιθέμενους από τον καταργηθέντα ΕΣΕΕΚΑ.

 • 2011-01-14: Ενημέρωση του προσωπικού του ΕΟΠΠ από τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις και το προσωρινό/μεταβατικό οργανωτικό σχήμα (τόσο λόγω της μη επίσημης επικύρωσής του μιας και απαιτείται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος όσο και ως προς την απαίτηση για διαρκή δυναμικότητά του για τις ανάγκες του νέου φορέα). Κατανομή στις διάφορες ομάδες έργου (ΟΔΕ):
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Πιστοποίησης Εκροών
  – Υποομάδα πίστοποιησης προσόντων
  – Υποομάδα αδειοδότησης και έλεγχου φορέων πιστοποίησης προσόντων
  – Υποομάδα διαχείρισης μητρώων συνεργατών κλπ
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Ισοτιμιών κ’ Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Οικονομικής κ’ Διοικητικής Υποστηριξης (με Υποομάδα Πληροφορικής Υποστήριξης)
 • Ομάδα Διοίκησης Έργου Νομικης Υποστήριξης

Με την ευκαιρία ας προσθέσω και την προσωπική μου άποψη ότι για την υποβοήθηση της εσωτερικής λειτουργίας του ο νέος φορέας ίσως έχει την ευκαιρία α) να αγκαλιάσει πρωτοβουλίες, όπως αυτές της ΕΛ/ΛΑΚ:

β) να υιοθετήσει σχετικά δοκιμασμένες πρακτικές (σαν αυτές που εφαρμόζονται πχ στη ΓΓΠΣ από τον κ.Σπινέλλη), όπως:

 • Δημιουργία εσωτερικού wiki συνεργασίας
 • Υποστήριξη φόρουμ
 • Εξέταση λύσεων διαχείρισης διαδικασιών/υποθέσεων (ίσως ως υποσύστημα της διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων) κ.α.

γ) ή/και να εξετάσει τακτικές αξιοποίησης υποδομών όπως αυτές της εικονικοποίησης (virtualization) (αν, βέβαια, το επιτρέπει ο εξοπλισμός) σαν αυτές που εδώ και καιρό εφαρμόζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

UPDATE 2011-01-27: Μετά την πρόσφατη κατανομή προσωπικού και αν τελικά ισχύσει η τοποθέτησή μου -ως απλό μέλος- στην Υποομάδα Πληροφορικής Υποστήριξης, τότε φαντάζομαι το πρώτο που μπορεί να πει κανείς είναι: «Ιδού η Ρόδος …» 🙂

UPDATE 2011-02-04: Πλέον έχουν ενεργοποιηθεί οι ομάδες εργασίας που έχουν αναλάβει τη δημοσίευση αποφάσεων κλπ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οπότε μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω αλλά και αρκετά άλλα πιο …φρέσκα εκεί.

UPDATE 2011-05-18: Περισσότερες και πιο έγκυρες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς πια στο επίσημο site του Οργανισμού: www.eopp.gov.gr

eopp

UPDATE 2011-09: Τελικά υπάρχει φωτιά σχετικά με την εδώ και καιρό φήμη για επικείμενη συγχώνευση του ΕΟΠΠ με ΕΚΕΠ και ΕΚΕΠΙΣ .

UPDATE 2011-10-14: Δεδομένης της επικείμενης συγχώνευσης η Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. της για Ορισμό Υπευθύνων Ομάδων Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) και Υποομάδων (Υ.Ο.Δ.Ε.) προσανατολίζεται – φαντάζομαι – στο να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα οργάνωσης της συγχώνευσης αυτής παράλληλα με την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης πιστοποίησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πια ΥΟΔΕ Πληροφορικής Υποστήριξης, το βάρος αυτό πέφτει, όπως φαίνεται, στη (νέα) ΥΟΔΕ Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

UPDATE 2012-02: Οι εργασίες μεταφοράς εξοπλισμού και «συγχώνευσης» των υποδομών τείνουν και επίσημα να ολοκληρωθούν κάτι που πρακτικά σημαίνει και …παράδοση σκυτάλης στη «μόνιμη» (σ.σ. έναντι των αποσπασμένων εκπαιδευτικών) ομάδα πληροφορικής υποστήριξης. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια!

