Όταν μαλώνουν τα βουβάλια…

Καιρό τώρα θέλω να γράψω έναν «απολογισμό» για τα όσα συνάντησα στην ΕΥΣΣΕΠ το μικρό διάστημα που βρέθηκα εδώ αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ότι πίσω από την κατάργησή της φαίνεται* να υπάρχει η ακόλουθη σύγκρουση απόψεων (βλ. «βουβάλια»):
Ο στρατηγικός σχεδιασμός (και μέχρι ένα ποσοστό εκτέλεση) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων θα γίνεται/διαχειρίζεται εντός των οργανικών μονάδων των Υπουργείων ή σε συνεργασία με πιο ευέλικτες μονάδες τύπου ειδικών υπηρεσιών εφαρμογής (ή «επιτελικών δομών», όπως προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ);

(Να σημειώσω εδώ ότι, κατά την κατανόησή μου, οι ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής δημιουργήθηκαν (μετά το Γ’ ΚΠΣ) υποτίθεται ακριβώς για να φέρουν «πιο κοντά» στα Υπουργεία τον «κεντρικό» σχεδιασμό αφού μέχρι τότε φαίνεται πως είχαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό του περιεχομένου των «προσκλήσεων» (σε συνεργασία πάντα με τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης/διαχειριστικές) οι μεγάλοι δικαιούχοι (βλ. ΚτΠ ΑΕ, ΕΔΕΤ, ΙΤΥ κλπ), με αποτέλεσμα να μην γίνεται κάποιος κεντρικός έλεγχος για επικαλύψεις/ενδεχόμενο συνεργειών κλπ, δεδομένου και του επίσης «κατανεμημένου» ρόλου των διαχειριστικών. Στόχος, λογικά, ήταν να λειτουργήσουν ως «αντίβαρο» στην τάση αυτή αφού τα ίδια τα Υπουργεία γίνονταν πια δυνητικοί δικαιούχοι ενώ, παράλληλα, θα λειτουργούσαν ως ένας τρόπος μπολιάσματος (ως προς τη «διαχειριστική επάρκεια») των ίδιων των διαδικασιών ενός Υπουργείου μέχρι την πλήρη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους (ιδιαίτερα σε αυτά με επιτελικό χαρακτήρα). Το εντελώς ανεξήγητο σε μένα ήταν η διεκδίκηση από κάμποσες ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής (ανάμεσά τους και η ΕΥΣΣΕΠ) του ρόλου του ΕΦΔ (μέσω εκχωρήσεων κλπ) που επιβάρυνε πολύ τον όγκο/εύρος της δουλειάς τους ενώ διεύρυνε και τα μέτωπα/ανταγωνισμό με άλλες υπηρεσίες).

Για να συνοψίσω το ιστορικό σχετικά με τις εξελίξεις στην ΕΥΣΣΕΠ, θα μπορούσα να αναφέρω τα εξής:

Παρά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 15 υπαλλήλων (από το Νοέμβριο του 2012), συνεχίστηκαν οι αποχωρήσεις προϊσταμένων και στελεχών σε σημείο, όταν βρέθηκα στην ΕΥΣΣΕΠ (τον Οκτώβριο του 2013), δύο (2) από τις πέντε (5) μονάδες να μην έχουν προϊστάμενο ενώ ο προϊστάμενος μιας ακόμη μονάδας – της Β1′ «Εφαρμογής Πράξεων ως δικαιούχου στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» – να είναι παράλληλα διευθυντής στην ΥΑΠ**/ΥπΔιΜΗΔ και ουσιαστικά να έχει «αποσύρει» μαζί του εκεί τους υπαλλήλους της μονάδας. Παράλληλα, παρατηρούνταν «πάγωμα» διάφορων έργων με κάποια να απεντάσσονται οριστικά πολύ αργότερα στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ΕΠ ΔΜ τον Αύγουστο του 2014 ενώ το – αρκετά φιλόδοξο –  έργο «Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών για την Οδηγία των Υπηρεσιών 2006/123/EK» (ΕΠ ΨΣ), που περιλάμβανε και επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ, είχε απενταχθεί αρκετά νωρίτερα (το Νοέμβριο 2013).

Για να φτάσουμε στις ακόλουθες τελικές ενέργειες:

 • 2014-09-30, Εφαρμογή νέου οργανογράμματος ΥπΔιΜΗΔ με συναφείς μονάδες (π.χ. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Εκτέλεσης Προγραμμάτων κ.α.)
 • 2014-10-02, Κατάργηση οργανικών μονάδων ΕΥΣΣΕΠ (ΦΕΚ 214 Α’). Καθώς δεν υπήρχε καμία επίσημη ενημέρωση όλο αυτό το διάστημα, η ενέργεια αυτή με έκανε να υποβάλω επίσημα σχετικό ερώτημα/αίτημα (με αρ.πρωτ.26208/ 22-10-2014).
 • 2014-11, Διαβούλευση ΣΝ για νέο ΕΣΠΑ με αναφορά σε μετονομασία της ΕΥΣΣΕΠ
 • 2014-12-23, Ψήφιση νόμου (N.4314/2014) με κατάργηση ΕΥΣΣΕΠ (μοναδική υπηρεσία που καταργείται) και σύσταση νέας επιτελικής δομής, χωρίς καμιά αναφορά στο τι γίνεται με τους υπαλλήλους και δη με τους αποσπασμένους από άλλα Υπουργεία.
 • 2015-02, Αναμονή για έκδοση και υπογραφή σχετικών διαπιστωτικών πράξεων (μιας και μεσολάβησε προεκλογική περίοδος και νέα πολιτική ηγεσία)
O πράγματι πιο συνεκτικός Οργανισμός του ΥπΔιΜΗΔ (χωρίς όμως αναφορά σε ΕΥΔ και ΚτΠ ή/και επιτελική δομή)

