Δομημένη καλωδίωση και πρακτική άσκηση στο ΙΕΚ Μαρκοπούλου

Για τα εξάμηνα 2010β και 2011α  μου ανατέθηκε ένα μάθημα (θεωρία και εργαστήριο) δομημένης καλωδίωσης καθώς και ένα κομμάτι πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα των Τεχνικών Δικτύων στο ΙΕΚ Μαρκοπούλου. Δυστυχώς:

 1. η συνεργασία/φιλοξενία των εργαστηρίων από το ΣΕΚ Κορωπίου είχε ήδη διακοπεί, κάτι που μας οδήγησε να χρησιμοποιήσουμε το εργαστήριο των υπολογιστών για κάποιες εργασίες καλωδίωσης (επισκευή πριζών, επέκτασή του με προσθήκη περιοχών εργασίας κλπ).
 2. δεδομένης της μη υποστήριξης από κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το διάδοχο του ΟΕΕΚ σχήματος λειτουργίας των ΙΕΚ, η πρακτική γίνοταν (με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις) στο χώρο του ΙΕΚ με τη μορφή project.
structured_cabling_e-yliko

Υλικό μαθήματος δομημένης καλωδίωσης

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων οργανώθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις (ευχαριστούμε κι από εδώ για τη φιλοξενία):

 • στις εγκαταστάσεις της OTE Academy και στο εργαστήριο Οπτικών Ινών που περιλάμβανε μέχρι και επίδειξη συγκόλλησης και τερματισμού σε οπτικό κατανεμητή

oteacademy_1

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην OTE Academy

oteacademy_2

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην OTE Academy – Οπτικός κατανεμητής

oteacademy_3

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην OTE Academy – Αναμνηστική φωτογραφία

 • σε data center της Lamda Hellix, όπου, για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπονταν οι φωτογραφίες στους χώρους που φιλοξενούνταν οι υποδομές οπότε η φωτογραφία είναι από την αίθουσα υποδοχής.lamdahellix_1
  lamdahellix_2

  Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Lamda Hellix

 

 

Ανάμεσα στις εργασίες από τους καταρτιζόμενους στο πλαίσιο του μαθήματος της δομημένης καλωδίωσης υπήρχαν θέματα, όπως:

 • παρουσίασης ΚΥΑ για Εσωτερικά Ηλεκτρονικά Δίκτυα και του  «ανταγωνισμού» με Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους
 • παρουσίασης σχετικών προτύπων ΕΛΟΤ
 • σύγκλισης δικτύων μεταφοράς φωνής – καλωδίωση/ενεργές συσκευές για δίκτυο τηλεφωνίας/VoIP
 • σύγκλιση δικτύων μεταφοράς εικόνας – καλωδίωση/ενεργές συσκευές για διανομή τηλεοπτικού σήματος
 • υποτιτλισμού βίντεο τεχνικού περιεχομένου
 • αποτύπωση εγκαταστάσεων
 • παρουσίασης λογισμικού σχεδιασμού και αποτύπωσης δικτύων και επεξήγηση συμβόλων
 • λογισμικού προμήθειας υλικών και κοστολόγησης, ενώ

στο πλαίσιο της πρακτικής (και σε μερικές περιπτώσεις σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές) ανατέθηκαν εργασίες:

 • παρουσίασης καλωδιώσεων/υποδομών ενός data center και παρεχόμενων υπηρεσίών (vps hosting/cloud computing κλπ)  με αφορμή την επίσκεψη σε data center
 • συμμετοχής σε έργο δομημένης καλωδίωσης
 • παρουσίασης εργαλείων διαχείρισης (Webmin, CS Inventory, SpiceWorks)
 • στησίματος δικτύου με domain server και hosts σε virtual machines (με αξιοποίηση VirtualBox)
 • ρύθμισης Cisco router+Firewall εργαστηρίου – προετοιμασία ενόψει IPv6
 • αναβάθμισης οριζόντιας καλωδίωσης εργαστηρίου
 • παρουσίαση LiveCD για Troubleshooting
 • παρουσίαση εργαλείων και τακτικών LOG management
 • διερεύνηση DLNA, NAS, TV@Home + Amahi Home Server
 • εμπλουτισμού άρθρου για δομημένη καλωδίωση στη Wikipedia
 • εγκατάστασης λογισμικού private cloud

 

Advertisements

Δομημένη καλωδίωση στο ΙΕΚ Χαλανδρίου

Πρόσφατα (και λίγο πριν κλείσει/συγχωνευτεί με το ΙΕΚ Αμαρουσίου), μου ανατέθηκε ένα μάθημα θεωρίας δομημένης καλωδίωσης στην ειδικότητα των Τεχνικών Δικτύων στο ΙΕΚ Χαλανδρίου (εξάμηνο 2009β’).

Παρόλο που ο συγχρονισμός με τη ροή του αντίστοιχου εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος και τους συναδέλφους ήταν δύσκολη (αφού αξιοποιούνταν τα εργαστήρια του ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής που βρίσκονταν σε άλλο χώρο και άρα διεξάγονταν διαφορετικές ημέρες), έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα σχετικά πρότυπα ενώ εκπονήθηκαν από τους καταρτιζόμενους εργασίες:

 • επισκόπησης και αποτύπωσης υπάρχουσας καλωδίωσης
 • υποτιτλισμού βίντεο τεχνικού περιεχομένου (εγκαταστάσεων καλωδιώσεων κλπ)
 • έρευνας αγοράς
 • παρουσίασης λογισμικού σχεδίασης και αποτύπωσης εγκαταστάσεων
 • παρουσίασης εργαλείων δημιουργίας πινάκων υλικών και κοστολόγησης

eClassNet1

Θα συγκρατήσω τη θετική ανταπόκριση στην αξιοποίηση της πλατφόρμας eClass του ΠΣΔ (παρόλο που τυπικά απευθύνεται στην τυπική εκπαίδευση), αφού η πλατφόρμα ΣΔΕΔ που ο ΟΕΕΚ είχε στα σκαριά (για χρηματοδότηση από Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) δεν προχώρησε. eClassNet2