Περισσότερα στο επίσημο site του Οργανισμού: www.eoppep.gr.

Η πρώτη απόπειρα ιστοτόπου για τον ΕΟΠΠΕΠ (προσαρμογή του αντίστοιχου του ΕΟΠΠ)

Η πρώτη απόπειρα ιστοτόπου για τον ΕΟΠΠΕΠ (προσαρμογή του αντίστοιχου του ΕΟΠΠ)

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής αξιοποίησης GoogleApps

Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο προτείνεται η υιοθέτηση της προσέγγισης που ακολουθείται (ή τουλάχιστον ακολουθούνταν μέχρι πολύ πρόσφατα) στο νηπιαγωγείο και σε άλλες φάσεις της εκπαίδευσης/μάθησης. Ανάμεσα στα βασικά συστατικά της προσέγγισης αυτής είναι:

 • παροχή ερεθισμάτων και βασικών συστατικών/εργαλείων
 • διαρκής μάθηση
 • δημιουργικότητα
 • ενασχόληση με τα δημιουργήματα
 • διαμοιρασμός δημιουργημάτων και ιδεών
 • ενίσχυση συνεργασίας για βελτίωση και περαιτέρω δημιουργία
 • .

  Ένας από τους λόγους που η παραπάνω προσέγγιση σταδιακά ..εγκαταλείπεται έχει να κάνει με την έλλειψη πιο ..προχωρημένων ερεθισμάτων αλλά και εργαλείων συνεργασίας και διαμοιρασμού.
  Ίσως στο τελευταίο να μπορεί να βοηθήσει η αξιοποίηση της σουίτας εργαλείων Google Apps τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στη γενικότερη οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας.

  Μάλιστα, σχετικό υλικό για την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων αυτών έχει ήδη ανανεωθεί και αναρτηθεί ενώ δεν λείπουν και τα σχετικά σεμινάρια πιστοποίησης (στο εξωτερικό). (Α, και εξυπακούεται μη επιδοτούμενη 😉 …)

  UPDATE 2011-01-05:
  Σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος, η Google πρόσθεσε ένα νέο χαρακτηριστικό που επιτρέπει την χρήση του e-mail μόνο εντός του συγκεκριμένου οργανισμού. Αυτό σημαίνει πως οι χρήστες θα μπορούν να δεχτούν και να στείλουν μηνύματα μόνο από και προς συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

  Το χαρακτηριστικό αυτό αποτέλεσε δημοφιλές αίτημα από την πλευρά των σχολείων, αφού προσθέτει μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας ώστε να προστατευτούν οι μαθητές από ανεπιθύμητα e-mails που προέρχονται εκτός της σχολικής κοινότητας. Εκτιμάται μάλιστα ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο και σε επιχειρήσεις, για αντίστοιχους λόγους.

  Η νέα λειτουργία θα διατεθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες στα πακέτα Business, Education και Government του Google Apps και οι διαχειριστές θα μπορούν να πραγματοποιούν τις ρυθμίσεις μέσα από την περιοχή “Advanced Tools” του πίνακα ελέγχου.

  Ολοκληρώθηκε το Πληροφορική ΙΙ στην Παλλήνη

  Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι 50 ώρες του τμήματος Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες ΗΥ στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου έγινε μια προσπάθεια εξοικείωσης με τη χρήση του υπολογιστή τόσο ως αυτόνομης μονάδας (οργάνωση φακέλων/εγγράφων, συγγραφή κειμένων κλπ) όσο και ως κομματιού του Διαδικτύου (αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, ανταλλαγή μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου κλπ).
  Στα τελευταία μαθήματα ανατέθηκαν συνθετικές εργασίες, οι οποίες μάλιστα εστάλησαν σε εμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ αναρτήθηκαν και σε χώρο online αποθήκευσης ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους.

  Παρά το μεγάλο όγκο πληροφοριών, θέλω να πιστεύω ότι υπήρξε μια σχετικά καλή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής αλλά και ενίσχυση της διάθεσης πειραματισμού από όσους είχαν περισσότερο χρόνο και διάθεση.

