Εξέλιξη προετοιμασίας νέου ΕΣΠΑ

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα αναφέρει τα (κατά τη γνώμη μου κρίσιμα ως προς τον υποστηρικτικό τους ρόλο) έργα προετοιμασίας υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ (αφήνω εκτός τα συναφή έργα ως προς το ίδιο το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως π.χ. αυτά των «εκ των προτέρων αξιολογήσεων» ή το έργο επιτροπών ΟΣΠ (=Ομάδων Σχεδιασμού Προγράμματος) σε διάφορα Υπουργεία), οπότε ας δούμε πώς έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα:

 • Υποστήριξη για την προσαρμογή του ΟΠΣ (από την ΕΥ ΟΠΣ), η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης καθορίζεται έως τις 30-10-2015. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το παράρτημα ΙΙΙ με μελέτη για την αναβάθμιση του ΟΠΣ:

Κατακυρώθηκε στην εταιρεία ICAP.  Βάσει του πρακτικού, στις τεχνικές προδιαγραφές της γινόταν αναφορά για αξιοποίηση του ARIS. Η απαίτηση είναι «το τελικό μοντέλο (των διαδικασιών του ΟΠΣ) να είναι πλήρως εξαγώγιμο βάσει του προτύπου BPMN 2.0». Περισσότερα για τα πρακτικά και το ιστορικό κατακύρωσης μπορείτε να βρείτε εδώ. Η ίδια η προσαρμογή του ΟΠΣ θα είναι άλλο έργο (με τελική ονομοσία «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» και χρηματοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια).

 • Μελέτη αξιολόγησης της δομής της ΜΟΔ Α.Ε. και προσαρμογής της εταιρείας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ανατέθηκε στη REMACO.
 • Προσαρμογή των διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 (από την ΕΥΘΥ). Ο συνολικός χρόνος για την εκτέλεση του έργου είναι 120 ημέρες.

Πρόκειται για το νέο ΣΔΕ (=Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου). Κατακυρώθηκε στην εταιρεία Planet. Περιλαμβάνει και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών. Δυστυχώς στη σχετική πρόσκληση δεν εντόπισα κάποια αναφορά σε ζητούμενο πρότυπο αποτύπωσης των διαδικασιών. Προσωπικά, θα περίμενα κάλυψη των απαιτήσεων/λειτουργικότητας (με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι …έγχαρτο) για πιστοποίηση τύπου ISO 9001 2008 (είτε του «αντίστοιχου» προτύπου διαχειριστικής επάρκειας του ΕΛΟΤ).

 • Επισκόπηση και προσαρμογή των δομών διαχείρισης στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (από την ΕΥΣΣΑΑΠ). Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες.Κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΚΑΝΤΩΡ.

Για τα  τελευταία έργα δεν βρήκα κάπου τα πρακτικά οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εικόνα. Ελπίζω στο μέλλον να δωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα πρακτικά (γιατί όχι και στην τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου) μέσα από το ΕΣΗΔΗΣ*.

Όσο για τα παραδοτέα, εννοείται τα περιμένουμε με ενδιαφέρον για να δούμε και κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη ή/και συμβάλλουν στις εξελίξεις στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (από τη διακίνηση εγγράφων μέχρι την αποτύπωση διαδικασιών). Ας είμαστε αισιόδοξοι, ίσως κάποτε τα βρούμε σε κάποιο σχετικό αποθετήριο

UPDATE: 2014-06 Με τους πρόσφατους διαγωνισμούς ή/και διαβουλεύσεις από τη ΜΟΔ μάλλον μπερδεύτηκα περισσότερο σχετικά με το σχεδιασμό παρά ξεκαθάρησαν τα πράγματα:

 • Στο διαγωνισμό για Επέκταση συμβολαίου υποστήριξης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου γίνεται αναφορά στο προϊόν  «plethora e-protocol» (που πρόκειται για νεότερη έκδοση του Roadmap Protocol, από την Archimedia). Από εκεί και πέρα γίνεται λόγος μόνο για αναβάθμιση της εφαρμογής σε πρόσφατες εκδόσεις χωρίς να αναφέρονται απαιτήσεις/αλλαγές στις προδιαγραφές για περαιτέρω διασύνδεση με άλλες εφαρμογές π.χ. ΟΠΣ Εργόραμα, ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή κάλυψη των πιο πρόσφατων απαιτήσεων για ηλεκτρονικές υπογραφές κλπ.
 • O διαγωνισμός για Αναβάθμιση – Επέκταση πλατφόρμας υποδομής διαδικτυακών εφαρμογών στοχεύει (κι αυτός, όπως και η παραπάνω προσαρμογή του ΟΠΣ) στην «εξυπηρέτηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των επιχειρησιακών χρηστών» ενώ περιλαμβάνει και υποσύστημα διαχείρισης ροών εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ που βασίζεται σε παλιότερη έκδοση του (Microsoft) Sharepoint ενώ το λογισμικό σχεδιασμού και διαχείρισης ροών εργασίας μπορεί (;) να είναι τρίτου κατασκευαστή (συμβατού με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα χωρίς αναφορά σε κάποιο πρότυπο αποτύπωσης, π.χ. BPMN x.x). Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) διαδικασιών: της υποστήριξης των επιτροπών παρακολούθησης και της εσωτερικής διαβούλευσης. Από την άλλη δεν περιλαμβάνεται κάποια αλλαγή/αναβάθμιση στο λεγόμενο «διαδικτυακό ΕΣΔΥ» και το CMS που υποστηρίζει όλα τα sites του, παρόλο που οι ανάγκες έχουν αυξηθεί, κάτι που παραπέμπει σε μεμονωμένες προσπάθειες κάλυψής τους (μέσω τεχνικής βοήθειας). Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς την ανάγκη για ανοιχτές/δημόσιες διαβουλεύσεις, υποβολής αιτήσεων για μητρώα (π.χ. συνεργατών) κ.α.
 • Στη δημόσια διαβούλευση για την «Aναβάθμιση Υποδομών Πληροφορικής» δεν γνωρίζω αν για τη διαστασιολόγηση (ως προς τον αριθμό των τελικών χρηστών) έχει ληφθεί υπόψη η «επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των ειδικών υπηρεσιών ΕΣΠΑ» ή αν υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο παραδοτέων των πιο πάνω μελετών για τις νέες δομές. Για τους σταθμούς εργασίας δεν γίνεται κάποια αναφορά σε υποδομές VDI ενώ δεν εξετάζεται κάτι εκτός της πλατφόρμας της Microsoft.

UPDATE: 2014-10  Οι σχετικές πληροφορίες τον τελευταίο καιρό (και ιδιαίτερα μέχρι την παραίτηση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα) ήταν ελάχιστες. Δεδομένης της μη ενημέρωσης του ιστοτόπου του ΣΕΜΟΔ, η όποια ενημέρωση (ανάμεσά τους και ένα προσχέδιο του αναμενόμενου νομοσχεδίου που θα αντικαταστήσει το Ν.3614/2007 και τις μέχρι τώρα προσαρμογές του) προέρχεται από το blog μιας από τις παρατάξεις, της Αγωνιστικής Παρέμβασης, που ευτυχώς αναδημοσιεύει και τις αποφάσεις των ΓΣ του ΣΕΜΟΔ και ένα newsletter του «Πανελλήνιου Σωματείου Στελεχών Εργαζομένων στο ΚΠΣ», το οποίο διακινείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


UPDATE: 2014-12-03 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νέου νόμου για το ΕΣΠΑ . Δυστυχώς δεν μπόρεσα να εξασφαλίσω περισσότερο χρόνο για σχολιασμό στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε έμεινα σε ένα σύντομο σχόλιο. Εντόπισα εκ των υστέρων και μια απόφαση συγκρότησης ομάδας διαβούλευσης άρα να που τελικά θα είχε νόημα το σχόλιό μου (στο twitter) για …πολλαπλές εκθέσεις διαβούλευσης κατά την κατάθεση του νόμου. Πιο σωστά, κατά την άποψή μου, στην παραπάνω απόφαση θα έπρεπε να ορίζεται ότι το έργο της συγκεκριμένης ομάδας ολοκληρώνεται με την ανάρτησή του στο χώρο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

UPDATE: 2014-12-13 Κατατέθηκε χτες αργά στη ΒτΕ το ΣΝ για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Διαβάζοντας στα γρήγορα την αιτιολογική έκθεση (που δεν είχε δοθεί κατά τη Δημόσια Διαβούλευση) μαθαίνει κανείς ότι για «την εκπόνηση του σχεδίου νόμου ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις που εκπονήθηκαν από τις τρεις διυπουργικές ομάδες εργασίας υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου» (χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στα «εισερχόμενά» τους). Κάποια περισσότερα στοιχεία ως προς το σκεπτικό (χωρίς όμως να εντοπίσω παραπομπές σε σχετικές μελέτες/τεκμηρίωση) δίνονται (ή, μάλλον, επαναλαμβάνονται) και στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων.
Θα σημείωνα τα ακόλουθα (ως προς και τα σχόλιά μου στη ΔΔ):

 • Στο άρθρο 18 (παράγραφος 8) ορίζεται η κατάργηση της ΕΥΣΣΕΠ/ΥπΔιΜΗΔ (σε αντίθεση με μετονομασία της, όπως προβλεπόταν στο σχέδιο της ΔΔ). Εξακολουθεί να προβλέπεται η δημιουργία επιτελικής μονάδας για το ΥπΔιΜΗΔ (παρόλο που γενικότερα αφήνεται στην «επιλογή» του κάθε υπουργείου) «εκτός» οργανογράμματος. Η αλλαγή αυτή παραπέμπει σε κίνηση «τελευταίας στιγμής» αφού δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες προσαρμογές στις παραγράφους 34.1, 59.1 και 59.16 ώστε να αναφέρεται τι προβλέπεται στην περίπτωση κατάργησης μαζί με τις περιπτώσεις μετονομασίας και συγχώνευσης (οι μόνες που υπήρχαν στο στάδιο της Δημόσιας Διαβούλευσης) ενώ και η παράγραφος 12 του άρθρου 59 αφήνει περιθώρια για περαιτέρω διορθώσεις αφού η συγκεκριμένη ειδική υπηρεσία είχε και ρόλο ΕΦΔ και δεν διευκρινίζεται πού μεταφέρονται οι σχετικές αρμοδιότητες.
 • Η λίστα των εξουσιοδοτικών διατάξεων (Άρθρο 59) δεν μου φαίνεται εξαντλητική παρά το μεγάλο της μέγεθος
 • Με την παράγραφο 17 του άρθρου 59 (όπως προστέθηκε σε σχέση με τη ΔΔ) ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς το ρόλο (και την ύπαρξη) της ΚτΠ ΑΕ. Κάτι που, πρακτικά, φαίνεται να αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για ρόλο δικαιούχου στη νέα επιτελική μονάδα του ΥπΔιΜΗΔ (κάτι που δίνεται ως δυνατότητα κάθε επιτελική μονάδα ειδικά για την στήριξη «αδύναμων» τελικών δικαιούχων).
 • Με το άρθρο 53 η ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» πλέον έχει και ρόλο επιτελικής μονάδας (του ΥΠΟΜΕΔΙ) ενώ προδιαγράφεται ο ρόλος της ως ΕΦΔ για τα νέα Ε.Π.

UPDATE: 2014-12-23 Το ΣΝ ψηφίστηκε ως ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» και δημοσιεύτηκε στο Α μέρος του ΦΕΚ 265/23-12-2014. Ως προς την ΕΥΣΣΕΠ/ΥπΔιΜΗΔ, καταργείται και στη θέση της «συνίσταται» νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή (…)».

Σχετικά tweet:

Tweet2

*Αναφέρομαι στα πρακτικά διενέργειας. Το ΕΣΗΔΗΣ δεν καλύπτει τη φάση μετά την κατακύρωση μέχρι και την παραλαβή (και άρα τα αντίστοιχα πρακτικά των ΕΠΠΕ).

Advertisements

Υποδομές και λειτουργία μιας ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής

Μια ειδική υπηρεσία εφαρμογής (προσοχή, όχι διαχείρισης) λειτουργεί στο πλαίσιο ΕΣΠΑ ως δικαιούχος έχοντας λάβει έγκριση της σχετικής Διαχειριστικής Επάρκειας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει και ρόλο ΕΦΔ (=Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης).

Η ΕΥΣΣΕΠ (όπου βρέθηκα πρόσφατα), έχοντας και τους δύο ρόλους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρύθμιση» ενώ είναι δικαιούχος και για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνεργάζεται (άμεσα) με:

Παρά το δύσκολο της περιόδου (με απεντάξεις και ανακατεύθυνση χρηματοδοτήσεων με στόχο την επίτευξη της ζητούμενης απορρόφησης), είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει κανείς μια γεύση για τον τρόπο λειτουργίας μιας ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ:

 • Ακολουθούνται διαδικασίες με τις οποίες εξειδικεύεται το γενικότερο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (ΣΔΕ) ενώ στο πλαίσιο της επάρκειας, όπως και σε πολλούς άλλους  δικαιούχους μέχρι το «μεταβατικό στάδιο», είχαν ολοκληρωθεί και οι σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008
 • Εξακολουθεί να αξιοποιείται εξοπλισμός που σε μεγάλο βαθμό έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (π.χ. Αμεση Αναβάθμιση Εξοπλισμού Πληροφορικής/2003, Άμεση αναβάθμιση Εξοπλισμού Πληροφορικής της ΔΑ, Τομεακών Ε.Π., Π.Ε.Π και Εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, νέα Πακέτα Λογισμικού/2004, με πιο πρόσφατο τον «Εκσυγχρονισμό Εξοπλισμού και Λογισμικού, προσαρμογή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/2008»)
 • Οι σταθμοί εργασίας στηρίζονται στο ΛΣ Windows XP και στη σουίτα εφαρμογών γραφείου Microsoft Office (διάφορες εκδόσεις π.χ. 2003/2007/2010 από προμήθειες/αναβαθμίσεις αδειών λογισμικού σε διαφορετικές φάσεις) ενώ εντάσσονται σε πολιτικές διαχείρισης τομέα (με τον εξυπηρετητή να «τρέχει» Windows 2003 Server), κάτι που περιγράφεται και στα ζητούμενα των παραπάνω διαγωνισμών.
 • Η επικοινωνία γίνεται μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ με τις μισθωμένες γραμμές να «χρεώνονται» στη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία αποφασίζει πολιτικές διαμοιρασμού ή/και κοινής χρήσης πόρων σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών υπηρεσιών στο ίδιο κτήριο..
 • Η διακίνηση εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά αξιοποιώντας α) πολιτικές κοινόχρηστου συστήματος αρχείων με τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης και β) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ για τις ανάγκες πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται η εφαρμογή Archimedia Roadmap, η οποία υποστηρίζεται κεντρικά από τη ΜΟΔ Α.Ε. Η τελευταία έχει -έστω σχετικά στοιχειώδεις στην έκδοση που αξιοποιείται και που έχει αρκετό καιρό να επικαιροποιηθεί – δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων αλλά και ανάθεσης/χρέωσης, οι οποίες, όμως,  υπο-αξιοποιούνται. Οι αρχικές προδιαγραφές περιγράφονται στην πρόσκληση για «Εκσυγχρονισμό Εξοπλισμού και Λογισμικού, προσαρμογή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/2008» (σελ. 151). Ως προς την τρέχουσα κατάσταση υποστήριξής της μπορεί να βρει κανείς αναφορές σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ για «Επέκταση συμβολαίου υποστήριξης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου«, π.χ. ΒΛ1Ο46ΨΧΨΤ-ΝΙΩ.
 • Αξιοποιούνται αμιγώς ηλεκτρονικές υπογραφές για τη διακίνηση προς την ιεραρχία και την έγκριση, χωρίς όμως να υπάρχει άμεση διασύνδεση της εφαρμογής πρωτοκόλλου με την πλατφόρμα MODUS Πάπυρος που αξιοποιείται στην ΚΥ του ΥπΔιΜΗΔ (για την ώρα τα στοιχεία επανεισάγονται ενώ στα «διοικητικά όρια» επικρατεί η πρακτική του «ακριβούς αντίγραφου»)
 • Η διαχείριση έργων στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων φύλλων υπολογισμών (βλ. MS Excel) ενώ η αξιοποίηση των αδειών λογισμικού MS Project (αυτόνομης και όχι συνεργατικής εγκατάστασης Project Server) είναι περιορισμένη
 • Γίνεται εκτεταμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΟΠΣ Εργόραμα (κυρίως του τμήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής) για τη διαχείριση των Πράξεων και τη δημιουργία των σχετικών δελτίων μέσω της συμπλήρωσης web-based φορμών
 • Δεν αξιοποιούνται άλλα εργαλεία συνεργασίας, όπως το ΔΙΑΥΛΟΣ (το οποίο αξιοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Sharepoint ενώ η πρώτη του λειτουργία τοποθετείται στο 2011). Στο τελευταίο απαιτείται «ένταξη» στο σύστημα καταλόγου της ΜΟΔ Α.Ε. (που δεν είναι αυτονόητο για όλες τις ειδικές υπηρεσίες – και δη για τις ΕΥ «Εφαρμογής» – αφού για την καθημερινή εργασία υπάρχει αυτόνομος/τοπικός εξυπηρετητής υπηρεσιών καταλόγου)
 • Για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αξιοποιούνται οι παροχές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ουσιαστικά η πλατφόρμα corpmail του ΟΤΕ) με διαχείριση (πολιτική naming, quota κλπ) από τον «επιβλέποντα» φορέα (εδώ το ΥπΔΙΜΗΔ) και όχι από τις αντίστοιχες υποδομές της ΜΟΔ (όπως γίνεται για τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης).
 • Για τις υποδομές τηλεφωνικής επικοινωνίας ακολουθείται ένα «υβριδικό» σχήμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΕΥΣΣΕΠ), καθώς αξιοποιούνται οι υποδομές VoIP του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με χρήση του κεντρικού call manager) αλλά με επέκταση του αριθμοδοτικού σχήματος/εύρους που ανήκει σε όλο το ΥπΔΙΜΗΔ και χρήση switch και τηλ. συσκευών (CISCO IP Phones) που έχουν παραχωρηθεί από την ΥΑΠ.