O πράγματι πιο συνεκτικός Οργανισμός του ΥπΔιΜΗΔ (με απορρόφηση της ΥΑΠ**), χωρίς όμως αναφορά σε ΕΥΔ, ΚτΠ ΑΕ ή/και επιτελική δομή)

Η παραπάνω αντιπαράθεση προσεγγίσεων μού έγινε λίγο πιο ξεκάθαρη όταν, αφού δεν πήρα γραπτή απάντηση σε σχετικό αίτημα ενημέρωσής μου που είχε υποβληθεί από τα μέσα Οκτωβρίου 2014 (αμέσως μετά τις πρώτες ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού του ΥπΔιΜΗΔ), επεδίωξα συνάντηση τόσο με το Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών όσο και με τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στη συνάντηση με τον τελευταίο, αμέσως μετά τις συστάσεις και μόλις ανέφερα ότι προέρχομαι από την ΕΥΣΣΕΠ, ξεκίνησε μια «απαγγελία» για το ρόλο της συγκεκριμένης υπηρεσίας που ίσως να είχε νόημα αν απευθύνονταν σε Διευθυντή ή έστω Προϊστάμενο (ή, ίσως πιο σωστά, στους σχεδιαστές αυτών των δομών ή/και στους πολιτικούς προϊσταμένους) και όχι σε έναν απλό υπάλληλο. Τουλάχιστον, δε μου άφησε πολλές αμφιβολίες για το από πού προέρχεται ο συγκεκριμένος σχεδιασμός κατάργησης. Ευτυχώς, πρόλαβα και τον διέκοψα σχετικά εγκαίρως αναφέροντάς του ότι προέρχομαι από άλλο Υπουργείο (και άρα δεν βρίσκομαι εκεί από υποχρέωση να «αναλάβω υπηρεσία» μετά από κάποια διαπιστωτική πράξη αλλά από δική μου πρωτοβουλία), ότι βρέθηκα στην ΕΥΣΣΕΠ μετά από σχετικά πρόσφατη ανοικτή πρόσκλησή της και ότι ο λόγος της επίσκεψης ήταν αφενός το αίσθημα «παράπλευρης απώλειας» από τις ενέργειες κατάργησης και αφετέρου η διερεύνηση των αναγκών των μονάδων που εποπτεύει καθώς το ενδιαφέρον μου για το χώρο εξακολουθούσε ενώ εκκρεμούσε και σχετικό αίτημά μου (για το οποίο φάνηκε δεν ήταν απόλυτα ενήμερος παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Παρόλο που το απότομο ύφος παρέμεινε (ιδιαίτερα ως προς το πρώτο σκέλος), παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες στελέχωσης αλλά όταν επέμεινα να μάθω πιο συγκεκριμένες ανάγκες ή πώς σχεδιάζει την κάλυψή τους (π.χ. με κάποια πρόσκληση; ) απέφυγε να μου απαντήσει και με παρέπεμψε πίσω στο Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών για τα «διαδικαστικά». Το γενικότερο ύφος δεν επέτρεψε τη χρονική επέκταση της συζήτησης στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Διοίκησης για την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών (Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ενώ οι απορίες παρέμειναν π.χ. ως προς τη συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ ή την αξιοποίηση ή όχι της επιτελικής δομής που προβλέπεται από το νόμο για το νέο ΕΣΠΑ.

Εν κατακλείδι και για να μην παρεξηγηθώ: Δεν υπερασπίζομαι απαραίτητα τα πεπραγμένα ή/και τη συνέχιση λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας (της ΕΥΣΣΕΠ) ή και γενικότερα του μοντέλου των «ειδικών/επιτελικών δομών». Ίσα ίσα που έχω αρκετές ενστάσεις, όπως τελικά λειτούργησαν ενώ πράγματι μπορεί να στέκονται εμπόδιο στην -πιο φιλόδοξη/μακροπρόθεσμη βέβαια- αναβάθμιση της επάρκειας των δομών των ίδιων των Υπουργείων.
Ισχυρίζομαι, όμως, ότι οι όποιες κινήσεις και η τελική απόφαση πάνω στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση, θα έπρεπε να έχουν γίνει:

 • τεκμηριωμένα, π.χ. με δημοσίευση και αναφορές στις σχετικές επίσημες μελέτες, τυχόν άλλες εσωτερικές ή ακόμη και τεκμηρίωση ενεργειών έκφρασης αντιρρήσεων στη μεδοθολογία/παραδοτέα των επίσημων αυτών μελετών (ή/και ακόμη και μη παραλαβής τους)
 • οργανωμένα (με έγκαιρη και γραπτή ενημέρωση για τις ενέργειες κλεισίματος/μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, προσαρμογή διαδικασιών/πιστοποιήσεων ή/και εξασφάλιση επάρκειας για τη διαχείριση πράξεων ΕΣΠΑ (βλ. ΣΔΕ) από τη νέα δομή εντός του νέου Οργανισμού)
 • με έγκαιρο ξεκαθάρισμα των σχεδίων για την επιτελική δομή που προβλέπεται από το νόμο για το νέο ΕΣΠΑ (και την όποια χρηματοδότηση/ευελιξία προσφέρει το συγκεκριμένο πλαίσιο) αλλά και
 • με μέριμνα για τα στελέχη της Υπηρεσίας, ιδιαίτερα όταν το γενικότερο «πνεύμα» του νόμου ήταν η διατήρηση των αποσπάσεων σε όλες τις «ειδικές» αυτές δομές εντός πλαισίου του ΕΣΠΑ.

 

Υ.Γ.1 Το παρόν κοινοποιήθηκε και στο «Πανελλήνιο Σωματείο Στελεχών Εργαζομένων ΚΠΣ».

UPDATE 2015-03-13 Με την κοινοποίηση των αποφάσεων αποδέσμευσης και αυτοδίκαιης άρσης απόσπασης σε όλους τους υπαλλήλους της ΕΥΣΣΕΠ, αποφάσισα να επανέλθω με αίτημα θεραπείας/ένσταση (ΑρΠρωτ 7722/17-3-2015) με ερωτήματα τόσο για το γενικότερο σχεδιασμό όσο και για το χειρισμό του προσωπικού μου παραπάνω αιτήματος. Το αίτημα αυτό κοινοποιήθηκε σε ΓΓ ΕΣΠΑ, ΕΥΘΥ, ΜΟΔ Α.Ε. καθώς και στο Γραφείο ΓΕΔΔ.

UPDATE 2015-05 Μετά από αρκετή επιμονή και με τη βοήθεια του κου Ροκίδη από το -γενικά δυσεύρετο- «Πανελλήνιο Σωματείο Στελεχών Εργαζομένων ΚΠΣ», κατάφερα μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον προϊστάμενο της ΕΥΘΥ, στην οποία επιβεβαιώθηκε η παραπάνω «παρέμβαση» του ΥπΔιΜΗΔ και η παράκαμψη των σχετικών μελετών. Παρόλο που αναγνωρίστηκαν οι «άκομψες» (αλλά όχι «ακραίες», δεν προέκυπτε, δηλαδή, κάποια απόλυση) συνέπειες που είχε αυτό στους υπαλλήλους της ΕΥΣΣΕΠ, το συμπέρασμα ήταν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια κοινή για όλους τους υπαλλήλους διαδικασία «διόρθωσης».

UPDATE 2015-08 Η (ΔΙΔΚ25472/31-7-2015) θετική απάντηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥπΔιΜΗΔ στο αρχικό (από Οκτ. 2014) αίτημα και η ομόφωνη έγκριση διετούς απόσπασης στο συγκεκριμένο Υπουργείο, θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια μικρή δικαίωση. Δυστυχώς, τόσο η καθυστέρηση απάντησης όσο και η απαίτηση για εκκίνηση της όποιας διαδικασίας απόσπασης με νέο αίτημα προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (στην περίπτωσή μου του ΥπΠΟΠΑΙΘ), αποθάρρυνε οποιαδήποτε σχετική σκέψη.

UPDATE 2015-11  Εκ των υστέρων και παρατηρώντας την καθυστέρηση με την άρση της γνωστής αιρεσιμότητας (02.1) για το πλαίσιο των «έργων πληροφορικής»,  όπως αυτή συμφωνήθηκε μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών αρχών τον Σεπτέμβριο του 2014 για την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 (με αρχικό όριο ικανοποίησής της είχε τεθεί το α΄ τρίμηνο του 2015), αναρωτιέμαι  αν μια πιο συντονισμένη/οριζόντια/πραγματικά επιτελική λειτουργία της ΕΥΣΣΕΠ (με τη σωστή συνεργασία με ΥΔΜΗΔ και ΥΑΠ) είχε αποτρέψει το μπλέξιμο/καθυστερήσεις με την αιρεσιμότητα (έχοντας λειτουργήσει ουσιαστικά ως «πρόδρομος» της ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής που σχεδιάζεται τώρα για την επίτευξη της άρσης).

Σχετικά tweet:

*Παίρνω την καλύτερη περίπτωση, δηλαδή ότι δεν υποκρύπτονται άλλα (δια)προσωπικά ή άλλου τύπου κίνητρα μιας και δεν πρόκειται για γενικευμένο φαινόμενο αλλά επικεντρώνεται στο (πρώην εδώ και λίγο καιρό) ΥπΔιΜΗΔ (νυν ΥΠΕΣΔΑ/Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

**Παρόμοια ζητήματα (τουλάχιστον ως προς το μεταβατικό στάδιο της απορρόφησης και μετεγκατάστασης) μαθαίνω ότι αντιμετώπισε/αντιμετωπίζει και η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ), που όμως ως πιο «συμβατική» υπηρεσία δεν είχε τα ζητήματα του πλαισίου ΕΣΠΑ. Ενδιαφέρον έχει ένα σχόλιο του Παπα-γάλ(λ)ου για το θέμα:

(…) να έχουν ισοπεδώσει πλήρως την Υ Α Π
[ Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής ],
η οποία και ενσωματώθηκε
[ πρακτικά την «τελειώσανε» ]
σε μία Διοικητική Διεύθυνση
που την «βραχυκύκλωσε» πλήρως. (…)

Advertisements

Νέοι οργανισμοί Υπουργείων

Πρόσφατα και μετά από μεγάλη περίοδο αναμονής (και όχι εξαιτίας ανοικτών διαδικασιών, διαβουλεύσεων κλπ) δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Προεδρικά Διατάγματα με τους νέους Οργανισμούς των κύριων Υπουργείων (συνολικά για 13 από αυτά).

Οι συνάδελφοι του συλλόγου των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΣΥΚΥΠ) του ΥπΠΑΙΘ (όπου είναι η οργανική μου θέση) έχουν ήδη αναρτήσει τις απόψεις τους για τον αντίστοιχο Οργανισμό ενώ το ίδιο έχει κάνει και ο πανελλήνιος σύλλογος των υπαλλήλων του Υπουργείου (δεν βρήκα, όμως, το σχετικό Δελτίο Τύπου στον ιστοτόπο τους αλλά εδώ), ο οποίος επαυξάνει ως προς τον προβληματισμό για χαμηλή συμμετοχή/άγνοια για τις διαδικασίες διαμόρφωσής του αλλά και στην απουσία κάλυψης των αντίστοιχων αναγκών για τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Τα δικά μου σχόλια περιορίζονται στα εξής:

 • Η ανάδειξη ξεχωριστής Γενικής Διεύθυνσης σχετικής με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, διά βίου κλπ) και των δραστηριοτήτων και των υπόλοιπων Γενικών Γραμματειών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση μιας και προσπαθεί να άρει μια χρόνια τάση εσωστρέφειας/προσήλωσης στα εσωτερικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (στρέβλωση ταύτισης Υπουργείου=Κεντρική Υπηρεσία), δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχει στην Κεντρική Υπηρεσία η γνώση αλλά και το περιθώριο/υποχρέωση οριζόντιου συντονισμού όλων περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο (ενώ μέχρι τώρα οι σχετικές με αυτά τα θέματα διευθύνσεις περιορίζονταν σε κάποια από τα θέματα της τυπικής εκπαίδευσης και μάλιστα «κάτω» από διακριτές διευθύνσεις) μαζί με τη δυνατότητα «συνομιλίας» με ένα ευρύ φάσμα συμβούλων/συνεργατών/αναδόχων και ισορρόπησης της τάσης για πλήρες outsourcing.
 • Από την άλλη, οι ρητές και αναλυτικές αναφορές σε δομές (ειδικές υπηρεσίες) ΕΣΠΑ έρχονται σε αντίθεση με την αντίστοιχη αποφυγή αναφοράς από οργανισμούς άλλων Υπουργείων και -κυρίως- από αυτόν του ΥπΔιΜΗΔ (που προσδοκά κανείς να είναι ο πιο …προσεγμένος). Η αίσθησή μου είναι ότι τα τμήματα αυτά δεν επικαιροποιήθηκαν εγκαίρως ενόψει, μάλιστα, της νέας προγραμματικής περιόδου που είναι (ακόμη) υπό σχεδιασμό.

Όπως ίσως να διαφάνηκε και παραπάνω, ενδιαφέρον παρουσιάζει για μένα και ο οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αφού βρίσκομαι αποσπασμένος στην ΕΥΣΣΕΠ). Κι εδώ η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκεντρώνει ένα πολύ ενδιαφέρον φάσμα δραστηριοτήτων και δείχνει να υπερκαλύπτει το ρόλο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (χωρίς, όμως, να εντοπίσω σχετικές μεταβατικές διατάξεις που να δείχνουν ρητή «απορρόφησή» της).

Σε αναμονή των εξελίξεων (σε πολλά μέτωπα πλέον), λοιπόν…

UPDATE 2014-09-24  Η κουβέντα σχετικά με το ρόλο της κατανομής εργασίας (ως γενεσιουργού αιτίας των μορφών διοίκησης/οργανισμών/οργανογραμμάτων κλπ) είναι πολύ μεγάλη αλλά η παρουσίαση/ομιλία που μόλις παρακολούθησα (σημ. ας αντικαταστήσουμε τον πελάτη με τον πολίτη) νομίζω συνοψίζει αρκετά καλά τον όλο προβληματισμό αλλά και τη σχέση του με τη διοίκηση διαδικασιών (ειδικά στο χώρο των υπηρεσιών).

UPDATE 2014-09-25 Πριν ακόμα στεγνώσει η μελάνη (χαχα, ωραίο κλισέ), με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ανοιχτά δεδομένα (Άρθρο 31 Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών) έρχονται και οι πρώτες διορθώσεις. Στην περίπτωση του Υπ. Παιδείας, μάλιστα, αυτές εντοπίζονται ακριβώς σε όσα αναφέρω παραπάνω δηλαδή στις ειδικές υπηρεσίες (διαχείρισης και οι δύο της εφαρμογής) και τα σχετικά άρθρα στο ΠΔ διαγράφονται εντελώς.

Το τμήμα του ΣΝ που αφορά σε τροποποιήσεις του ΠΔ για τον Οργανισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το τμήμα του ΣΝ που αφορά σε τροποποιήσεις του ΠΔ για τον Οργανισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

UPDATE 2014-10-15 Ως προς το νέο Οργανισμό του ΥπΔιΜΗΔ (στην ευρύτερη αρμοδιότητα του οποίου είμαι αποσπασμένος), έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του προηγούμενου μήνα και έχει αποτυπωθεί σ’ αυτόν η επιλογή του Υπουργείου να «απορροφήσει» λειτουργίες σχετικές με την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (βλ. μέσω επιτελικών μονάδων αλλά εντός (;) οργανισμού), παρόλο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το σχετικό πλαίσιο για το νέο ΕΣΠΑ και έχει ζητηθεί να δοθεί άμεσα για διαβούλευση). Όμως,  δεν έχει πέσει ακόμη στην αντίληψή μου κάποιος οδικός χάρτης/βήματα μεταβίβασης/μεταφοράς/κλείσιμο κλπ για τις υπηρεσίες του που επηρεάζονται από αυτή την επιλογή (ανάμεσά τους πρώτη πρώτη και η υπηρεσία στην οποία βρίσκομαι, η ΕΥΣΣΕΠ, αλλά και άλλες, όπως η ΥΑΠ, οι υπάλληλοι της οποίας εντάχθηκαν όλοι στο νέο Οργανισμό). Παρόμοια αβεβαιότητα (κυρίως ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων) είχαμε ζήσει και κατά την συγχώνευση του ΕΟΠΠ με το ΕΚΕΠΙΣ και το ΕΚΕΠ -μέσω απορρόφησης- για να προκύψει ο ΕΟΠΠΕΠ, μόνο που τότε ο σχετικός νόμος προέβλεπε βασικές μεταβατικές ενέργειες για λειτουργικά θέματα.

Codename: Κάθαρσις & e-RIA

Ένα από τα λίγα project που κατάφεραν να ξεφύγουν από τη …ρουτίνα της παρακολούθησης και διαχείρισης (βλ. ΣΔΕ= Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΣΠΑ)) των -όποιων- έργων από τότε που βρέθηκα στην ΕΥΣΣΕΠ, ήταν μια πρόταση για «βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και ανακοπή του φαινομένου της ρυθμιστικής πλημμυρίδας μέσω μιας κανονιστικής μεταρρύθμισης» με έμφαση και στην αποκάθαρση (από εκεί και η κωδική ονομασία της ανάρτησης 😉 ) της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ρυθμιστική_πλημμυρίδα

(Γράφημα από παλιότερη μελέτη της ΕΥΣΣΕΠ)

Οι βασικές δράσεις θα περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

 • In-house μελέτη, που θα αφορά τον προσδιορισμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα αξιολογηθούν (προς κατάργηση ή κωδικοποίηση) και θα πραγματοποιηθεί με βάση το πεδίο πολιτικής στο οποίο παρεμβαίνει η ρύθμιση (π.χ. επιχειρηματικότητα, διοίκηση, υγεία, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.).
 • Μελέτη ωρίμανσης/μεθοδολογία, που περιλαμβάνει, κυρίως, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τον προσδιορισμό του εύρους της παρέμβασης, των κριτηρίων και της μεθόδου αξιολόγησης, προσαρμογή του εργαλείου της «ρυθμιστικής γκιλοτίνας», περιγραφή των προδιαγραφών των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ, προσδιορισμός ελληνικής μεθοδολογίας ανάπλασης δικαίου με βάση τις αρχές της καλής νομοθέτησης
 • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, που θα εξειδικεύει κάθε ενέργεια/ δράση και θα επιβεβαιώνει το εφικτό και ρεαλιστικό της υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων. Στα παραδοτέα θα περιλαμβάνονται Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης για τη Β΄ φάση και τεχνικές προδιαγραφές για τις δράσεις αποκάθαρσης της νομοθεσίας (προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, πρόχειρος διαγωνισμός).
 • Πιλοτική εφαρμογή γκιλοτίνας και κωδικοποίησης με βάση την προταθείσα μεθοδολογία σε ένα πεδίο ρυθμίσεων.

Σαν σημεία -της ελάχιστης- συμβολής μου θα σημείωνα τα ακόλουθα:

 • την προσπάθεια επικαιροποίησης των παραρτημάτων της πρότασης για την τρέχουσα κατάσταση σε Ελλάδα και ΕΕ (που, όπως φαίνεται, ήταν αποτέλεσμα παλιότερης προσπάθειας στο πλαίσιο της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού (άλλωστε πολλές από τις διεθνείς (όχι όμως τις -όποιες- ελληνικές!) προσπάθειες στο συγκεκριμένο χώρο συνοψίζονται στο σχετικό λήμμα της wikipedia). Γι’ αυτό και η ιδιαίτερη αναφορά:

  Έρευνα και Πρότυπα
  Η έρευνα και η ανάπτυξη διεθνώς προσανατολίζεται, μεταξύ άλλων, στα ζητήματα που αφορούν τη διάθεση νομικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, την ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στη γνώση (knowledge-based systems), το σχεδιασμό νομικών οντολογιών και σημασιολογικών λεξικών, τις νομικές εφαρμογές του σημασιολογικού ιστού, τη δομημένη αποτύπωση νομικών εγγράφων με ανοιχτή μορφή (πρότυπα XML όπως MetaLex, Akoma-Ntoso, OASIS LegalDocumentML κλπ), στη σημασιολογική διαλειτουργικότητα κ.α,. Τέλος, δεν λείπουν και προτάσεις (αλλά και ενδεικτικές υλοποιήσεις) για υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παρακολούθησης εκδόσεων και αλλαγών που αξιοποιούνται σε έργα ανάπτυξης λογισμικού (π.χ. Git), ώστε κάθε φορά να είναι διαθέσιμη η τελική (ισχύουσα) μορφή των νομικών διατάξεων (ενοποιημένη νομοθεσία). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, γίνεται αναφορά για δυνατότητα αναδρομής σε συγκεκριμένη παρελθοντική στιγμή και αποτύπωση της τότε ισχύουσας νομοθεσίας.

  Το επικαιροποιημένο σχετικό τμήμα των παραρτημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 • την αναφορά στο πρόγραμμα REFIT της ΕΕ καθώς και στη μεθοδολογία Cost-Benefit.
 • τη συμπερίληψη αναφοράς σε «εργαλεία ICT για ενοποίηση/κωδικοποίηση των ρυθμίσεων» αλλά και σε «ανάπτυξη τεχνολογίας διαρκούς κωδικοποίησης», όπου θα τονιζόταν η αντιμετώπιση των (νέων) τροπολογιών με τον ίδιο τρόπο (άλλωστε σε μεγάλο βαθμό ακόμη και ολόκληρα «νέα» νομοσχέδια αποτελούν τροποποίηση παλιότερου πλαισίου), υιοθετώντας εργαλεία όπως αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα και που άλλωστε εξετάζονται και από την ΕΕ (π.χ. AT4AM, AkomaNtoso κ.α.)
 • την ιδέα να εντοπίζονται εκείνα των νομοθετήματα ή τα τμήματά τους (π.χ. μοριοδοτήσεις, καθορισμός βαρών κριτηρίων, καθορισμός επιχειρησιακών διαδικασιών) που ουσιαστικά προσπαθούν να λύσουν με νομοθετικό τρόπο (ορίζοντας κανόνες και διαδικασίες) προβλήματα με λύσεις με χαρακτήρα δυναμικό, οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπίζονται μέσω μοντελοποίησης ή/και προσομοίωσης με χρήση των σχετικών επιστημονικών εργαλείων (π.χ. της επιχειρησιακής έρευνας, οικονομετρίας, στατιστικής, διοίκησης διαδικασιών κλπ). Η ολοένα και πιο γενικευμένη αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ευέλικτης μοντελοποίησης και εκτέλεσης διαδικασιών θα βοηθούσε τόσο στην ευκολότερη εφαρμογή όσων νομοθετούνται όσο και στον εντοπισμό αστοχιών καθώς και των παραμέτρων προς βελτιστοποίηση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εξειδίκευση των μεθόδων Ανάλυσης Κανονιστικών Επιπτώσεων για τα συγκεκριμένα πεδία νομοθέτησης (που θα άξιζε κανείς να αναλύση το ποσοστό τους στο σύνολο της νομοθεσίας). Άλλωστε, η ύπαρξη μιας τέτοιας υποδομής/προσέγγισης θα βοηθούσε σε επέκταση της διαρκούς παρακολούθησης με μεθόδους διαχείρισης αλλαγής (configuration & change management). Σαν παράδειγμα, στο πρόσφατο ΣΝ για την επιλογή προϊσταμένων, η έκθεση τεκμηρίωσης θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα «αιτιολόγησης μέσω της μοντελοποίησης» πολλαπλών «σεναρίων» εξαντλητικής αποτύπωσης κανόνων βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεγεί μέσω του ΠΣ της Απογραφής (έστω και του συγκεκριμένου στιγμιοτύπου αφού δεν ενημερώνεται διαρκώς). Ιδανικά, η αναζήτηση «βέλτιστης λύσης» βάσει των κριτηρίων που θα έθετε ο νομοθέτης θα μπορούσε να γίνει από πολλαπλούς τρίτους μέσω διάθεσης των δεδομένων με «ανοιχτό» τρόπο. Η υλοποίηση του έργου «Μοντελοποίηση Διαδικασιών Εφαρμογής του Νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ) και στην Κατάρτιση Προδιαγραφών Υποστηρικτικών Συστημάτων» σαφώς θα βοηθούσε στην παραπάνω προσέγγιση.

Τα παραπάνω επηρέασαν την τελική διατύπωση, π.χ. στο ακόλουθο σημείο:

Νομοθετήματα που ουσιαστικά επιχειρούν να λύσουν με νομοθετικό τρόπο (θέτοντας κανόνες και διαδικασίες καθορισμού) προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με δυναμικό τρόπο (π.χ. μοριοδοτήσεις, συντελεστές κριτηρίων, επιχειρησιακά μέτρα), θα μπορούσαν να αναπτύσσονται μέσω μοντελοποίησης ή/και προσομοίωσης σε συνδυασμό με επιστημονικά εργαλεία (π.χ. επιχειρησιακής έρευνας, οικονομετρίας, στατιστικής, διοίκησης διαδικασιών). Παραδοτέα:

 • Νέα μέθοδος ex-ante ΑΚΕ (e-RIA)
 • Σύστημα e-rule making
 • Εγχειρίδιο διαδικασιών

Σχετικά tweet:

UPDATE: 2014-07-02 Στο πλαίσιο των εργασιών του 4ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο ΓΓΠΣ κος Τσαβδαρής αναφέρθηκε στη διαδικασία νομοθέτησης, την οποία -ρεαλιστικά- περιέγραψε ως συμβιβασμό μεταξύ «δημόσιου» συμφέροντος και ομάδων πίεσης (lobby). Η παραπάνω θέση μου είναι η ακριβώς αντίθετη άποψη: Ανάδειξη -έστω εκείνου του μέρους των- νομοθετημάτων όπου οι διάφορες παράμετροι θα είναι αποτέλεσμα αυτόματης διερεύνησης του χώρου των λύσεων 😉

Υποδομές και λειτουργία μιας ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής

Μια ειδική υπηρεσία εφαρμογής (προσοχή, όχι διαχείρισης) λειτουργεί στο πλαίσιο ΕΣΠΑ ως δικαιούχος έχοντας λάβει έγκριση της σχετικής Διαχειριστικής Επάρκειας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει και ρόλο ΕΦΔ (=Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης).

Η ΕΥΣΣΕΠ (όπου βρέθηκα πρόσφατα), έχοντας και τους δύο ρόλους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρύθμιση» ενώ είναι δικαιούχος και για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνεργάζεται (άμεσα) με:

Παρά το δύσκολο της περιόδου (με απεντάξεις και ανακατεύθυνση χρηματοδοτήσεων με στόχο την επίτευξη της ζητούμενης απορρόφησης), είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει κανείς μια γεύση για τον τρόπο λειτουργίας μιας ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ:

 • Ακολουθούνται διαδικασίες με τις οποίες εξειδικεύεται το γενικότερο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (ΣΔΕ) ενώ στο πλαίσιο της επάρκειας, όπως και σε πολλούς άλλους  δικαιούχους μέχρι το «μεταβατικό στάδιο», είχαν ολοκληρωθεί και οι σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008
 • Εξακολουθεί να αξιοποιείται εξοπλισμός που σε μεγάλο βαθμό έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (π.χ. Αμεση Αναβάθμιση Εξοπλισμού Πληροφορικής/2003, Άμεση αναβάθμιση Εξοπλισμού Πληροφορικής της ΔΑ, Τομεακών Ε.Π., Π.Ε.Π και Εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, νέα Πακέτα Λογισμικού/2004, με πιο πρόσφατο τον «Εκσυγχρονισμό Εξοπλισμού και Λογισμικού, προσαρμογή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/2008»)
 • Οι σταθμοί εργασίας στηρίζονται στο ΛΣ Windows XP και στη σουίτα εφαρμογών γραφείου Microsoft Office (διάφορες εκδόσεις π.χ. 2003/2007/2010 από προμήθειες/αναβαθμίσεις αδειών λογισμικού σε διαφορετικές φάσεις) ενώ εντάσσονται σε πολιτικές διαχείρισης τομέα (με τον εξυπηρετητή να «τρέχει» Windows 2003 Server), κάτι που περιγράφεται και στα ζητούμενα των παραπάνω διαγωνισμών.
 • Η επικοινωνία γίνεται μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ με τις μισθωμένες γραμμές να «χρεώνονται» στη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία αποφασίζει πολιτικές διαμοιρασμού ή/και κοινής χρήσης πόρων σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών υπηρεσιών στο ίδιο κτήριο..
 • Η διακίνηση εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά αξιοποιώντας α) πολιτικές κοινόχρηστου συστήματος αρχείων με τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης και β) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ για τις ανάγκες πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται η εφαρμογή Archimedia Roadmap, η οποία υποστηρίζεται κεντρικά από τη ΜΟΔ Α.Ε. Η τελευταία έχει -έστω σχετικά στοιχειώδεις στην έκδοση που αξιοποιείται και που έχει αρκετό καιρό να επικαιροποιηθεί – δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων αλλά και ανάθεσης/χρέωσης, οι οποίες, όμως,  υπο-αξιοποιούνται. Οι αρχικές προδιαγραφές περιγράφονται στην πρόσκληση για «Εκσυγχρονισμό Εξοπλισμού και Λογισμικού, προσαρμογή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/2008» (σελ. 151). Ως προς την τρέχουσα κατάσταση υποστήριξής της μπορεί να βρει κανείς αναφορές σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ για «Επέκταση συμβολαίου υποστήριξης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου«, π.χ. ΒΛ1Ο46ΨΧΨΤ-ΝΙΩ.
 • Αξιοποιούνται αμιγώς ηλεκτρονικές υπογραφές για τη διακίνηση προς την ιεραρχία και την έγκριση, χωρίς όμως να υπάρχει άμεση διασύνδεση της εφαρμογής πρωτοκόλλου με την πλατφόρμα MODUS Πάπυρος που αξιοποιείται στην ΚΥ του ΥπΔιΜΗΔ (για την ώρα τα στοιχεία επανεισάγονται ενώ στα «διοικητικά όρια» επικρατεί η πρακτική του «ακριβούς αντίγραφου»)
 • Η διαχείριση έργων στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων φύλλων υπολογισμών (βλ. MS Excel) ενώ η αξιοποίηση των αδειών λογισμικού MS Project (αυτόνομης και όχι συνεργατικής εγκατάστασης Project Server) είναι περιορισμένη
 • Γίνεται εκτεταμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΟΠΣ Εργόραμα (κυρίως του τμήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής) για τη διαχείριση των Πράξεων και τη δημιουργία των σχετικών δελτίων μέσω της συμπλήρωσης web-based φορμών
 • Δεν αξιοποιούνται άλλα εργαλεία συνεργασίας, όπως το ΔΙΑΥΛΟΣ (το οποίο αξιοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Sharepoint ενώ η πρώτη του λειτουργία τοποθετείται στο 2011). Στο τελευταίο απαιτείται «ένταξη» στο σύστημα καταλόγου της ΜΟΔ Α.Ε. (που δεν είναι αυτονόητο για όλες τις ειδικές υπηρεσίες – και δη για τις ΕΥ «Εφαρμογής» – αφού για την καθημερινή εργασία υπάρχει αυτόνομος/τοπικός εξυπηρετητής υπηρεσιών καταλόγου)
 • Για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αξιοποιούνται οι παροχές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ουσιαστικά η πλατφόρμα corpmail του ΟΤΕ) με διαχείριση (πολιτική naming, quota κλπ) από τον «επιβλέποντα» φορέα (εδώ το ΥπΔΙΜΗΔ) και όχι από τις αντίστοιχες υποδομές της ΜΟΔ (όπως γίνεται για τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης).
 • Για τις υποδομές τηλεφωνικής επικοινωνίας ακολουθείται ένα «υβριδικό» σχήμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΕΥΣΣΕΠ), καθώς αξιοποιούνται οι υποδομές VoIP του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με χρήση του κεντρικού call manager) αλλά με επέκταση του αριθμοδοτικού σχήματος/εύρους που ανήκει σε όλο το ΥπΔΙΜΗΔ και χρήση switch και τηλ. συσκευών (CISCO IP Phones) που έχουν παραχωρηθεί από την ΥΑΠ.

Πρόσκληση και απόσπαση στην ΕΥΣΣΕΠ

Μετά από λίγο μόλις καιρό στην ΚΥ του Υπ. Παιδείας, είχα ήδη αποφασίσει να αναζητήσω την «πηγή των σχεδιασμών» σε θέματα που είχαν να κάνουν με ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διάφορες εφαρμογές της στη Δημόσια Διοίκηση.

Δεδομένου ότι βασική πηγή χρηματοδότησης όλη αυτή την περίοδο ήταν το ΕΣΠΑ κι έχοντας υπόψη τις βασικές υπηρεσίες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  θεώρησα ότι η (ανοιχτή*) πρόσκληση απόσπασης στην ΕΥΣΣΕΠ ήταν κοντά στα ενδιαφέροντά μου αφού έμοιαζε να είναι ο χώρος «σύγκλισης» διοικητικής μεταρρύθμισης (ΕΠ ΔΜ) και ψηφιακής σύγκλισης (ΕΠ ΨΣ)  με τα περισσότερα έργα να έχουν μάλλον οριζόντιο χαρακτήρα. (Άσε που ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος είχε περιγράψει με τα καλύτερα λόγια – υπό τον τίτλο «Οι Καλοί Δημόσιοι Υπάλληλοι» – τη δουλειά που γινόταν εκεί. Έπρεπε να το ..διασταυρώσω). Εξάλλου, σε μια μονάδα της υπηρεσίας (Β1) υπήρχαν στελέχη της ΥΑΠ** (που σαφώς είχε ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή, τουλάχιστον σε επίπεδο ΟΔΕ/συντονισμού, στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που με ενδιέφεραν). eyssep_logo

Η άμεση ανταπόκριση σε μια επισήμανσή μου για την απαίτηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (εδώ η ορθή επανάληψη της πρόσκλησης), μου άφησε θετικές εντυπώσεις αφού μου έδωσε τελικά τη δυνατότητα να υποβάλω την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με ψηφιακή υπογραφή με τα -έστω ..soft- πιστοποιητικά της Υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών του ΠΣΔ).

https://twitter.com/pgaval/timelines/458596595765104640

Μετά την υποβολή της αίτησης και του τυποποιημένου (για τη στελέχωση υπηρεσιών ΕΣΠΑ) βιογραφικού σημειώματος ακολούθησε σε διάστημα ενός μήνα (μέσα στον Ιανουάριο του 2013) συνέντευξη από στελέχη της ΕΥΣΣΕΠ και αργότερα (μέσα στον Απρίλιο του 2013) δεύτερη συνέντευξη από επιτροπή της ΜΟΔ ΑΕ, όπως απαιτούνταν από το σχετικό πλαίσιο (Ν. 3614/2007 και Ν.3840/2010).

Η διαδικασία για μένα ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2013 (μετά από μια …μικρή περιπέτεια αφού χρειαζόταν να γίνει διακοπή απόσπασης πριν την υπογραφή της ΚΥΑ της μετακίνησης κάτι που τελικά με οδήγησε να επιστρέψω για λίγο καιρό στην οργανική μου θέση στο σχολείο).

Γενικότερα, παρόλο που, όπως μου μεταφέρθηκε, το αρχικό ενδιαφέρον ήταν ικανοποιητικό, ο αριθμός των τελικών αποσπάσεων ήταν μικρός. Ελλείψει κινήτρων μιας και  το ειδικό επιμίσθιο των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ έχει καταργηθεί προ πολλού; Εξαιτίας άλλων γραφειοκρατικών θεμάτων; Δεν το γνωρίζω. Θα είχε ενδιαφέρον, όμως, η εξέταση των λόγων από τα αρμόδια τμήματα διαχείρισης προσωπικού ιδιαίτερα ενόψει των σχεδιασμών της νέας προγραμματικής περιόδου (αν και άποψή μου είναι ότι το συγκεκριμένο σύστημα στελέχωσης χρειάζεται ριζική αλλαγή προς μια πιο κεντρική παρακολούθηση στο συγκεκριμένο χώρο).

Για να δούμε, λοιπόν, τι μας επιφυλάσει και η νέα …οπτική 🙂

UPDATE 2013-11-01 Η τελική τοποθέτηση έγινε στη Μονάδα Β2 «Εφαρμογής Πράξεων ως Δικαιούχου στον Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης» αλλά χωρίς να αποκλείεται και η ενασχόληση με θέματα άλλων μονάδων, δεδομένων των «ειδικών» καταστάσεων (υπο)στελέχωσης.

* Το νομικό πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) δεν επέβαλλε ανοιχτές προσκλήσεις αλλά ήδη είχε αρχίσει να θεωρείται καλή πρακτική (π.χ. σχετική πρόσκληση στελέχωσης ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ακόμη και μέσω opengov.gr). Παρόλα αυτά αρκετές ειδικές υπηρεσίες επέμεναν στη μη ανακοίνωση/γνωστοποίηση του ενδιαφέροντός τους για στελέχωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τακτικής αυτής η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να έχει αυξημένη ευαισθησία καθώς είχε εμπλοκή με το ευαίσθητο θέμα των απόσπασεων εκπαιδευτικών (που γενικά υποτίθεται ότι είναι μικρής διάρκειας). Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία…

UPDATE 2016-04 Ως Επιτελική Δομή, η ΕΥΕ έχει αρχίσει να προσαρμόζει την τακτική στελέχωσής της δημοσιεύοντας τις σχετικές προσκλήσεις:

**Δεν γνώριζα τότε ότι υπήρχε ενδιαφέρον στελέχωσης και από την ΥΑΠ. Η σχετική πρόσκληση απόσπασης υπαλλήλων στην ΥΑΠ είναι μεταγενέστερη (μετά κι από τις συνεντεύξεις) και, παρόλο που είχε στοιχεία προσκλησεων opengovαίτηση συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά) αλλά και περιεχόμενο συμβατό με τις αναζητήσεις μου (π.χ. ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού), αποφάσισα να μην πάρω μέρος αφού είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία για την ΕΥΣΣΕΠ).