  Η συμμετοχή κρατήθηκε σε υψηλά επίπεδα, σε αρκετά καλό κλίμα συνεργασίας, αλληλοβοήθειας αλλά και προσφοράς ώστε το μάθημα να γίνεται χωρίς προβλήματα (δεν τον ξεχνώ το μαρκαδόρο κ. Σταύρο 🙂 ).
  Μετά το τελευταίο μάθημα ακολούθησε, μάλιστα, έξοδος για μπυρίτσα σε παρακείμενο στο φιλόξενο χώρο του εργαστηρίου/λυκείου χώρο.  Θα τους προωθήσω αυτήν εδώ την αναρτησούλα και ελπίζω ότι παρά τη δική μου καθυστέρηση και τις διακοπές που ήδη έχουν ξεκινήσει θα …ξεκλέψουν λίγο χρόνο να τη διαβάσουν αλλά και το ..θάρρος (μιας και δεν κάναμε κάποια σχετική πρακτική εξάσκηση) να γράψουν κάποιο σχόλιο στην παρακάτω μικρή φόρμα ώστε να το δουν όλοι και να ξεφύγουμε από την -πολύ τυπική- δική μου περιγραφή.

  Περιμένω,ε; . (Αν έχετε απορίες, δεκτές και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!)

  ΥΓ. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κ. Φώτη Φώτου (http://www.fotou.gr) που οχι μόνο τράβηξε τις παραπάνω φωτογραφίες στο εργαστήριο αλλά μας τις μοίρασε στον καθένα μας και τυπωμένες (!)

  Ο πόλεμος ανάμεσα στο εύρος και στο βάθος

  Το θέμα της ένταξης στην κλίμακα του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (και κατ’ επέκταση στην αντίστοιχη του ευρωπαϊκού EQF) είναι αρκετά επίκαιρο και έχει προκαλέσει …πολεμικές ενέργειες μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης όλων των επιπέδων (από Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέχρι ΙΕΚ και ΕΕΣ).

  Αυτό που παρατηρώ είναι ότι δίνεται μια υπερβολική -για τις ανάγκες της εποχής- έμφαση στην έννοια του «βάθους» αγνοώντας την έννοια της «ευρύτητας».

  Για να μην παρεξηγηθώ, δεν προτείνω να φτάσουμε να …αποθεώσουμε το «(πολύ) λίγο από (π)όλ(λ)ά» που ..αναλύω εδώ) αλλά όσο να ‘ναι η διεπιστημονικότητα (κατά το ..διαθεματικότητα) έχει κερδίσει έδαφος και πολλά από τα αντικείμενα σπουδών μετασχηματίζονται διαρκώς προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά στεγανά μεταξύ επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων.

  Υπό το πρίσμα αυτό, η δεύτερη διάσταση (του οριζόντιου άξονα του παραπάνω σχήματος) φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο νόημα! (Εντάξει, ας μην πάμε για την ώρα σε ..τρίτη και ..τέταρτη διάσταση,ε; …). Κάπως πρέπει να αποτυπωθεί αυτή η προσέγγιση στο καινούριο πλαίσιο προσόντων, στα σχεδιαζόμενα επαγγελματικά περιγράμματα μέχρι και στις διαδικασίες αναθέσεων καθηκόντων, διδασκαλίας κλπ. Μια πρόταση θα ήταν να μπορεί κανείς να κατατάσσεται σε πολλαπλά πεδία με διαφορετικούς συντελεστές/βάρη (βλ. επίπεδα/υποεπίπεδα) μέσω της ίδιας διαδικασίας «πιστοποίησης»…
  Άλλη άποψη κανείς;

  Η ευρύτητα της Δια Βίου Μάθησης

  Η εικόνα βρέθηκε μέσω Google Images αλλά δεν έγινε δυνατό να εντοπιστεί ο αρχικός δημιουργός

  Παρακολουθώ εδώ και μερικές μέρες τη «συζήτηση» που έχει ξεκινήσει στo πλαίσιo της διαβούλευσης για το Κείμενο Κατευθύνσεων για τη Διά Βίου Μάθηση.

  Πέρα από τις …γκρίνιες που συναντά κανείς στα σχόλια (είναι πολλές και σε αρκετές περιπτώσεις δικαιολογημένες) και την παντελή σιγή/απουσία των επίσημων φορέων του χώρου (θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαβούλευση να γίνει υποχρεωτική) , είναι παραπάνω από εμφανής η σύγχυση για την έννοια της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) και τι τελικά αυτή περιλαμβάνει στη σύγχρονη πραγματικότητα.

  Οι όροι που χρησιμοποιούνται (εντός κι εκτός σχολίων) είναι αρκετοί:

  • Διά βίου μάθηση
  • Εκπαίδευση ενηλίκων
  • Κατάρτιση
  • Τυπική/Άτυπη εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
  • Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
  • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων (ανδραγωγική, μετασχηματίζουσα κλπ) και διαφοροποίησή τους από τις αντίστοιχες παιδαγωγικές θεωρίες κ.α.

  Μια απόπειρα αποσαφήνισης των όρων και των εννοιών που εμπλέκονται στο πεδίο αυτό γίνεται στο Εκπαιδευτικό Υλικό που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΚΕΕΕΝΑΠ.
  Μιας και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του εδώ, παραπέμπω σε ένα σχετικό απόσπασμα που εντόπισα εδώ.

  Κατά τη δική μου κατανόηση, η έννοια της Διά Βίου Μάθησης είναι αρκετά γενική ώστε να περιλάβει και την (επαγγελματική) κατάρτιση και επιμόρφωση πέρα από τη γενική παιδεία. Η ερμηνεία αυτή συμβαδίζει με τους στόχους της αντίστοιχης ευρωπαϊκής δράσης, όπως αυτή περιγράφεται και στη σχετική σελίδα του Υπ. Παιδείας για το «Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση». Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να δίνει έμφαση στις δράσεις τις σχετικές με την κατάρτιση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά όπως και να ‘χει υπάρχει μια αναντιστοιχία, όπως σωστά σχολίαζεται εδώ, ενώ υπό το σκεπτικό αυτό, δεν γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί να είναι αρμοδιότητα ενός ακόμη διαφορετικού φορέα (εν προκειμένω του ΙΚΥ) η διαχείριση του προγράμματος αυτού.

  Ενδεικτικό της τάσης συσχέτισης της ΔΒΜ – αποκλειστικά και μόνο – με τη γενική παιδεία είναι και το σχόλιο αυτό, όπου υπάρχει μια σχετικά αναλυτική χαρτογράφηση αλλά μόνο αυτού του κομματιού του χώρου της ΔΒΜ.

  Υπό το πρίσμα αυτό, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να υπάρξει σύγκλιση του πεδίου της κατάρτιση αλλά και της επιμόρφωσης (μιας και η δική μου κατανόηση είναι ότι τις περισσότερες φορές οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό (π.χ. Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών, κλπ κλπ) ακολουθούν ..αυτόνομους δρόμους, παρόλο που προσπάθειες με παρόμοιο στόχο έχουν ενταχθεί στο θεσμό των ΚΕΚ (π.χ. ΚΕΚ ΕΛΤΑ)), και όλα να ενταχθούν υπό ενιαία διαχείριση στην προσέγγιση της Διά Βίου Μάθησης…

  Εσείς τι λέτε;

  UPDATE 2010-02-14: Το σημερινό άρθρο της Ελευθεροτυπίας με τίτλο «Γηράσκω αεί …εκπαιδευόμενος» λύνει αρκετές απορίες σχετικά με τα σχέδια να τεθεί η ΔΒΜ ως ομπρέλα για όσα ανέφερα παραπάνω (κάτι που είναι σύμφωνο και με τη δική μου κατανόηση). Τέλος, αν και άργησα λίγο, πρόσεξα στις παραπομπές της διαβούλευσης και το ακόλουθο σχήμα που – θέλω να ελπίζω – θα τροποποιηθεί λιγάκι μέσω της διαβούλευσης: